ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 28 грудня 2017 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 20.12.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка
Монтаж балок анкерів герметизації на покрівлях блока В.
Монтаж мембрани на покрівлі блока В.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині технологічної будівлі та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується монтаж системи вихлопних газів від насоса з дизельним приводом.

Майданчик дизельної електростанції електропостачання
Виконується підключення електрообладнання та встановлення пункту заправки паливом з ємністю запасу дизельного палива.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Виконується теплоізоляція трубопроводів; триває улаштування гідрометеостанції.

Інші роботи: демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 19.12.2017

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувались такі роботи:
роботи з ізоляції трубопроводів та нагрівачів СПГО;
опломбування обладнання МАГАТЕ;
монтаж замків;
прокладання кабелю, встановлення розеток;
свердління отворів і нарізання різьби у дверях БМЗ;
роботи з електричної частини крана SWR-CR-04;
монтаж системи електронних ключів;
пере налаштування вогнезахисних клапанів системи вентиляції;
регулювання зазорів і обварювання (зварювальні роботи) гільз проходок технологічних трубопроводів;
вогнезахисне закладення проходок технологічних трубопроводів;
регламентні роботи з благоустрою будмайданчика;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи по основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;
доопрацювання програмного забезпечення та налагодження системи температурного контролю бетонних модулів зберігання;
навантаження двостінних екранованих пеналів на систему маніпулювання та транспортування пеналу і пробна подача до бетонних модулів зберігання;
усунення зауважень за результатами індивідуальних випробувань апарату для різання відпрацьованих тепловиділяючих збірок SFP-CS-205;
автономні випробування СКУТП системи поводження з ТП, ДСЕП, ТРВ;
індивідуальні випробування апарата для нарізання ВТВЗ;
індивідуальні випробування системи маніпулювання і транспортування пенала СНТ-ТD-02;
усунення зауважень за результатами індивідуальних випробувань візка ТD-05/06;
індивідуальні випробування системи подвійної кришки паливного пенала;
індивідуальні випробування захисних кришок.

Триває дослідна експлуатація системи фізичного захисту.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом у роботах було задіяно 138 осіб. Для виконання завдань на майданчику використовувалась одна одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 27.12.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

1,4

3,28

-

1,2

1,2

-

8304

8304

ДСП «Київський ДМСК»

0,295

3,0

4,051

0,925

3,2

4,733

413

19438

19438

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,6

0,6

0,1

3,7

3,7

326

7842

7842

ДСП «Одеський ДМСК»

-

0,2

0,271

0,02

0,5

0,663

136

7905

7905

ДСП «Харківський ДМСК»

-

46,9

132,4

-

0,8

0,8

-

31800

31800


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 25.12.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

0,0

4797,6

4797,6

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

0,0

4797,6

4797,6

КПКВ 2408120

19,3

6782

7000,0

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

344

1154

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

60

106,47

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,321

11,430

11,776

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

105

5858

5858

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

5058

5058


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 25.12.2017

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 901;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10650;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7960.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 595.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 97,5 м3;
прання постільної білизни – 710 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж –31;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 11.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 40 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2820 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 140 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 70 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 25.12.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР радіоактивного забруднення персоналу не зафіксовано. У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах з 18.12.2017 по 24.12.2017 наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

45

1294

1288

лабораторних вимірювань

244

9839

9805

оброблених індивідуальних дозиметрів

346

24800

24471

вимірювань на ЛВЛ

33

3000

2959

відібраних проб

95

4362

4346

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

9

401

397

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

20

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

0

651

650

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

142

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

230

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

22

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

26

818

814

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

0

378

378

тампонаж колодязів

0

110

110

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

0

116

116

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

0

15

15


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 28.12.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідали 33 делегації;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 26-х актів, перевірили знання з питань радіаційної безпеки у одного працівника підприємства;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 4 вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах одного пересувного джерела викиду засобів ДСП УКБЗВ;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях відділення громадського харчування ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили 4 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели вступний інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки для однієї особи, підготували проект «Графіка проведення фізичних, хімічних та фізіологічних вимірювань шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ, вимірювальною санітарною лабораторією відділу охорони праці та пожежної безпеки ДП «ЦОТІЗ» на 2018 рік».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 27.12.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

20.54

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

-

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

5,5/301,9

Лісовідновлення, га

 

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження

З 21 по 27 грудня 2017 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням. Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 27.12.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня:

здійснювали підготовку двох проміжних та восьми заключних наукових звітів про виконання планових науково-дослідних робіт;
виконали роботи зі збереження архівних та музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (проведено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації на 240 археологічних музейних предметів, виявлених під час археологічних досліджень 2015 р., облікові дані введено до електронної бази археологічних музейних предметів);
здійснили профілактичну консервацію 15-х музейних пам’яток фондових груп “Одяг”, “Тканина” та 8-х пам’яток фондової групи “Дерево”;
проводили ремонт та облаштування музейних фондосховищ у м.Чорнобиль (вул. Радянська, 51) та у м. Київ (вул. Гната Хоткевича, 20-А).


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 28.12.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

На будівельних майданчиках завершені роботи з реалізації проектів:
«Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Нова до вул. Котовського (на ділянці від ТК 101.102 до ТК 101.204), м. Чорнобиль»;
«Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Нова (ТК 104) до вул. Кірова
(ТК 109), м. Чорнобиль»;
«Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Кірова (ТК 113) до будівлі по
вул. Кірова, 42, м. Чорнобиль»;
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Кірова, 17, м. Чорнобиль. Коригування»;
«Капітальний ремонт водонапірної башти на ПЗРВ «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Леніна, 148-а, корп.2, м. Чорнобиль»;
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль»;
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Радянська, 10, м. Чорнобиль»;
«Реконструкція (консервація) сховища № 30 ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

На зазначених об’єктах фахівці ДСП УКБЗВ здійснювали контроль та узгодження з виконавцями будівельних робіт і проектувальниками оформлення технічної документації, оформлених актів виконаних робіт на відповідність їх проектно-кошторисній документації, нормативним документам та фактично виконаним обсягам будівельних робіт.

Завершується робота з експертами щодо усунення зауважень до проектної документації по об’єктах:
“Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області”;
“Реконструкція мосту через річку Уж біля колишнього с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області”;
“Реконструкція мосту через лісову річку біля колишнього с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області”;
«Реконструкція автоматичної телефонної станції та мереж у м. Чорнобиль», виконання будівельних робіт на яких планується у 2018 році та у наступних роках.

Завершуються будівельні роботи на об’єктах: «Реконструкція лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Триває процедура «Відкриті торги» щодо закупівлі робіт для реалізації проекту «Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС». Виконуються роботи на об’єктах Першої черги комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор»).

Підготовлена проектна документація на виконання у 2018 році робіт з утеплення будівель у м. Чорнобиль по вулицях: Радянська, 13; Кірова, 52; Шкільна, 6; Радянська, 10.

Виконані роботи з інженерно-геологічних вишукувань за об’єктами:
«Реконструкція лісової пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов’язкового) відселення Поліського району Київської області»;
«Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».
Укладено договір між ДСП УКБЗВ та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» на виконання проектних та будівельних робіт по об’єкту «Будівництво мосту через річку Ілля біля колишнього села Лісництво Яковецьке Поліського району Київської області у зоні відчуження» (частину проектних робіт виконано у поточному році).

Фахівці підприємства виконують роботи з виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо, а також здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту та будівництва відповідно до затверджених ДАЗВ переліків об’єктів капітального будівництва та ремонту на 2017 рік.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 25.12.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 611 140.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 32 162 180 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 1180 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 93 832 кг;
хімчистки – 4012 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 6098 м3; на МТСТМ – 2764 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію