ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 14 грудня 2017 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 7.12.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині технологічної будівлі та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується монтаж системи вихлопних газів від насоса з дизельним приводом.

Майданчик дизельної електростанції електропостачання
Виконується підключення електрообладнання та встановлення пункту заправки паливом з ємністю запасу дизельного палива.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Завершено монтаж трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; виконується теплоізоляція трубопроводів; тривають роботи з благоустрою території; триває улаштування гідрометеостанції.

Інші роботи: демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 11.12.2017

Будівля установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ)

Виконано:
монтаж майданчика для обслуговування механізмів воріт MIS-LD-04 і MIS-LD-01;
роботи з ізоляції трубопроводів та нагрівачів СПГО;
опломбування обладнання МАГАТЕ;
монтаж замків;
свердління отворів і нарізання різьби у дверях БМЗ;
поновлено роботи над краном CR-04;
перемонтаж кронштейна відеокамери;
регламентні роботи з благоустрою будмайданчика;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи по основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;
автономні випробування СКУТП системи поводження з ТП, ДСЕП, ТРО;
індивідуальні випробування апарата для нарізання ВТВЗ SFP-CS-205;
індивідуальні випробування Системи маніпулювання і транспортування пенала СНТ-ТD-02 (прим. 119);
індивідуальні випробування возика ТD-05 у прим. 119;
функціональні випробування талей (3 од.);
випробування СКУТП системи подачі азоту, аргону, гелію;
усунення зауважень після індивідуальних випробувань КОС.
Триває дослідна експлуатація системи фізичного захисту.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом у роботах було задіяно 138 осіб. Для виконання завдань на майданчику використовувалась одна одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 13.12.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

1,2

3,18

-

1,1

1,1

100

7787

7787

ДСП «Київський ДМСК»

-

3,0

3,618

-

3,2

3,617

452

19438

18599

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,6

0,6

0,1

3,3

3,3

219

7189

7189

ДСП «Одеський ДМСК»

-

0,2

0,271

0,020

0,48

0,643

136

7663

7663

ДСП «Харківський ДМСК»

3,0

46,9

132,0

-

0,7

0,8

2650

29150

29150


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 11.12.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

0,0

4797,6

4797,6

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

0,0

4797,6

4797,6

КПКВ 2408120

124,4

6368

6791,1

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

344

1154

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

60

106,47

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,333

10,920

11,147

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

105

5647

5647

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

4814

4814


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 11.12.2017

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 779;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10210;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7680.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 637.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 91 м3;
прання постільної білизни – 544 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 35;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 11.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-години;
на автомобільні перевезення витрачено 2844 машино-години;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 170 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 33 одиниці засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 11.12.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР радіоактивного забруднення персоналу не зафіксовано. У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах з 4.12.2017 по 10.12.2017 наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

38

1294

1236

лабораторних вимірювань

244

9839

9353

оброблених індивідуальних дозиметрів

886

24800

23586

вимірювань на ЛВЛ

61

3000

2885

відібраних проб

59

4362

4203

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

12

401

379

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

20

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

1

651

650

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

142

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

230

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

22

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

28

818

772

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

19

378

378

тампонаж колодязів

0

110

110

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

0

116

116

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

0

15

15


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 14.12.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 44 делегації;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 26-х актів, перевірили знання з питань радіаційної безпеки у одного працівника підприємства;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 26 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 11-х пересувних джерел викиду засобів ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 7-ми робочих місцях відділення громадського харчування ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили 4 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели вступний інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки для 6-х осіб, які супроводжують делегації у зоні відчуження, підготували план роботи відділу на 2018 рік та план заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи з охорони, безпеки та гігієни праці щодо профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на ДП «ЦОТІЗ» на 2018 рік, склали звіт про травматизм на підприємстві за 4 квартал 2017 року.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 13.12.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

11

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

-

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

2.65/1161.52

Лісовідновлення, га

-

З 7 листопада по 13 грудня 2017 р. фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на вказаній території.

Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 14.12.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня:
здійснювали підготовку двох проміжних та восьми заключних наукових звітів про виконання планових науково-дослідних робіт;
здійснювали опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій 2016 – 2017 рр. до постраждалих районів Українського Полісся (виконано науковий інвентарний опис 20-х етнографічних музейних предметів та паспртизовано 1100 фото із експедиції до Маневицього району Волинської області; зроблено графічне відтворення 5-х фрагментів кераміки та науковий інвентарний опис 25-х археологічних музейних предметів, виявлених під час дослідження городища літописного міста Чорнобиль);
виконали роботи зі збереження архівних та музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (проведено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації на 280 археологічних музейних предметів, виявлених під час археологічних досліджень 2012 – 2015 рр., облікові дані введено до електронної бази археологічних музейних предметів);
проводили ремонт та облаштування музейних фондосховищ у м.Чорнобиль (вул. Радянська, 51) та у м. Київ (вул. Гната Хоткевича, 20-А).

 


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 14.12.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах відповідно до затверджених ДАЗВ України переліків об’єктів капітального будівництва та ремонту на 2017 рік.

Укладено договори для проведення експертизи проектної документації по об’єктах:
“Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області”;
“Реконструкція мосту через річку Уж біля колишнього с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області”;
“Реконструкція мосту через лісову річку біля колишнього с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.
Тривають будівельні роботи у відповідності з проектними рішеннями по об’єктах: “Реконструкція лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області” та “Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.

Корпорація “Укртрансбуд” завершує будівельні роботи за проектами “Реконструкція (консервація) сховища № 30 ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області”, “Реконструкція (консервація) сховища № 21 ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області” та “Будівництво сховища № 21А ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.

Продовжуються роботи з Держархбудінспекцією щодо реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт за проектом “Ліквідаційний тампонаж (реконструкція) 4-х артезіанських свердловин № 124, 125 - с. Усів, № 119 - с. Рудьки, № 2 - с. Опачичі у зоні відчуження Іванківського району Київської області”. ДСП “Екоцентр” розпочав роботи з тампонажу за проектом “Ліквідаційний тампонаж (реконструкція) 6-ти артезіанських свердловин № 5,6 - м. Чорнобиль, № 10 - с. Купувате, № 21 - КПП Діброва, № 12 - с. Залісся, КПП “Дитятки” б/н з баштою у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.

Укладено договір на виконання робіт по об’єкту “Будівництво мосту через річку Ілля біля колишнього села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району Київської області».
Триває:
процедура “Відкриті торги” щодо закупівлі робіт з розробки проекту “Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС”;
переговорна процедура закупівлі щодо придбання додаткових робіт по об’єкту “Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва “Вектор”) (Коригування)”.

Фахівці підприємства виконують роботи щодо виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.
Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 11.12.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 581 586.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 30 855 916 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 1130 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 90 098 кг;
хімчистки – 3842 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 5921 м3; на МТСТМ – 2764 м3.