ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 21.07.2016)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 14.07.2016

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
поставка металоконструкцій на майданчик;
монтаж спеціальних дверей Арки;
наладка автоматичних домкратів відкидних панелей ВП-5.1, ВП-5.2, ВП-6;
монтаж ущільнювальної мембрани відкидних панелей;
монтаж кабельних трас КВП північного та південного вентцентрів;
монтаж захисного екранування північного гаража;
монтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки. Загальний прогрес - 96%;
система вентиляції (підготовка повітроводів до монтажу, монтаж повітроводів, монтаж риштувань та опор, підготовка північного вентцентру до монтажу вентиляційних систем). Прогрес - 88%.

Монтаж системи основних кранів (СОК):
* остаточне регулювання балок підкранової колії;
* різання та встановлення рейок.

Монтаж 25-тонного крана для гаража СОК:
* зворотне складання крана;
* остаточне регулювання підкранових балок та монтаж рейок.

Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
* технологічна будівля - монтаж армокаркасів та опалубки стін, гідроізоляція покрвлі, грунтовка та шпаклювання стін та стель. Прогрес (будівельна частина) - 93%;
* будівля електротехнічних пристроїв - монтаж кабельних опор, лотків, розкладка кабеля, улаштування гідроізоляції покрівлі. Прогрес (будівельна частина) - 100%;
* шлюз доступу пожежних підрозділів - оздоблення будівлі та гідроізоляція покрівлі;
* насосна станція пожежогасіння (НСПГ) - будівельні роботи завершено, виконується оздоблення будівлі та гідроізоляція покрівлі.

Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
* зовнішні кабельні траси;
* зовнішні, підземні інженерні мережі;
* басейн збору зливових вод;
* улаштування доріг в локальній зоні.

Монтаж металоконструкцій західної частини Арки: змонтовано 15906,47 тонни.
Монтаж металоконструкцій східної частини Арки: змонтовано 14265,62 тонни.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП  «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на   непідконтрольній   нині   українській   владі   території   (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон»
станом на 20.07.2016

 Підприємство (спецкомбінат) Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн  Дезактивація спецодягу та ЗІЗ, тонн Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів
За
звітний
період
Від початку року За
звітний період
Від початку року За
звітний період
Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» 9,1 0,3 18,6 - 0,6 0,6 100 4602 4602
ДСП «Київський ДМСК» - 0,8 3,23 0,122 2,2 2,148 360 11118 10736
ДСП «Львівський ДМСК» - 0,4 1,3 0,1 1,9 2,1 201 4367 4367
ДСП «Одеський ДМСК» - 0,1 0,071 0,028 0,242 0,263 158 4444 4488
ДСП «Харківський ДМСК» 5,5 26,6 53,0 0,1 0,5 0,5 - 15900 15900

Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 20.07.2016

На даний час ДП „НТЦ КПРВ” виконало свої виробничі зобов’язання з виконання бюджетної програми за КПКВК 2408090 на 50%  відповідно до затвердженого графіка, у т. ч. три роботи завершені та передані Замовнику. Крім того, ДП „НТЦ КПРВ” завершило  роботи з виготовлення документації для будівництва двох об’єктів комплексу виробництв „Вектор”, за якими отримало позитивні експертні висновки, та підготувало документацію за одним об’єктом ПЗРВ „Буряківка”.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) станом на 17.07.2016

1. Проводилися перезахоронення РАВ з ПТЛРВ, приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу по переробці рідких радіоактивних відходів ДСП «Чорнобильська АЕС»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Ведуться роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 Вид заходів (робіт) За
звітний
період
З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 - 2129 1726,9
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 - 2129 1726,9
КПКВ 2408120 306,7 3919 4685,2
Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць КПКВ 2408090 - 45 65
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,254 6,271 6,431
Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»
Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць
128 3435 3439
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 104 3273 3273

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки  відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 18.07.2016

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11530;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8610.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб –522.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3211;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятдесяти восьми об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж –49;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 24.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2430 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 334 машино-години.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 48 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 21.07.2016

 Назва роботи Обсяг
виконаних робіт
Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га 240,6
Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км -
Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км -
Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км 17,0
Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3 0,7/210
Лісовідновлення -


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 21.07.2016 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду фахівці Служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані.

За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження Служби інформації та зовнішніх зв’язків, з 13 по 19 липня 2016 р. зону відчуження відвідало 50 груп. Загальна кількість відвідувачів – 634 особи.

Фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 28 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях працівників ЦТЗ ДСП «Екоцентр», оформили три протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели аналіз трьох протоколів проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища та підготували висновки на відповідність нормативним документам, здійснили відомчу перевірку з питань охорони праці ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», підготували акт комплексної перевірки з питань ОП, РБ, ПБ та ОНС по ДСП «Львівський ДМСК».

Фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 40 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах пересувних джерел викиду 18-х автотранспортних засобів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

Фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, готували інформацію для ДАЗВ щодо вирішення окремих питань з лісового господарства зони відчуження, займались аналізом матеріалів лісовпорядкування на території зони відчуження, здійснили матеріально-грошову оцінку лісосік під вибіркові санітарні рубки вздовж лісових просік та доріг за польовими матеріалами відведення цих лісосік, наданими ДСП «Північна Пуща», уточнювали межі лісосік, пройдених суцільною санітарною рубкою в 2015-2016 роках.

Фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини та металобрухту зі складенням 13-х актів (2 – вивезення металобрухту, 11 – вивезення деревини).

На виконання Плану основних заходів цивільного захисту зони відчуження на 2016 рік, затвердженого наказом ДАЗВ від 02.03.2016 № 24, фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи спільно з фахівцями відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 20.07.2016 заняття з персоналом підприємства з окремих питань цивільного захисту, на якому було висвітлено такі питання:

1) хімічна небезпека для персоналу підприємства під час використання хімічних речовин, а також вплив оточуючих предметів, матеріалів та речовин на організм людини;
2) хімічна небезпека для персоналу від інших підприємств, розташованих на території зони відчуження та за її межами;
3) основні способи локалізації і знешкодження джерел хімічного зараження чи отруєння;
4) основні заходи при наданні першої медичної (домедичної) допомоги потерпілим при отруєнні чадним газом чи небезпечними хімічними речовинами.


Державне спеціалізоване підприємство
з управління капітальним будівництвом зони відчуження
(ДСП «УКБЗВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 21.07.2016

ДСП «УКБЗВ»:

забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту у зоні відчуження, а також об’єктів спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідності проектній документації, дотримання державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів;

співпрацює з фахівцями ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо проведення експертизи проектної документації за проектами «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».

продовжує розробку проектно-кошторисної документації по ремонту будівлі по вул. Шкільна, 6.

Розпочато розробку проектно-кошторисної документації на ремонт:

теплових мереж та їх ізоляції в м. Чорнобиль;

зовнішнього вуличного освітлення території АЛК по вул. Шкільна, 6 та промбази ВЕВС по вул. Радянська, 71.

На підприємстві тривають роботи щодо документального забезпечення та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження,
а саме:

проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту;
розроблення проектно-кошторисної документації для поточного ремонту;
погодження та затвердження ПКД.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 21.07.2016

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня продовжували виконання науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації національної культурної спадщини постраждалих районів Українського Полісся, надання послуг з впровадження результатів виконаних НДР та проведення заходів з опрацювання та збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся.

Фахівцями ДНЦЗКСТК:
здійснено опрацювання історико-етнографічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедиції 2015 р. до постраждалих сіл Любешівського району Волинської області – розшифровано майже 8 годин аудіозаписів, паспортизовано 200 фото;

завершено підготовку комплексної історико-етнографічної експедиції до постраждалих від Чорнобильської катастрофи сіл Маневицького району Волинської області (комплексне дослідження народної культури та збір рухомих пам’яток);

здійснюється розробка критеріїв експертної оцінки наукової цінності документів на паперовій основі, зібраних у зоні відчуження та систематизованих у межах виконання науково-дослідних робіт минулих років;

розпочато визначення мережі обстеження місць проживання переселенців із зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (Житомирський, Новоград-Волинський, Олевський райони Житомирської області).

За темою НДР “Розробка термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” триває створення словникових реєстрів за темою “Народні знання” та “Народна медицина”.

Виконувалися роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів та зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:

введено до страхового фонду та фонду користування 14 годин аудіозаписів та 100 фотодокументів;

проведено обов’язкові профілактичні заходи щодо збереження 100 музейних предметів фондових груп “Тканина” та “Одяг”, а також дезинсекційно-консерваційні заходи щодо збереження 100 музейних предметів фондової групи “Дерево”.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС» (ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 17.07.2016

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 298114.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 18584688 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 620 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 50544 кг;
хімчистки – 2108 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено РАВ – 1408,5 м3.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію