Рiшення засiдання колегiї ДАЗВ від 29 липня 2014 року №4.1з питання «Про результати роботи ДАЗВ України та підприємств і установ, що належать до сфери ёго управління, у першому півріччі 2014 року та пріоритетні завдання на друге півріччя 2014 року»

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ


РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

від 29 липня 2014 року

м. Чорнобиль

№4/1

 

 

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДАЗВ
з питання «Про результати роботи ДАЗВ України та підприємств і установ, що належать до сфери його управління, у першому півріччі 2014 року та пріоритетні завдання на друге півріччя 2014 року»

 


Заслухавши доповідь начальника відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції ДАЗВ України Золотоверха В.М., а також співдоповіді керівників підприємств і установ, що належать до сфери управління ДАЗВ, про результати роботи у першому півріччі 2014 року та пріоритетні завдання на друге півріччя 2014 року, Колегія

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки роботи у першому півріччі 2014 року та пріоритетні завдання на друге півріччя 2014 року взяти до відома.

2. Роботу підприємств і установ, що належать до сфери управління ДАЗВ України, у першому півріччі 2014 року визнати задовільною.

3. Керівникам структурних підрозділів ДАЗВ:

3.1. Забезпечити якісне виконання функцій та завдань, покладених на підрозділи ДАЗВ, згідно з відповідними положеннями та планами робіт.

Термін виконання: друге півріччя 2014 року.

3.2. Посилити контроль за виконанням підприємствами та установами, що належать до сфери управління ДАЗВ, робіт та заходів на виконання бюджетних програм, відповідальним за виконання яких є ДАЗВ, а також за цільовим та економним використанням бюджетних коштів, матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів, ефективним управлінням державним майном.

Термін виконання: до кінця 2014 року.

4. Керівникам підприємств і установ, що належать до сфери управління ДАЗВ:

4.1. Вжити заходів щодо збільшення обсягів отримання небюджетних надходжень коштів за рахунок виконання підприємствами окремих видів робіт (послуг).

Термін виконання: друге півріччя 2014 року.

4.2. Забезпечити якісне та своєчасне виконання запланованих робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Термін виконання: згідно з планами заходів.

4.3. Вжити додаткових дієвих заходів, спрямованих на економне використання та подальше заощадження фінансових, трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів.

Термін виконання: друге півріччя 2014 року.

5. Відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом забезпечити направлення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» в Верховну Раду України, для його подальшого розгляду.

Термін виконання: жовтень 2014 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова ДАЗВ України
Голова Колегії

В. Холоша

Секретар Колегії

Н. Сем'янівська