Рiшення засiдання колегiї ДАЗВ з питання «Виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами у 2013 році. Проблемні питання та шляхи їх вирішення»

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ


РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

від 29 квiтня 2014 року

м. Київ

№3/2

 

 

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДАЗВ
з питання «Виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними
відходами у 2013 році. Проблемні питання та шляхи їх вирішення»

Заслухавши доповідь начальника відділу реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами ДАЗВ України Сапогова О.М., Колегія

ВИРІШИЛА:

1. Відділу реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами ДАЗВ України (Сапогов О.М.):

1.1 Забезпечити подання до Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами в частині визначення обсягів фінансування на 2014-2017 роки (з розбивкою за роками), що дозволить розподілити кошти за пріоритетами передбачених Програмою завдань і заходів.

Термін виконання: протягом 2014 року.

1.2. Забезпечити подання до Кабінету Міністрів України документів для ратифікації Імплементаційної угоди, укладеної між Урядом України та Організацією НАТО, з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок виконання військових програм СРСР.

Термін виконання: протягом 2014 року.

2. ДСП «ЦППРВ» (Мельниченко В.П.):

2.1. Вжити заходів для завершення будівництва, введення в експлуатацію побудованих об'єктів комплексу виробництв «Вектор», у тому числі двох сховищ для захоронення радіоактивних відходів першої черги комплексу «Вектор» (ТРВ-1, ТРВ-2), та розпочати діяльність з приймання, зберігання і захоронення радіоактивних відходів.

Термін виконання: протягом 2014 року.

2.2. Опрацювати питання щодо можливості забезпечення безперервного приймання РАВ на ПЗРВ «Буряківка». Надати пропозиції стосовно створення додаткових сховищ для захоронення радіоактивних відходів.

Термін виконання: 1 липня 2014 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови ДАЗВ України Проскуру М.І.

 

Голова ДАЗВ України
Голова Колегії

В. Холоша

Секретар Колегії

Н. Сем'янівська