Рiшення засiдання колегiї ДАЗВ з пітання «Про підсумкі роботі ДАЗВ Україні та підпріємств і установ, що належать до сфері його управління, у першому кварталі 2014 року та пріорітетні завдання на другій квартал 2014 року»

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ


РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

від 29 квiтня 2014 року

м. Київ

№3/1

 

 

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДАЗВ
з питання «Про підсумки роботи ДАЗВ України та підприємств і установ, що належать до сфери його управління, у першому кварталі 2014 року та пріоритетні завдання на другий квартал 2014 року»

 

Заслухавши доповідь заступника Голови ДАЗВ України Проскури М.І., а також співдоповіді керівників підприємств і установ, що належать до сфери управління ДАЗВ, про підсумки роботи у першому кварталі 2014 року та пріоритетні завдання на другий квартал 2014 року, Колегія

ВИРІШИЛА:

1. Взяти інформацію про підсумки роботи у першому кварталі 2014 року та пріоритетні завдання на другий квартал 2014 року до відома.

2. Визнати роботу ДАЗВ та підприємств і установ, що належать до сфери його управління, у першому кварталі 2014 року задовільною.

3. Керівникам структурних підрозділів ДАЗВ:

3.1. Забезпечити якісне виконання функцій та завдань, покладених на підрозділи ДАЗВ, згідно з відповідними положеннями та планами робіт.

Термін виконання: до кінця 2014 року.

3.2. Посилити контроль за здійсненням підприємствами та установами, що належать до сфери управління ДАЗВ, робіт та заходів на виконання бюджетних програм, відповідальним за які є ДАЗВ, а також за цільовим та економним використанням бюджетних коштів, матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів, ефективним управлінням державним майном.

Термін виконання: до кінця 2014 року.

4. Керівникам підприємств і установ, що належать до сфери управління ДАЗВ:

4.1. Організувати розробку та впровадження заходів з підготовки підприємств і установ до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Термін виконання: травень 2014 року.

4.2. Вжити заходи, спрямовані на економне використання та подальше заощадження енергетичних, трудових та матеріальних ресурсів.

Термін виконання: протягом 2014 року.

4.3. З метою недопущення розбіжностей у програмах робіт підприємств - співвиконавців під час підготовки узгоджувати показники (фізичні, вартісні, трудові) щодо спільних робіт (заходів);

при підготовці інформаційних матеріалів до колегії, інших довідкових матеріалів звертати увагу на їх якість, обґрунтованість наданих пояснень та пропозицій.

Термін виконання: постійно.

5. ДП «ЦОТІЗ» (Феєр В.І.) при узагальненні та аналізі наданих підприємствами програм робіт, інформаційних матеріалів звертати особливу увагу на якість поданих матеріалів, збалансованість програм робіт, у разі необхідності вимагати додаткових пояснень і обґрунтувань.

Термін виконання: постійно.

6. ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (Кушніренко С.М), ДСП «ЦППРВ» (Мельниченко В.П.):

6.1. Скласти та узгодити спільний план-графік виконання робіт з перевезення і захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка» та забезпечити виконання річного плану робіт з цього напрямку діяльності.

Термін виконання: протягом 2014 року.

6.2. Підготувати обґрунтування та необхідні документи згідно з постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»для передачі цеху дезактивації обладнання з балансу ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» на баланс ДСП «ЦППРВ».

Термін виконання: 1 серпня 2014 року

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова ДАЗВ України
Голова Колегії

В. Холоша

Секретар Колегії

Н. Сем'янівська