ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 21.01.2016)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 21 січня 2016 року

Протягом першої половини січня на майданчику будівництва СВЯП-2 виконувалися такі роботи:
будівля установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ):
фарбування стін в приміщеннях на відмітках +0,000; +2,800; +17,000; +21,300;
монтаж оснащення для установки рам захисних вікон в прим. 501;
зварювання закладних елементів проходок під копіюючі маніпулятори в прим. 501;
встановлення закладних деталей (пластин) під обладнання в прим. 501;
улаштування групи фундаментів F1-xx. (Осі 2С-2D; 205-206) в прим. 501;
встановлення закладних деталей під кран MIS-CR-221(відм. +28.140) в прим. 603;
встановлення закладних деталей крана в прим. IS102C9;
монтаж металоконструкцій крана в прим. 505А;
завершення встановлення та бетонування елементів проходок на відм. +8,500 (3шт) та на відм. +11,700 (1 шт);
ревізія існуючої арматури протипожежного водопроводу;
монтаж повітроводів системи вентиляції ЗСР (приток) приміщень, що не обслуговуються, та приміщень, що періодично обслуговуються CAVS-S-1 на відм. +5,600;
монтаж повітроводів системи вентиляції ЗСР (витяжка) приміщень, що не обслуговуються, та приміщень, що періодично обслуговуються CAVS-E-1 на відм. +5,600;
монтаж вогнезатримуючих клапанів систем вентиляції на відм. +5,600;
монтаж зовнішніх пожежних драбин;
монтаж грозозахисту будівлі;
роботи з влаштування фасадів;
будівля КПП:
ремонт та оздоблення приміщень;
завершеня робіт з улаштування фасадів.
Крім того, виконувались:
монтаж обладнання (насоси, фільтри) і трубопроводів С;
комплектація виконавчої та здавальної документації для здачі відповідних етапів згідно з Контрактом;
розробка програм випробувань технологічних вузлів та систем.
Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ПТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Кондиціонер». Всього в роботах було задіяно 170 людей. Для виконання завдань на майданчику використовувалось також 5 одиниць землерийної та вантажопідйомної техніки.

Хід будівництва НБК станом на 21 січня 2016 року

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
очищення майданчика Арки від снігу та льоду;
поставка металоконструкцій на майданчик;
ремонт та обслуговування установок;
підготовка до монтажу вторинних та третинних металоконструкцій Західної частини Арки;
монтаж системи основних кранів:
* поставка елементів СОК на майданчик;
* зворотня збірка східного моста СОК (структурна);
* зворотня збірка мобільної інструментальної платформи (електрична частина);
* монтаж підкранових шляхів СОК (підготовка, регулювання та монтаж).
Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
* технологічна будівля - улаштування перегородок з газоблока;
* будівля електротехнічних пристроїв - монтаж кабельних опор та лотків;
* шлюз доступу пожежних підрозділів - очищення від снігу, облаштування маршрутів проходження;
* насосна станція пожежогасіння - армування стін будівлі.
Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
* басейни збору зливових вод;
* зовнішні, підземні інженерні мережі.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС» 


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП  «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольних нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

ЗВІТ
про стан виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» на 20.01.2016

 Підприємство (спецкомбінат) Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове
зберігання та захоронення
радіоактивних відходів і
відпрацьованих ДІВ, тонн
 Дезактивація спецодягу
та ЗІЗ, тонн
Дозиметричне та радіометричне
вимірювання, кількість вимірів
За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Донецький ДСК» - - - - - - - - -
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - 0,1 - - 1,0 - 143 143 143
ДСП «Київський ДМСК» - 0,1 - - 0,3 - - 1256 243
ДСП «Львівський ДМСК» - - - 0,05 0,1 0,1 140 193 193
ДСП «Одеський ДМСК» - - - 0,014 0,011 0,014 145 351 351
ДСП «Харківський ДМСК» - - - - - - - - -

 


Державне спеціалізоване підприємство
«Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ») 

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) на 17.01.2016

1. Проводилися приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ з заводу по переробці рідких РАВ ДСП «Чорнобильська АЕС» та проводиться приймання РАВ від ДСП «Харківський ДСМК»;
завершено всі будівельні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи зі спорудження централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) та проводиться відпрацювання технології поводження з ВДІВ в режимі реальної експлуатації, виконується усунення дрібних недоліків, виявлених в ході відпрацювання технології, проводиться тренування експлуатаційного персоналу, проведено комплексні випробування роботи обладнання.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 Вид заходів (робіт) За
звітний
період
З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 -    
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 -    
КПКВ 2408120 53   124
Захоронення РАВ на
КВ «Вектор» (КПКВ 2408090), м3
-    
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,348   0,595
Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»
Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць
132   246
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 129   258

Державне підприємство «Науково-технічний центр
дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами,
речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Звіт з виконання виробничої діяльності станом на 18.01.2016

Проектні роботи % виконання
 Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, у тому числі:  
1. Проведення робіт з дообстеження пунктів збору відходів дезактивації Житомирської області, Народицького району (за межами зони відчуження) для прийняття рішень щодо їх реабілітації 2
2. Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. Робоча документація 5
3. Аналіз стану ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС»  та розробка пропозицій з підвищення його безпеки 10
4. Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції ПЗРВ «Буряківка» з урахуванням зауважень результатів експертизи ЗАБ існуючого ПЗРВ «Буряківка» та ЗАБ після його реконструкції 2
5. Розробка РКД комірки модуля сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 7
6. Розробка РКД шлюзу перевантажувального для радіаційно-захисної камери сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 4
7. Капітальний ремонт та реконструкція існуючих будівель та споруд за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду 24Б. Робоча документація  15

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «ЧСК»)

ДСП «ЧСК» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Змін радіаційних показників по основних об’єктах (повітря, поверхневі та підземні води) не виявлено, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

ДОВІДКА
про стан виконання основних заходів (робіт) на 17.01.2016

1. ВК РЕМ та РДК «Екоцентр» при проведенні радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій протягом звітного періоду загалом виконано 1721 вимірювання та відібрано 62 проби.
2. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 1073;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11800;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8830.
3. Показники відділення лісового господарства «Чорнобильська Пуща» - здійснення лісогосподарських заходів, заходів з охорони та захисту лісу, зокрема:
патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії для охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га – 240,6;
догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км – 0;
утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км – 57,5;
рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності: га – 0,0; м3 – 0;
лісовідновлення, га – 0.
4. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 496.
5. Показники відділення житлово-комунального господарства:
надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3211;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
6. Показники відділення з експлуатації водоохоронних споруд та систем - здійснення заходів щодо запобігання виносу радіонуклідів із зони відчуження водним шляхом, в т.ч. експлуатація та ремонтно-відновлювальні роботи, а саме:
технічне обслуговування водоохоронних споруд басейну р. Прип’ять, кількість обслуговувань – 28;
технічне обслуговування п’ятьох меліоративних систем у зоні відчуження, кількість обслуговувань – 10;
технічне обслуговування насосних станцій, кількість обслуговувань – 2;
технічне обслуговування контрольно-спостережних свердловин, кількість обслуговувань – 6;
екологічний контроль і гідрологічне забезпечення водоохоронних заходів та нагляд за землями водного фонду, кількість обслуговувань – 2.
7. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів.
8. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 41;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 4.
9. Показники комплексу транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на завершувальні роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні вантажні перевезення витрачено 1840 машино-години;
на автомобільні пасажирські перевезення витрачено 310 машино-годин;
на виконання диспетчерських функцій щодо координації здійснення обов’язкових заходів загальнозонного характеру витрачено 0 машино-годин.
10. Показники метрологічної служби:
Здійснено повірку 26-ти одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і
інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 21.01.2016 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 9-ти робочих місцях працівників ДП «ЦОТІЗ», підготували проекти наказів про призначення комісії щодо проведення розслідування перевищення контрольних рівнів та про поширення спалахів ГРВІ та грипу, підготували перелік питань для перевірки знань у керівників з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки.

Відділ з охорони навколишнього середовища з 18 по 21 січня проводив приймання звітних матеріалів від підприємств сфери управління ДАЗВ.

Відділ цивільного захисту та спецроботи здійснив перевірку ДП «ЦОТІЗ» з питань цивільного захисту та техногенної безпеки, надав до ДАЗВ звітні форми підприємств згідно з «Табелем термінових та строкових донесень з питань ЦЗ» для подальшого спрямування їх до ДСНС України.

Протягом звітного періоду фахівці Служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ, підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. Тривала підготовка до круглого столу на тему: «Стан та перспективи проведення наукових досліджень і розробок в зоні відчуження», який заплановано до проведення 29 січня 2016 року.

За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження Служби інформації та зовнішніх зв’язків, з 13 по 19 січня 2016 р. зону відчуження відвідало 19 груп. Загальна кількість відвідувачів – 111 осіб.


Державне спеціалізоване підприємство
з управління капітальним будівництвом зони відчуження
(ДСП «УКБЗВ»)

Інформація станом на 21.01.2016

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту у зоні відчуження, а також об’єктів спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідністю проектній документації, дотриманням будівельних норм, стандартів, інших нормативних актів.

За дорученнями ДАЗВ підприємство виконувало завдання щодо підготовки інформаційної бази інвестиційних проектів, які можуть бути презентовані потенційним інвесторам, а саме:

1. Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор»).
2. Консервація сховищ №№ 21 і 30 ПЗРВ «Буряківка».
3. Інженерно-технічні засоби охорони фізичного захисту ПЗРВ «Підлісний».
4. Будівництво сховища № 21А ПЗРВ «Буряківка».
5. Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.
6. Реконструкція залізничної колії на перегоні ст. Вільча – ст. Янів (проектно-вишукувальні роботи).
7. Реконструкція мосту через річку Уж біля с. Черевач (проектно-вишукувальні роботи).
8. Реконструкція мосту через лісову річку біля с. Залісся (проектно-вишукувальні роботи).

ДСП «УКБЗВ» виконує роботу щодо здачі в експлуатацію об’єктів капітального ремонту та підготовки документів для передачі на баланс експлуатуючій організації.

Проводиться узгодження умов взаємодії учасників проекту з будівництва комплексу виробництв «Вектор» та напрацьовуються технічні рішення щодо продовження та поетапного завершення будівництва.

Порушень вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки працівниками підприємства не допущено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня продовжували підготовку звітних матеріалів про виконані у 2015 році науково-дослідні роботи з вивчення та фіксації національної культурної спадщини постраждалих районів Українського Полісся, науково-технічні послуги з впровадження результатів виконаних науково-дослідних робіт та про заходи з опрацювання та збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (МАНКУП). Зокрема, триває робота над трьома заключними та десятьма проміжними звітами про виконані НДР, сімома науково-технічними послугами та трьома комплексами заходів з опрацювання та збереження фондів МАНКУП.

У межах виконання перехідних тем продовжувалося опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів, зокрема:

розшифрування аудіозаписів, утворених під час експедиції 2015 р. до Любешівського району Волинської області (7 год / близько 8 друк. арк.);

систематизація польових матеріалів, зібраних у середовищі переселенців із зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення під час експедицій 2015 р. по збору матеріалів до Атласу традиційних народних обрядів Середнього Полісся (10 год);

створення словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся”;

графічне відтворення 40 одиниць кераміки за результатами дослідження городища літописного міста Чорнобиль.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК: проведено профілактичну обробку 20 музейних предметів фондової групи “Одяг”, “Тканина” та консервацію 10 одиниць фондової групи “Дерево”.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію