ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 24.03.2016)

 Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 10.03.2016

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
поставка металоконструкцій на майданчик;
монтаж решіток підлоги Північного гаража (третинні конструкції);
монтаж спеціальних дверей Арки;
монтаж шарнірів відкидної панелі ВП-4;
підготовка до монтажу вторинних та третинних металоконструкцій Західної частини Арки;
монтаж прогонів внутрішньої та зовнішньої обшивки;
монтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки. Загальний прогрес 85%;
система вентиляції (підготовка повітроводів до монтажу, монтаж повітроводів, монтаж опор та лісів). Загальний прогрес 76%;
монтаж системи основних кранів (СОК):
* зворотня збірка східного моста СОК (налагодження та підключення електричного обладнання і системи управління),
* підготовка системи підйому моста СОК для опускання балок піддомкрачування,
* монтаж кабельних опор і коробів всередині гаража. Прокладка кабелю від СВЦ до гаража;
улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
* технологічна будівля - улаштування стін та перекриття (армування, опалубка, бетонування). Загальний прогрес (будівельна частина) - 78%,
* будівля електротехнічних пристроїв - монтаж кабельних опор, лотків трансформаторів та сходових маршів. Загальний прогрес (будівельна частина) - 93%,
* шлюз доступу пожежних підрозділів - улаштування стін (армування, опалубка, бетонування). Загальний прогрес (будівельна частина) - 78,4%,
* насосна станція пожежогасіння - армування стін будівлі, монтаж опалубки, бетонування,
* центральний щит контролю та управління - улаштування стін (армування, опалубка, бетонування);
улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
* зовнішні кабельні траси,
* зовнішні, підземні інженерні мережі,
* басейн збору зливових вод.
Монтаж металоконструкцій західної частини Арки: змонтовано 15352,77 тонни.
Монтаж металоконструкцій східної частини Арки: змонтовано 14161,98 тонни.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»

Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП  «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольних нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

ЗВІТ
про стан виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон»
на 23.03.2016

 Підприємство (спецкомбінат) Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн  Дезактивація спецодягу та ЗІЗ, тонн Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів
За звітний період Від початку року За звітний період Від початку року За звітний період Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - - - - 0,1 0,1 200 1751 1751
ДСП «Київський ДМСК» - 0,3 0,772 0,144 0,9 0,622 352 4516 3874
ДСП «Львівський ДМСК» - 0,3 1,0 0,1 0,7 0,7 211 1853 1853
ДСП «Одеський ДМСК» - 0,065 - - 0,086 0,079 149 1726 1726
ДСП «Харківський ДМСК» 8,5 10,0 10,8 - 0,1 0,1 1200 6500 6500


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з
поводження з радіоактивними відходами»
(ДСП «ЦППРВ»)

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) на 20.03.2016

1. Проводилися приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:

прийнято на захоронення партію упаковок РАВ з заводу по переробці рідких РАВ ДСП «Чорнобильська АЕС» та проводиться приймання РАВ від ДСП «Харківський ДСМК»;

завершено всі будівельні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи зі спорудження централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) та проводиться відпрацювання технології поводження з ВДІВ в режимі реальної експлуатації, виконується усунення дрібних недоліків, виявлених в ході відпрацювання технології, проводиться тренування експлуатаційного персоналу, проведено комплексні випробування роботи обладнання.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 Вид заходів (робіт) За
звітний
період
З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 -    
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 -    
КПКВ 2408120 101 1183 1302
Захоронення РАВ на КВ «Вектор» (КПКВ 2408090), м3 -    
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,395 2,563 2,878
Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор» Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць 108 1247 1236
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 129 1419 1419

Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та
комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами,
джерелами іонізуючого випромінювання»
(ДП «НТЦ КПРВ»)

Звіт з виконання виробничої діяльності станом на 21.03.2016

Проектні роботи Вартість % виконання
 Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, у тому числі:    
1. Проведення робіт з дообстеження пунктів збору відходів дезактивації Житомирської області, Народицького району (за межами зони відчуження) для прийняття рішень щодо їх реабілітації 475,0

13

2. Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. Робоча документація 1118,5

16

3. Аналіз стану ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС»  та розробка пропозицій з підвищення його безпеки 351,0

21

4. Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції ПЗРВ «Буряківка» з урахуванням зауважень результатів експертизи ЗАБ існуючого ПЗРВ «Буряківка» та ЗАБ після його реконструкції 632,0

13

5. Розробка РКД комірки модуля сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 105,0

20

6. Розробка РКД шлюзу перевантажувального для радіаційно-захисної камери сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 260,0

13

7. Капітальний ремонт та реконструкція існуючих будівель та споруд за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 24Б. Робоча документація  217,7

75


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «ЧСК»)

ДСП «ЧСК» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Змін радіаційних показників по основних об’єктах (повітря, поверхневі та підземні води) не виявлено, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

ДОВІДКА
про стан виконання основних заходів (робіт) на 20.03.2016

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 676;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11260;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8430.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 601.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3211;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 43;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 8.
9. Показники комплексу транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на завершувальні роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 3120 машино-годин;
на автомобільні пасажирські перевезення витрачено 360 машино-годин;
10. Показники метрологічної служби:
Повірено 432 одиниці засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і
інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження»
(ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 24.03.2016 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду фахівці Служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих та інших документів ДАЗВ, підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані, брали участь у проведенні семінару, який організували 18 березня фахівці ІПБ АЕС у м. Києві.

За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження Служби інформації та зовнішніх зв’язків, з 16 по 22 березня 2016 р. зону відчуження відвідало 52 групи. Загальна кількість відвідувачів – 444 особи.

За звітний фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 25 фізико-хімічних досліджень умов праці на 9-ти робочих місцях працівників ДСП «УКБЗВ», ВГХ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», склали акт комплексної перевірки з охорони праці по ДСП «УКБЗВ», підготували звіт з охорони праці до довідки про стан радіаційної безпеки, охорони праці і здоров'я працівників в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення за 2015 рік.

Відділ з охорони навколишнього середовища за звітний період провів 50 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах пересувних джерел викиду 20 автотранспортних засобів АТК № 1 ВТЗ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

Фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування за звітний період займались підтримкою в актуалізованому стані електронної схеми землеустрою зони відчуження, провели аналіз матеріалів лісовпорядкування на вказаній території.

Фахівці сектору з радіаційної безпеки з 21 по 24 березня провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження металобрухту і деревини та склали 5 актів (1 – вивіз металобрухту, 4 – вивіз деревини), провели комплексну перевірку виконання персоналом ДСП «УКБЗВ» вимог правил радіаційної безпеки. 22 березня проведено заняття з окремих питань радіаційної безпеки з працівниками ДП «ЦОТІЗ» за темами:

1) основні нормативні документи стосовно контрольних рівнів, рівнів звільнення та рівнів дії щодо радіоактивного забруднення об’єктів на підприємстві;
2) будова атома;
3) вплив на організм людини іонізуючого випромінювання.

За звітний період відділом цивільного захисту та спецроботи розроблено проект окремого доручення та плану щодо проведення у квітні цього року навчання посадового складу Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у зоні відчуження, перевірено планування заходів цивільного захисту на 2016 рік на підприємствах, які належать до сфери управління ДАЗВ.


Державне спеціалізоване підприємство
з управління капітальним будівництвом зони відчуження
(ДСП «УКБЗВ»)

Інформація станом на 24.03.2016

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту у зоні відчуження, а також об’єктів спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідністю проектній документації, дотриманням будівельних норм, стандартів, інших нормативних актів.

Підприємство проводить роботу щодо зняття зауважень ДП «Укрдержбудекспертиза» проектно-кошторисної документації проектів «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС». Коригування» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».

Проводиться узгодження умов взаємодії учасників (ДСП ЦППРВ, ДСП «УКБЗВ», корпорація «Укртрансбуд») будівництва першої черги комплексу виробництв «Вектор», виконуються роботи щодо узгодження питань по зауваженнях, наданих експертами ДП «Укрдержбудекспертиза» при перевірці проектної документації для продовження завершення будівництва. Підприємство здійснює супровід робіт щодо підтримки в належному стані не введених в експлуатацію об’єктів, обладнання та систем пускового комплексу «Вектор».

Отримані від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зауваження по державних інвестиційних проектах, триває робота щодо доповнення інформації відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями».

Виконуються роботи за Планом заходів «Експлуатація об’єктів інфраструктури»: розроблення проектно-кошторисної документації (далі – ПКД) для поточного ремонту, а саме: проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту; підготовка вихідних даних для розроблення ПКД; розроблення та коригування кошторисів, погодження та затвердження ПКД.

Порушень вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки працівниками підприємства не було.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф
(ДНЦЗКСТК)

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня продовжували опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час минулорічних експедицій до постраждалих районів Українського Полісся та місць дислокації переселенців із зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, зокрема:

здійснено опрацювання польових матеріалів, утворених під час експедицій 2015 року до Любешівського району Волинської області: розшифровано 4 год. аудіозаписів, підготовлено до паспортизації та сформовано для фонду користування 627 фотографій;

триває створення словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темою “Родина і родинний побут”;

продовжується аналітичне опрацювання зібраних польових матеріалів, записаних в середовищі переселенців із зони відчуження, за темою “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся: традиції і сучасність”»;

триває укладання структурно-типологічних таблиць термінології метеорологічних вірувань у межах виконання науково-дослідної роботи «Географічне поширення народних метеорологічних знань і вірувань на Середньому Поліссі (за матеріалами картографування)»;

за результатами дослідження городища літописного міста Чорнобиль виконано науковий інвентарний опис трьох скляних виробів; реставровано два вироби з металу.

триває аналітичне опрацювання потенційних інформаційних ресурсів формування Чорнобильського інформаційного фонду етнокультурної спадщини.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:

проведено обов’язкові профілактичні заходи щодо збереження 200 музейних предметів фондових груп “Тканина” та “Одяг”;

здійснено профілактичну обробку, очищення та підготовку до наукового інвентарного опису 30 одиниць фондової групи “Тканина”.


Державне підприємство «Управління забезпечення
функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформаційна довідка станом  на 20.03.2016

Виробнича діяльність:

1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –113930.

2. Господарське забезпечення:

1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 7355328 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 240 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 18792 кг;
хімчистки – 816 кг.
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ – 0 м3.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію