Публічні громадські обговорення

Звіт за результатами публічного громадського обговорення

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:
Державне агентство України з управління зоною відчуження.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами».
Публічне громадське обговорення проводилось шляхом електронних консультацій. Інформаційне повідомлення та матеріали було розміщено на Офіційному веб-сайті в мережі Інтернет – http://dazv.gov.ua у розділі «Доступ до публічної інформації», підрозділ «Громадські обговорення».

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Представники громадськості не взяли участі в обговоренні.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державного агентства за результатами обговорення:
Пропозиції та зауваження не надходили.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:
Пропозиції не надходили.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
У зв’язку з відсутністю пропозицій проект постанови розглядався в редакції Державного агенства.

Звіт за результатами публічного громадського обговорення

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:
Державне агентство України з управління зоною відчуження.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:
проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються із Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС».
Публічне громадське обговорення проводилось шляхом електронних консультацій. Інформаційне повідомлення та матеріали було розміщено на Офіційному веб-сайті в мережі Інтернет – http://dazv.gov.ua у розділі «Доступ до публічної інформації», підрозділ «Громадські обговорення».

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Представники громадськості не взяли участі в обговоренні.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державного агентства за результатами обговорення:
Пропозиції та зауваження не надходили.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:
Пропозиції не надходили.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
У зв’язку з відсутністю пропозицій проект постанови розглядався в редакції Державного агенства.

Звіт за результатами публічного громадського обговорення

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:
Державне агентство України з управління зоною відчуження.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:
проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива Українських АЕС».
Публічне громадське обговорення проводилось шляхом електронних консультацій. Інформаційне повідомлення та матеріали було розміщено на Офіційному веб-сайті в мережі Інтернет – http://dazv.gov.ua у розділі «Доступ до публічної інформації», підрозділ «Громадські обговорення».

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Представники громадськості не взяли участі в обговоренні.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державного агентства за результатами обговорення:
Пропозиції та зауваження не надходили.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:
Пропозиції не надходили.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
У зв’язку з відсутністю пропозицій проект постанови розглядався в редакції Державного агенства.

Повідомлення про оприлюднення

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами».

Державне агентство України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) розробило проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами» (далі – проект Закону). Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ДАЗВ оголошує, що проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет - http://dazv.gov.ua, розділ «Доступ до публічної інформації», підрозділ «Громадські обговорення»; http://kmu.gov.ua, розділ «Обговорення проектів нормативно правових актів».

Основною метою, на досягнення якої спрямований зазначений проект Закону, є реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами та забезпечення реалізації положень Закону України від 18 квітня 2004 р. № 1621-IV «Про державні цільові програми».

Внесення змін до додатка 2 Програми в частині обсягів фінансування на 2014–2017 роки (з розбивкою за роками), що дозволить розподілити кошти за пріоритетами передбачених Програмою завдань і заходів.
Також у разі прийняття проекту Закону відбудеться суттєве зменшення витрат на здійснення заходів стосовно поводження з РАВ, що утворюватимуться, оптимізація витрат на утримання існуючих сховищ РАВ, повернення земель у використання шляхом ліквідації місць зберігання або захоронення РАВ, виключення ризику значних економічних збитків на ліквідацію наслідків радіаційних аварій, що потенційно можуть виникнути в разі подальшого зберігання РАВ на підприємствах, внаслідок діяльності яких вони утворюються.

Головним результатом стане підвищення рівня безпеки існуючих та майбутніх поколінь від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання РАВ, зниження соціально-психологічної напруги, пов’язаної з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, недопущення актів тероризму, а також забезпечення сприятливих умов для продовження використання ядерної енергії для виробництва електроенергії з метою підвищення рівня життя населення України.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресами:

Державне агентство України з управління зоною відчуження, вул. О.Гончара, 55 а, м. Київ, 01030,тел. (044) 585-44-66, (044) 585 44 58, факс (044) 585-44-71, e- mail: azo@mns.gov.ua, rav.azo@mns.gov.ua.

Результати громадського обговорення будуть оприлюднені протягом тижня після закінчення обговорення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет - http://dazv.gov.ua, розділ «Доступ до публічної інформації», підрозділ «Громадські обговорення»; http://kmu.gov.ua, розділ «Обговорення проектів нормативно правових актів».

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження КМУ

Повідомлення про оприлюднення проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України

“Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству екології та природних ресурсів на 2013 рік”

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів на 2013 рік”» (далі – проект розпорядження). Державне агентство України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів на 2013 рік” (далі – проект розпорядження).

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ДАЗВ оголошує, що проект розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет - http://dazv.gov.ua, розділ «Доступ до публічної інформації», підрозділ «Громадські обговорення»; http://kmu.gov.ua, розділ «Обговорення проектів нормативно правових актів».

Основною метою, на досягнення якої спрямований зазначений проект розпорядження, є мінімізація обсягу заборгованості перед Пенсійним фондом України шляхом перерозподілу видатків розвитку загального фонду державного бюджету за рахунок зменшення їх обсягу за програмою 2408080 “Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи” у сумі 946,5 тис. грн. з відповідним збільшенням їх обсягу за 2408110 “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення”.

Зазначений перерозподіл дозволить, на виконання Закону України “Про пенсійне забезпечення”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 937 “Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці”, виконавцю робіт за КПКВ 2408110 ДСП “Чорнобильський спецкомбінат” відшкодувати Пенсійному фонду України кошти за виплату і доставку пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах до отримання права на пенсію за віком. У 2013 році за вищезазначеним напрямком затверджено видатки у обсязі 9 207,64 тис. грн., додаткова потреба становить 4016,476 тис. грн.

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету, оскільки передбачає перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу, передбаченого Міністерству екології та природних ресурсів на 2013 рік.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження та проекту розпорядження приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом 15 днів за адресами:
Державне агентство України з управління зоною відчуження, вул. О.Гончара, 55 а, м. Київ, 01030,тел. (044) 585-44-66, (044) 585 44 58, факс (044) 585-44-71, e- mail: azo@mns.gov.ua.

Результати громадського обговорення будуть оприлюднені протягом тижня після закінчення обговорення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет - http://dazv.gov.ua, розділ «Доступ до публічної інформації», підрозділ «Громадські обговорення»; http://kmu.gov.ua, розділ «Обговорення проектів нормативно правових актів».

Детальніше

 • 1
 • 2
 • 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

  Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
            (044) 594-82-45 (канцелярія)

  office[]dazv.gov.ua

  Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію