ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів на 2013 рік”

Written on . Print

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Міністерству екології та природних ресурсів на 2013 рік за КПКВ 2408080 “Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи” передбачено 3 982,1 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету, у тому числі 1207,6 тис. грн. становлять видатки розвитку.

У зв’язку із передачею деяких бюджетних призначень Міністерству екології та природних ресурсів і визначенням інших виконавців робіт з науково-технічної розробки зі створення інформаційних систем щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, доцільно перерозподілити видатки розвитку загального фонду державного бюджету шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2408080 “Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи” у сумі 946,5 тис. грн. з відповідним збільшенням їх обсягу за програмою 2408110 “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення”.

Зазначений перерозподіл дозволить, на виконання Закону України “Про пенсійне забезпечення”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 937 “Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці”, виконавцю робіт за КПКВ 2408110 ДСП “Чорнобильський спецкомбінат” відшкодувати Пенсійному фонду України кошти за виплату і доставку пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах до отримання права на пенсію за віком. У 2013 році за вищезазначеним напрямком затверджено видатки у обсязі 9 207,64 тис. грн., додаткова потреба становить 4016,476 тис. грн. (копія Позовної заяви від Пенсійного фонду додається).

Для часткової сплати заборгованості ДСП “Чорнобильський спецкомбінат” перед Пенсійним фондом необхідно перерозподілити асигнування у межах загального фонду шляхом збільшення видатків за КПКВ 2408110 з відповідним їх зменшенням за рахунок залишку коштів, що утворився за КПКВ 2408080.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття зазначеного проекту розпорядження дозволить мінімізувати обсяг заборгованості перед Пенсійним фондом України шляхом перерозподілу видатків розвитку загального фонду державного бюджету за рахунок зменшення їх обсягу за програмою 2408080 “Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи” у сумі 946,5 тис. грн. з відповідним збільшенням їх обсягу за 2408110 “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення”

 

3. Правові аспекти

Бюджетний кодекс України;
постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 196 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва пускового комплексу “Вектор” та експлуатації його об’єктів ”;
постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 202 “Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету, оскільки передбачає перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу, передбаченого Міністерству екології та природних ресурсів на 2013 рік.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження подано для розгляду та погодження Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства України с управління зоною відчуження «dazv.gov.ua». Зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу.

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Збільшення видатків за бюджетною програмою 2408110 “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення” на 2013 рік дозволить мінімізувати обсяг заборгованості ДСП “Чорнобильський спецкомбінат” перед Пенсійним фондом України.

 

Голова Державного агентства України з управління зоною
відчуження
В.Холоша