Публічні громадські обговорення

Повідомлення про оприлюднення

Державне агентство України з управління зоною відчуження на виконання вимог Закону України «Про державні цільові програми» та Порядку розроблення та виконання державних цільових програм розробило проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (далі – проект Закону України).

Загальною метою Програми є зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та створення умов для захисту наступних поколінь від дії іонізуючого випромінення та радіоактивних речовин.

Термін виконання першочергових заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, запланованих на 2009-2012 роки згідно із Законом України від 15 січня 2009 р. № 886-VI «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему», вичерпано. Для забезпечення безумовного виконання робіт зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему протягом наступних років (до 2065 року) і бюджетного фінансування цієї діяльності у 2013-2017 роках необхідно внести зміни до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Прийняття проекту змін до Закону України дозволить затвердити єдиний документ щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності на 2013-2017 роки.

Зважаючи, що процес зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему є досить тривалим і відбуватиметься протягом кількох десятиліть, запропонована Загальнодержавна програма визначає основні етапи цього процесу та необхідні заходи до 2017 року. Виконання цих заходів забезпечить припинення експлуатації блоків (підготовчий етап до зняття з експлуатації) – етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива з блоків і переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, завершено створення інфраструктури поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом і побудовано безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття» для перетворення в подальшому цього об’єкта на екологічно безпечну систему. Розпочато роботи з остаточного закриття та консервації блоків Чорнобильської АЕС. Розроблення заходів з реалізації подальших етапів здійснюватиметься при їх наближенні.

Зазначена мета досягається шляхом внесення змін до додатка 2 Загальнодержавної програми в частині обсягів фінансування на 2013–2017 роки (з розбивкою за роками), що дозволить розподілити кошти за пріоритетами передбачених Загальнодержавною програмою завдань і заходів. Відповідні зміни вносяться і до додатків 1 та 3 Загальнодержавної програми.

Головним результатом стане своєчасне виконання заходів із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, що забезпечить виконання положень статті 5 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого блока цієї АЕС на екологічно безпечну систему».

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ДАЗВ оголошує про опублікування проекту Закону України на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет - http://dazv.gov.ua, рубрика «Доступ до публічної інформації», розділ «Громадські обговорення».

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресами:
Державне агентство України з управління зоною відчуження, вул.О.Гончара, 55 а, м. Київ, 01030, тел./факс (044) 585-44-54, e- mail: chnpp.azo@mns.gov.ua.

PDF document 48
Завантажити
пояснювальна записка до ЗУ

PDF document 48
Завантажити
Проект Закону України про внесення змін

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію