ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, законів "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією"

Дата публікації . Друк

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10).
 6. Об'єкти права власності українського народу (ст. 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Конституційне право на працю (ст.43).
 10. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров'я (ст. 49).
 13. Обов'язки громадянина України (ст. 65-68).
 14. Право громадянина на вибори (ст. 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
 16. Питання, правове регулювання яких відноситься та встановлюється виключно законами України (ст. 92).
 17. Державний бюджет України (ст. 96).
 18. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 19. Повноваження Президента України (ст. 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 116, 117).

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ"

 1. Поняття державної служби, державного службовця і посади Законом України "Про державну службу" ст. 1, 2).
 2. Право на державну службу (ст. 4).
 3. Основні принципи державної служби (ст. 3).
 4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби(ст. 6).
 5. Основні обов'язки державних службовців (ст. 10).
 6. Основні права державних службовців (ст. 11).
 7. Обмеження , пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (ст. 12, 16).
 8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (ст. 14).
 9. Присяга державних службовців (ст. 17).
 10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (ст. 23).
 11. Класифікація посад та ранги державних службовців (ст. 25, 26).
 12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (ст. 15, 18, 19).
 13. Просування по службі державного службовця (ст. 27).
 14. Кадровий резерв державної служби (ст. 28).
 15. Підстави припинення державної служби ( ст. 30).
 16. Підстави для відставки державного службовця (ст. 31).
 17. Оплата праці державного службовця (ст. 33).
 18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (ст. 35, 36).
 19. Пенсійне забезпечення державних службовців (ст. 37).
 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (ст. 38).
 21. Етика поведінки державного службовця (ст. 5).

ЗАКОН УКРАНИ "ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ"

 1. Поняття корупції та корупційних діянь (ст. 1).
 2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією (ст. 2).
 3. Межі дії Закону України "Про боротьбу з корупцією" (ст. 3).
 4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією (ст. 4).
 5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції (ст. 5).
 6. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави (ст. 6, ст. 13 Закону України "Про державну службу").
 7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь (ст. 7).
 8. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави (ст. 8).
 9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю (ст. 9).
 10. Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією (ст. 10).
 11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією (ст. 11).
 12. Підстави та порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією (ст. 12).