ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 24 травня 2018 року)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 23.05.2018

Арка
• Завершено роботи з монтажу балок анкерів герметизації на покрівлі блоку В;
• Продовжуються роботи зі склеювання швів мембрани.

Технологічна будівля і допоміжні споруди
• Монтаж таких основних систем:
- система електропостачання;
- система вентиляції, газоочистки і кондиціонування;
- система пожежної безпеки;
- система водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
- система зв'язку і промислового телебачення;
- система фізичного захисту і контролю доступу;
- інтегрована система управління і контролю;
- система внутрішнього і транспортного сполучення;
- система радіаційного контролю;
• Виконання робіт зі шліфування, грунтування, шпаклювання, заливання, фарбування підлог, стін та стель всередині технологічної будівлі та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
• Виконуються електромонтажні роботи;
• Фінішне фарбування стін та стель.

Виконуються роботи по влаштуванню зовнішнього і внутрішнього простору НБК
• Теплоізоляція трубопроводів.

Хід будівництва за проектом СВЯП-2 станом на 24.05.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
- роботи з електричною частиною крану SWP-CR-04.
- вимірювання кутів копіювальних маніпуляторів.
- проведення тестів на герметичність копіювальних маніпуляторів.
- підготовка до модифікації стола з поводження з пошкодженим паливом (СППП).
- модифікація штифта (збільшення отвору) Захват ВТП.
- вирішення питання залипання грибка захвату ВТВЗ крану CR-11.
- встановлення кабельних бирок для кабелів.
- комплектація виконавчої та здавальної документації.
- розробка програм випробувань технологічних вузлів і систем.
- пусконалагоджувальні роботи з основного технологічного устаткування і допоміжних систем.
- попередні перевірки індивідуального та комплексного функціонування з імітатором ВТВЗ ковзаючого тримача.
- усунення зауважень та налагоджування в частині СКУ ТП системи вентиляції.
- усування зауважень за результатами випробувань СДК 200-літрових діжок.
- усунення зауважень за результатами комплексних випробувань з Регулятором системи примусового газового осушування (СПГО), Системи вакуумного осушування (СВО) та Системи заповнення гелієм (СЗГ), Системи подачі азоту, Системи подачі гелію.
- усунення зауважень за результатами комплексних випробувань системи робочого освітлення УПВПЗ.
- усування зауважень за результатами комплексного випробування комплексу очисних споруд (КОС).
- завершено індивідуальні випробування Системи транспортування пеналів (СМТП CHT-TD-02), усунення зауважень.
- індивідуальні випробування Контрольних баків.
- індивідуальні випробування стелажу Стелаж прим. 304 SFP-SR-101, SFP-SR-07 і захват кришки ДСЕП SFP-HB-101.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Усього до робіт було залучено 142 особи. Для виконання задач на майданчику використовувалася також 1 одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 23.05.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК») працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Вид заходів (робіт)

Підприємство (спецкомбінат)

Приймання на тимчасове зберігання та захоронення РАВ і ДІВ, т

Дезактивація спецодягу та ЗІЗ, т

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,3

21,66

-

0,5

0,5

200

3485

3485

ДСП «Київський ДМСК»

-

0,9

0,08

0,23

1,5

1,23

419

7834

7240

ДСП «Львівський ДМСК»

0,04

0,1

0,68

0,2

1,3

1,4

163

3103

3103

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,00025

0,011

0,246

0,254

162

3104

3104

ДСП «Харківський «ДМСК»

-

16,0

16,1

-

0,3

-

-

12900

12900


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2018 рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090)

1. Проводяться роботи по перезахороненню РАВ з ПТЛРВ, прийманню РАВ та дезактивації автотранспорту і обладнання від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
- приймаються на захоронення упаковки РАВ з заводу по переробці рідких радіоактивних відходів ДСП «ЧАЕС»;
- на централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) ведуться роботи по переробці, кондиціюванню та подальшому зберіганню ДІВ.

3. Ведеться облік РАВ у зоні відчуження, заноситься інформація до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження про радіоактивні відходи, що надходять на захоронення у сховища комплекса виробництв «Вектор». Проводиться обробка, систематизація та узагальнення введеної інформації.

4. Виконуються регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП «ЦППРВ» з вимірюванням рівнів гама- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

Стан виконання основних заходів (робіт) за період з 14.05.2018 по 20.05.2018

Вид заходів (робіт)

Од.

виміру

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ                            

м3

-

   

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка»

КПКВ 2408110

м3

-

   

КПКВ 2408120

м3

-

   

Прийняття на довгострокове зберігання ДІВ на

КВ «Вектор»

КПКВ 2408090

од.

-

   

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор»

м3

-

10,89

9,60

Дезактивація спецодягу

т

-

-

2,711

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор».

Проведення технічних оглядів і ремонтів.

од.

ТО

118

1980

1980

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор»

Га

45

45

45

Дезактивація спецтранспорту

од.

               7

           -

26


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 21.05.2018

1. Вивчення остаточної редакацї навчальних матеріалів п’яти перших навчальних модулів, розроблених фахівцями Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України в рамках виконання технічного проекту U4.01/12E – «Удосконалення національної системи підготовки в області поводження з РАВ, зняття з експлуатації та реабілітації». Вироблені зауваження та пропозиції щодо навчальних матеріалів та передані розробнику в ІПБ АЕС та до ДАЗВ.

2. Організаційна робота підготовки другого планового потоку навчань для фахівців в галузі поводження з РАВ по бюджетній програмі КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів». Розроблений розклад занять, список слухачів.

3. Організаційна робота по підготовці другого планового потоку навчань для фахівців-радіологів по бюджетній програмі КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення» З’ясовується потреба в навчанні фахівців-радіологів на липень 2018 року з організаціями Мережі радіаційного контролю, формування списків навчальних груп.

4. Навчально-методична робота по підготовці навчальних матеріалів для читання лекцій та проведення практичних робіт по всіх курсах, які читаються під час навчань для фахівців в галузі поводження з РАВ та фахівців-радіологів.

5. Проводилося монтування, налагодження, калібрування радіометричних приладів радіометричної лабораторії для проведення практичних робіт. Розроблені лабораторні роботи та налаштовані радіометричні прилади для їх виконання, створені навчально-методичні посібники для проведення лабораторних робіт.

6. Підготовка навчальних посібників для слухачів курсів підвищення кваліфікації з дисциплін, що викладаються фахівцям у галузі поводження з радіоактивними відходами та фахівцям-радіологам.


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 20.05.2018

1. Показники енерговиробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,
Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10150;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7660.

2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб 669.

3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збір та вивезення побутових відходів – 46,50 м3;
прання постільної білизни – 714,0 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.

4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, одиниць – 6; на постах – 6;
охорона об’єктів зони відчуження, одиниць – 53; на постах – 16.

5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень на обладнанні та мережах, одиниць – 28;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку, одиниць – 9.

6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 1837 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 155 машино-годин.

7. Показники метрологічної служби:
метрологічне забезпечення виробництва, одиниць засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) – 450.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» (ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 20.05.2018

1. Під час проведення радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) ЗВіЗБ(О)В за минулий тиждень суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у питній воді центрального водопостачання не перевищені, в приземному шарі атмосфери в пунктах спостережень не перевищені, крім зафіксованого 15.05.2018 перевищення КР об’ємної активності 127Cs на АСКРС «Чорнобиль» (перевищення в 2,8 рази) та «Дитятки» (перевищення в 1,2 рази) .

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) не було. Перевищень контрольних рівнів не зафіксовано.

3. Під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень контрольних рівнів (КР) і рівнів звільнення (РЗ) радіоактивного забруднення автотранспорту, вантажу, персоналу на КДП зони відчуження, а також території, в адміністративно-виробничих приміщеннях та гуртожитках не зафіксовано.

4. Під час проведення індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах за минулий тиждень наведено у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) та радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ):

- кількість польових вимірювань;

23

1294

498

- кількість лабораторних вимірювань;

207

9839

2574

- кількість оброблених індивідуальних дозиметрів;

466

24800

10284

- кількість вимірювань внутрішнього вмісту радіо-нуклідів в організмі людини;

46

2900

918

- кількість відібраних проб.

89

4362

1208

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом:

- технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд ЗВіЗБ(О)В в басейні р. Прип'ять;

6

401

156

- контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд ЗВ;

0

20

10

- т/о 5-ти меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В;

19

651

196

- к/о елементів 5-ти меліоративних систем у ЗВ;

18

142

56

- к/о елементів 7-ти меліоративних систем у ЗБ(О)В;

0

230

115

- ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В;

0

16

0

- т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС);

10

818

316

- к/о КСС , СВ ЗВіЗБ(О)В;

13

260

117

- тампонаж колодязів.

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 24.05.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 23.05.2018

Назва робіт

Одиниці виміру

Обсяг

вик. робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства

тис. га

240,6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами

км

30

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації

км

-

Розчищення квартальних просік та доріг п/п призначення від вітровальних та сніголам них дерев

км

36

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності

га/м3

1,8/64,04

Лісовідновлення

га

-

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження

З 17 по 23 травня 2018 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.

Було сформовано вісім рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя.

До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.

У процесі проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.

 


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 24.05.2018

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня виконували наступні завдання:
складено Карту пам’яток історії та культури на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

здійснювалася опрацювання польових матеріалів, зібраних в історико-етнографічних експедиціях 2017 року: розшифровано 6 год. аудіозаписів (близько 7 друк. арк.), підготовлено до паспортизації та паспортизовано 150 фото, зроблено науковий інвентарний опис 12 предметів музейного значення;

у межах виконання науково-дослідної роботи «Збір та наукове опрацювання матеріалів з усної історії про Чорнобильську катастрофу» здійснювався аналіз історіографії та архівних джерел;
триває укладання словника термінів та термінологічних понять традиційної нематеріальної культури районів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи – розширення фактографічної бази та удосконалення дефініції словникових одиниць за темами: «Весільна обрядовість Середнього Полісся», «Поховальна обрядовість Середнього Полісся»;

проводився аналіз стану архівної теорії технотронних архівів, нормативної бази та практики формування дослідницьких колекцій аудіовізуальних документів в Україні та світі (у межах виконуваної науково-дослідної роботи);

проведено роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду: здійснено науково-технічне опрацювання 65 документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся; проведено експертизу цінності та науково-технічне упорядкування 50 організаційних і науково-дослідних документів, утворених в процесі діяльності ДНЦЗКСТК;

виконано роботи зі збереження музейних фондів: проведено фронтальну звірку 100 заінвентаризованих етнографічних та 460 археологічних музейних предметів (облікові дані внесено до електронної бази даних);

працівники ДНЦЗКСТК взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Традиції матеріальної і духовної культури Східного Полісся: проблеми вивчення і збереження у постчорнобильський час», яка відбулася 18 травня 2018 року у м. Гомель (Республіка Білорусь) – загалом виголошено 10 доповідей, тексти доповідей опубліковані у науковому збірнику «Духовна спадщина Східного Полісся» (Гомель, 2018);

директор ДНЦЗКСТК взяв участь у роботі міжнародного круглого столу «Збереження та охорона нематеріальної культурної спадщини», який відбувся 18 травня у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», з нагоди Європейського року нематеріальної культурної спадщини та Міжнародного дня музеїв.

 


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП «УКБЗВ»)

Інформація станом на 24.05.2018

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання статутних функцій замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження у тому числі об’єктів поводження з радіоактивними відходами та контроль якості виконання будівельних робіт, відповідності їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Керівниками підрозділів підприємства виконуються функції з організації планової діяльності підприємства у 2018 році та підготовка проектних рішень на наступні роки за дорученнями ДАЗВ та керівництва ДК «УкрДО «Радон».

Завершено експертизу проектної документації та отримано експертний звіт (позитивні) по об’єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль».
Тендерним комітетом підприємства продовжується підготовка документації щодо «Закупівлі робіт» за державні кошти по об’єктах: «Реконструкція мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Реконструкція мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області».
Продовжується робота по процедурі з оцінки впливу на довкілля по об’єкта «Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району Київської області» згідно з законодавством України.

Продовжується збір та узгодження вихідних даних для забезпечення проектування за об’єктами: «Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; «Реконструкція лісової пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов’язкового) відселення Поліського району Київської області»; «Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області», у тому числі з капітального ремонту об’єктів у зоні відчуження.

ДСП «УКБЗВ» продовжує роботу з вирішення технічних питань щодо реєстрації декларацій про готовність до експлуатації об’єктів капітального ремонту у Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Спеціалісти ДСП «УКБЗВ» здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт у зоні відчуження, у тому числі на об’єктах будівництва ЦСВЯП відповідно до договорів.

Фахівцями підприємства виконуються роботи щодо виготовлення технічної документації та супроводу робіт з поточного ремонту на об’єктах зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 20.05.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –223 722.

2. Господарське забезпечення: обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних доріжок – 667 866 м2; дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 11 668 616,0 м2; вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття – 505,0 м3; дезактивація ЗІЗ методом прання – 20 453 кг; дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 632 кг; ремонт спецодягу – 1 073 од.; ремонт перехідного одягу 443 од.

3. Транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ: на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3; на майданчик тимчасового зберігання твердих матеріалів – 176,9 м3; із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на спеціальне приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів – 48 од.

 

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію