Оголошення про проведення конкурсного відбору директора Державного підприємства «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»

Дата публікації . Друк

Державне агентство України з управління зоною відчуження відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 (із змінами), оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади:

директора Державного підприємства «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС» (далі – Підприємство).

1. Місцезнаходження підприємства: 07100, м. Славутич Київської обл., вул. Військових будівельників, 9.

2. Основні напрями діяльності: Забезпечення функціонування об’єктів ДСП «Чорнобильської АЕС», а саме:

- пасажирські та вантажні перевезення, у тому числі перевезення радіоактивних відходів, при виконанні робіт із зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
- організація санітарно-пропускного режиму, дезактивація та видача спецодягу і засобів індивідуального захисту;
- озеленення, благоустрій та пилипригничення території та автодоріг;
- забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням працівників ДСП «ЧАЕС» та інших організацій.

3. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: заяви та документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського (колишня вул. Урицького), 35, корпус 2, або електронною поштою (e-mail: kadri@dazv.gov.ua) протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення цього оголошення на офіційному веб-сайті (з 8 по 22 лютого 2016 року включно).

У разі подання заяв та документів особисто - про дату подання просимо попереджувати за 1 робочий день.

У разі подання заяв та документів лише електронною поштою - учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Телефони для довідок: (044) 594-82-43.

4. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/ або надсилає електронною поштою:

- заяву на участь у конкурсі, написану власноруч, на ім‘я Голови комісії (заява повинна містити відомості про претендента: ПІБ претендента - повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);

- належним чином завірені:
копію документа, що посвідчує особу (паспорт),
копію трудової книжки або документів, що засвічують досвід роботи,
копію документа про вищу освіту з додатком;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- рекомендації та інші документи на його розсуд (рекомендації можуть бути надані: керівником вищого рівня з місця роботи претендента; з попередніх місць роботи претендента; підприємствами, установами, організаціями, з якими співпрацює претендент, профспілковими організаціями);

- згоду на обробку персональних даних.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

5. Дата та місце проведення конкурсного відбору:
Дата початку проведення конкурсного відбору: 29.02.2016.
Місце проведення: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського (колишня вул. Урицького), 35, корпус 2.

6. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:
Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті не пізніше трьох днів з дати його завершення.

6. Вимоги до претендента:

- громадянство України;
- володіння державною мовою;
- вища освіта (спеціаліст або магістр);
- успішний досвід управління підприємствами;
- досвід антикризового управління підприємством;
- позитивна репутація;
- успішний досвід проведення операційної оптимізації та реорганізації на підприємствах;
- знання законодавства України;
- високий рівень фінансової грамотності;
- розвинуті навички проектного менеджменту та досвід їх застосування.

7. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу;
- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
- обсяг надходження коштів до бюджетів;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Для розробки конкурсних пропозицій претендент може отримати інформацію, що стосується фінансово-економічного стану Підприємства: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) претендент може отримати за особистим зверненням.


 word logo
Біографічна довідка


 word logo
Заява на конкурс


 word logo
Згода 
на обробку персональних даних