Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Дата публікації . Друк

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» розроблено на виконання Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», доручення Кабінету Міністрів України від 19.01.2015 № 121/3/1-15.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».

Вищевказаним Законом України внесено зміни до статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме:

виключено зону посиленого радіологічного контролю із переліку зон забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

визначено, що межі забруднених зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук, центральними органами виконавчої влади, сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, безпеки використання ядерної енергії, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, на основі експертних висновків.

На теперішній час чинним є Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня

1991 р. № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Перелік).

Одним із основних етапів перегляду меж забруднених зон є дозиметрична паспортизація населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, яку проведено у 2011 році в 2163 населених пунктах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, території яких радіоактивно забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Другим етапом, за результатом проведеної дозпаспортизації, є підготовка експертних висновків. Експертною групою Національної комісії з радіаційного захисту населення України, до складу якої входили провідні науковці, спеціалісти центральних органів виконавчої влади, підготовлено 12 експертних висновків про радіологічний стан (відповідно до кількості областей) у 2163 населених пунктах (далі – Експертні висновки), які узгоджено з усіма суб'єктами експертизи, а саме: Національною академією наук України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров'я, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, охорони навколишнього природного середовища, безпеки використання ядерної енергії, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та схвалено Національною комісією з радіаційного захисту населення України.

При підготовці Експертних висновків експертна група вважала основним критерієм належності населеного пункту до зони радіоактивного забруднення максимальне значення паспортної дози, визначене відповідно до Інструктивно-методичних вказівок «Радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС» (Методика – 96).

Експертною групою зроблено уточнення, що у статті 2 Законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» одним із критеріїв зонування є щільність забруднення грунту ізотопами цезію, стронцію або плутонію. Оскільки станом на 2011 рік дані про щільність забруднення грунту ізотопами стронцію та плутонію офіційно не опублікувалися, експертна група керувалася даними про щільність забруднення грунту ізотопами цезію (щільність забруднення грунту ізотопами цезію по кожному населеному пункту зазначено в Експертному висновку).

Також, при прийнятті рішення експертна група керувалася наступним:

у випадку відповідності населеного пункту за дозовим критерієм зоні посиленого радіологічного контролю щільність забруднення грунту не враховувалася;

в інших випадках при відповідності населеному пункту за критеріями дози та щільності забруднення різним зонам вибиралася зона з більш жорсткими критеріями.

Крім того, Концепцією проекту Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 408-р, визначено, що зонування забруднених територій проводиться на основі дозового критерію як інтегрального показника впливу радіоактивного забруднення різних компонентів довкілля на людину та збереження статусу потерпілих при перегляді меж зон радіоактивного забруднення.

3. Правові аспекти

Основними актами законодавства, що регулюють визначення категорій зон радіоактивного забруднення та перелік населених пунктів, віднесених до забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи є:

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Закон України «Про віднесення деяких населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони гарантованого добровільного відселення;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р.

№ 17-р (17-1993-р);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р.

№ 37-р (37-1995-р);

постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р.

№ 622 (622-2004-п) «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 р. № 106».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує узгодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством юстиції, Національною академією наук України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом і оцінці регуляторного впливу не підлягає.

10.1. Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту постанови дозволить створити передумови забезпечення нормальної господарської діяльності на територіях, які було віднесено до радіоактивно забруднених та виведено проектом за межі зон радіоактивного забруднення на підставі даних Експертних висновків, повернення їх до повноцінного життя, забезпечити ефективніше використання коштів, які спрямовуються на проведення контрзаходів на радіоактивно забруднених територіях.

 

Міністр
екології та природних ресурсів України
І.Шевченко