ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 13-16 листопада 2017 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 8.11.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка

Тривають підготовчі роботи перед монтажем анкерів герметизації і герметизуючої мембрани на блоці Б.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині технологічної будівлі та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується монтаж системи вихлопних газів від насоса з дизельним приводом.

Майданчик дизельної електростанції електропостачання
Виконується підключення електрообладнання та встановлення пункту заправки паливом з ємністю запасу дизельного палива.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Завершено монтаж трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; виконується теплоізоляція трубопроводів; тривають роботи з благоустрою території: триває улаштування гідрометеостанції.

Інші роботи: демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 15.11.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

1,2

3,18

-

1,1

1,1

200

7587

7587

ДСП «Київський ДМСК»

0,004

2,7

3,312

0,05

2,8

3,19

374

17823

16920

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,5

0,5

0,1

3,1

3,1

218

6752

6752

ДСП «Одеський ДМСК»

0,06

0,2

0,198

0,02

0,435

0,603

150

7055

7055

ДСП «Харківський ДМСК»

-

42,9

105,1

-

0,6

0,6

-

23850

23850


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 13.11.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

89,1

4440

4582,7

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

89,1

4440

4582,7

КПКВ 2408120

369,7

5458

5556,2

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

 

331

1154

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

 

60

106,47

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,294

9,880

10,073

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

122

5174

5174

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

4326

4326


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 13.11.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 14 робіт та виконує 7 робіт. За госпрозрахункові кошти виконано 9 договірних робіт.


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 13.11.2017

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 588;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 9740;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7300.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб –498.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів –96 м3;
прання постільної білизни – 543 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 30;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 10.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 89 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 200 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 3080 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 160 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 420 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 13.11.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР радіоактивного забруднення персоналу не зафіксовано. У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.
У той же час зафіксовано два перевищення контрольного рівня на автотранспорті: на КДП «Лелів» ( два автомобілі марки «КамАЗ», один з яких працює від корпорації «Укртрансбуд», другий – від СП «НОВАРКА») та на КДП «Дитятки» (приватний автомобіль КамАЗ, який працює від ТОВ «КМВ БУД»).

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

33

1294

1137

лабораторних вимірювань

191

9839

8578

оброблених індивідуальних дозиметрів

844

24800

21813

вимірювань на ЛВЛ

98

3000

2624

відібраних проб

67

4362

3927

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

7

401

347

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

20

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

14

651

610

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

2

142

124

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

230

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

2

22

18

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

18

818

715

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

18

378

345

тампонаж колодязів

0

110

110

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

0

116

116

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

0

15

15


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 16.11.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 58 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства у зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 10-ти актів;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 8 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 4-х пересувних джерел викиду ДП «ЦОТІЗ»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 7-ми робочих місцях ДСП «Управління капітальним будівництвом зони відчуження», оформили 4 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, проводили відомчу комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки на ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»;

фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи взяли участь у проведенні планової комплексної технічної перевірки стану готовності засобів регіональної системи зв’язку і оповіщення цивільного захисту зони відчуження з подачею сигналу «Увага всім!».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 15.11.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

5

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

41

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

1.94/529.9

Лісовідновлення, га

-


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 16.11.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом звітного періоду здійснювали опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій до постраждалих районів Українського Полісся, а також опрацювання і збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся (МАНКУП), зокрема:

зроблено науковий інвентарний опис 32-х музейних предметів із експедиції 2016 р. та розпочато підготовку заключного наукового звіту за результатами комплексного дослідження народної культури постраждалих сіл Маневицького району Волинської області;

виконано графічне відтворення 60 фрагментів кераміки, виявлених під час археологічного дослідження городища літописного міста Чорнобиль у 2017 році;

триває опрацювання польових матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся – систематизовано у структурно-типологічні таблиці обрядових явищ 5 годин аудіоінформації з експедиції 2017 р. до постраждалих сіл Житомирського Полісся;

у межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся”, “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” та науково-дослідної роботи “Розробка термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” розпочато підготовку заключних наукових звітів;

створюється програмний продукт Чорнобильського науково-інформаційного фонду;

Триває розробка та підготовка туристичного маршруту у зоні відчуження.

Виконано роботи зі збереження архівних та музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
введено до страхового фонду та фонду користування аудіодокументів 40 годин аудіозаписів із експедицій 2016 р.;
проведено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації на 950 археологічних музейних предметів, виявлених під час дослідження у 2012 р. комплексу пам’яток “Великий Дивлин”. Облікові дані введено до електронної бази археологічних музейних предметів;
зроблено профілактичну консервацію 15-ти музейних пам’яток фондових груп “Одяг” та “Тканина”.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 16.11.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Виконані роботи з розроблення проектів “Реконструкція лісової пожежної станції Лубянського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області” та “Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області”. Подані документи до ДАБІ (повідомлення).

Корпорація “Укртрансбуд” продовжує будівельні роботи за проектами “Реконструкція (консервація) сховища № 30 ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області”, “Реконструкція (консервація) сховища № 21 ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області” та “Будівництво сховища № 21А ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.

Укладено договір з корпорацією “Укртрансбуд” на будівництво «під ключ» по об’єкту “Реконструкція ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.
ТОВ “НВО “Гіпротранс” продовжує проектні роботи за договором від 05.09.2017 № 14-2017 по об’єкту “Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області (проектні роботи)”. Доповнюються раніше надані вихідні дані, технічні умови та узгоджуються проектні рішенні. Переданий для попереднього опрацювання Том 1 проекту (пояснювальна записка).

Капітальний ремонт будівлі по вул. Кірова, 17 у м. Чорнобиль завершений. Виконавча документація оформлена. Готуються документи для передачі об’єкта в експлуатацію.
Пакет документів за проектом “Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Нова (ТК 104) до вул. Кірова (ТК 109) м. Чорнобиль” переданий до ДП “Укрдержбудекспертиза” для проведення експертизи.

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту та будівництва.

Виконуються роботи щодо виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 13.11.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 525 787.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 28 243 388 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 1030 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 82 420 кг;
хімчистки – 3502 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 4728 м3; на МТСТМ – 2764 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію