Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсного відбору директора Державного підприємства “Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання”

Державне агентство України з управління зоною відчуження відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 (із змінами), оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади:

директора Державного підприємства “Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання” (далі – Підприємство).

1. Місцезнаходження підприємства: 52204, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Петровського, 37 (бульвар Свободи).

2. Основні напрями діяльності: основним напрямком діяльності ДП “НТЦ КПРВ” є організація та проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних та впроваджувальних робіт у рамках Державних програм ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженої законом України від 17 вересня 2008 року № 516-VI.

3. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: заяви та документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського (колишня вул. Урицького), 35, корпус 2, або електронною поштою (e-mail: kadri@dazv.gov.ua) протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення цього оголошення на офіційному веб-сайті (з 8 по 22 лютого 2016 року включно).

У разі подання заяв та документів особисто - про дату подання просимо попереджувати за 1 робочий день.

У разі подання заяв та документів лише електронною поштою - учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Телефони для довідок: (044) 594-82-43.

4. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/ або надсилає електронною поштою:

- заяву на участь у конкурсі, написану власноруч, на ім‘я Голови комісії (заява повинна містити відомості про претендента: ПІБ претендента - повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);
- належним чином завірені:
копію документа, що посвідчує особу (паспорт),
копію трудової книжки або документів, що засвічують досвід роботи,
копію документа про вищу освіту з додатком;
- біографічну довідку (резюме);
- конкурсну пропозицію;
- рекомендації та інші документи на його розсуд (рекомендації можуть бути надані: керівником вищого рівня з місця роботи претендента; з попередніх місць роботи претендента; підприємствами, установами, організаціями, з якими співпрацює претендент, профспілковими організаціями);
- згоду на обробку персональних даних.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

5. Дата та місце проведення конкурсного відбору:
Дата початку проведення конкурсного відбору: 29.02.2016.
Місце проведення: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського (колишня вул. Урицького), 35, корпус 2.

6. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:
Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті не пізніше трьох днів з дати його завершення.

7. Вимоги до претендента:

- громадянство України;
- володіння державною мовою;
- вища освіта (спеціаліст або магістр);
- успішний досвід управління підприємствами;
- досвід антикризового управління підприємством;
- позитивна репутація;
- успішний досвід проведення операційної оптимізації та реорганізації на підприємствах;
- знання законодавства України;
- високий рівень фінансової грамотності;
- розвинуті навички проектного менеджменту та досвід їх застосування.

8. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу;
- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
- обсяг надходження коштів до бюджетів;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Для розробки конкурсних пропозицій претендент може отримати інформацію, що стосується фінансово-економічного стану Підприємства: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) претендент може отримати за особистим зверненням.


 word logo
Біографічна довідка


 word logo
Заява на конкурс


 word logo
Згода 
на обробку персональних даних


01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію