ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 2.11.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 26.10.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка: 

Виконуються підготовчі роботи і випробування системи основних кранів; завершуються роботи із зовнішньої та внутрішньої обшивки; тривають підготовчі роботи перед монтажем анкерів герметизації і герметизуючої мембрани.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання і каналізації;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Триває внутрішнє оздоблення приміщень.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК: завершення монтажу трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; улаштування доріг і тротуарів у локальній зоні – 98%; завершення робіт з благоустрою території: улаштування гідрометеостанції.

Інші роботи: демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 1.11.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

1,0

3,18

-

1,0

1,0

100

7170

7170

ДСП «Київський ДМСК»

-

2,4

3,3

-

2,4

3,094

256

16148

16148

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,5

0,5

0,1

3,0

3,0

219

6534

6534

ДСП «Одеський ДМСК»

-

0,097

0,138

-

0,394

0,564

150

6570

6570

ДСП «Харківський ДМСК»

-

39,6

105,1

-

0,55

0,55

-

23850

23850


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 1.11.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 14 робіт та виконує 8 робіт. За госпрозрахункові кошти виконано 7 договірних робіт, виконуються ще 2.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 30.10.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

144

4161

4351,8

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

144

4161

4351,8

КПКВ 2408120

239,9

5010

4768,6

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

324

1154

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

11,83

60

95,55

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,192

9,390

9,533

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

112

4934

4934

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

4082

4082


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 30.10.2017

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 705;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 9800;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7335.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 600.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 83 м3;
прання постільної білизни – 678 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 25;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 4.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 144 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 286 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2724 машино-години;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 210 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 310 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 30.10.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР радіоактивного забруднення персоналу не зафіксовано. У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.
У той же час зафіксовано два перевищення рівнів звільнення: 25.10.2017 – на КДП «Дитятки» (приватний автомобіль марки «КамАЗ», який працює від ТОВ «КМВ БУД») та 26.10.2017 на КДП «Лелів» (приватний автомобіль марки «рено», який працює від СП «НОВАРКА»).

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю зафіксовано перевищення КР внутрішнього вмісту радіонуклідів у організмі у двох працівників ДСП «Північна Пуща»: 9117 та 9103 Бк. Встановлений на підприємстві КР – 6000 Бк.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

20

1294

1092

лабораторних вимірювань

205

9839

8221

оброблених індивідуальних дозиметрів

449

24800

20261

вимірювань на ЛВЛ

59

3000

2396

відібраних проб

85

4362

3798

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

7

401

329

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

1

20

20

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

17

651

578

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

12

230

230

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

3

22

15

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

2

818

681

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

5

378

327

тампонаж колодязів

0

110

110

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

2

116

116

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

2

15

15


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 2.11.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 70 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства у зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 19-ти актів;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 13 фізико-хімічних досліджень умов праці на 4-х робочих місцях енерго-виробничого центру ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили 4 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у одного працівника, склали акт відомчої перевірки ДСП «Північна Пуща» з питань охорони праці та пожежної безпеки, провели відомчу комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки на ДП «УЗФО ЧАЕС»;

фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи здійснили огляд готовності аварійних бригад, формувань (груп) ЦЗ до роботи у складних умовах осінньо-зимового періоду (ДСП УКБЗВ - санітарна ланка; ДСП «Екоцентр» - оснащення групи прогнозування та моніторингу; ДСП «ЦППРВ» - ланка пожежогасіння; ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» - ланка перевезення персоналу); провели заняття з персоналом ДЗ «ЦСМД ЗВ МОЗ України» за темою: «Основні небезпечні хімічні речовини ЗВ. Правила поведінки та дії персоналу при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах з викидом в природне середовище НХР. Заходи з ліквідації наслідків аварії на хімічно-небезпечних об’єктах».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 1.11.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

205

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

25.54

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

81

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

3.25/571.09

Лісовідновлення, га

66.4

З 26 жовтня по 1 листопада 2017 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та водний транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 2.11.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом звітного періоду здійснювали опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій до постраждалих районів Українського Полісся, а також опрацювання і збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся (МАНКУП), зокрема:

зроблено науковий інвентарний опис 40-ка музейних предметів із експедиції 2016 р. до населених пунктів Маневицького району Волинської області;
виконано графічне відтворення 25-ти фрагментів кераміки, виявлених під час археологічного дослідження у 2017 році городища літописного міста Чорнобиль;
триває опрацювання польових матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся – систематизовано у структурно-типологічні таблиці обрядових явищ 6 годин аудіоінформації з експедиції 2017 р. до постраждалих сіл Житомирського Полісся (“Коростень-Малин-2017”);
у межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся” та “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” триває формування рукописів монографічних досліджень;
здійснюється розробка робочої документації та створення програмного продукту Чорнобильського науково-інформаційного фонду;
опрацьовано та підготовлено до експертизи цінності 110 архівних документів на паперовій основі, зібраних у зоні відчуження під час експедицій 1999–2010 рр.;
триває підготовка Всеукраїнської науково-практичної конференції ДНЦЗКСТК, яка відбудеться 24 листопада 2017 р.

Працівники ДНЦЗКСТК взяли участь у роботі:
Всеукраїнської наукової конференції “У полі й у кабінеті: експедиції українських музейників (до 150-річчя від дня народження Миколи Біляшівського та 140-річчя від дня народження Данила Щербаківського)” (24 жовтня 2017 р., м. Київ);
Міжнародних наукових конференцій: “Любомль і Любомльщина в українській та європейській історії” (25 жовтня 2017 р., м. Любомль), “Шості Колессівські читання” (26-27 жовтня 2017 р., м Львів);
Міжнародної наукової конференції до 25-ліття проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології ЛНЕМА ім. М. Лисенка (28 жовтня 2017 р., м. Львів) – загалом виголошено шість доповідей.

Виконано роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду МАНКУП:
введено до страхового фонду та фонду користування аудіодокументів 12 годин аудіозаписів із експедицій 2016 р. та до страхового фонду відеодокументів – 2 години відеозапису з експедиції 2013 р.;
проведено профілактичні заходи щодо збереження 10-ти відеодокументів на магнітострічкових носіях.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
проведено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації на 1350 археологічних музейних предметів, виявлених під час дослідження комплексу пам’яток “Великий Дивлин” у 2012 р., облікові дані введено до електронної бази археологічних музейних предметів;
зроблено профілактичну консервацію 20-ти музейних пам’яток фондових груп “Одяг”, “Тканина” та дезинсекційно-консерваційні заходи щодо збереження 5-ти музейних предметів фондової групи “Дерево”.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 2.11.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Отримано позитивний експертний звіт після розгляду проектної документації за проектом “Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області”. Готується пакет документації для подання до департаменту Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області щодо отримання дозволу на будівельні роботи.

Отримані дозволи в Державній архітектурно-будівельній інспекції України на виконання будівельних робіт по об’єктах: «Реконструкція (консервація) сховища
№ 30 ПЗРВ «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Будівництво сховища № 21А ПЗРВ «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Розпочались будівельні роботи на об’єктах.

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту та будівництва.

Виконуються роботи щодо виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 30.10.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 499 172.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 26 937 124 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 980 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 78 616 кг;
хімчистки – 3332 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 3959 м3; на МТСТМ – 2764 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію