ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 4.08.2016)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 28.07.2016

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
поставка металоконструкцій на майданчик;
монтаж гідравлічних домкратів для насування Арки;
монтаж спеціальних дверей Арки;
монтаж ущільнювальної мембрани відкидних панелей;
монтаж кабельних трас КВП північного та південного вентцентрів;
монтаж захисного екранування північного гаража;
монтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки. Загальний прогрес – 98%;
система вентиляції (підготовка повітроводів до монтажу, монтаж повітроводів, монтаж риштування та опор, підготовка північного вентцентру до монтажу вентиляційного обладнання). Прогрес – 88%;
розпочато поставку елементів вентиляційної труби НБК.
Монтаж системи основних кранів (СОК):
* регулювання підкранових балок та рейок;
* підготовка мостів СОК до переміщення в західну частину Арки;
* завершено монтаж тимчасового пульта управління СОК. Виконується налагодження системи управління.
Монтаж 25-тонного крана для гаража СОК:
* монтаж електроустаткування крана.
Улаштування технологічної будівлі та допоміжних споруд:
* технологічна будівля – роботи з шліфування, грунтовка, шпаклювання та пофарбування стін та стель всередні будівлі. Пдірядник виконує монтаж дверей. Прогрес (будівельна частина) – 96%;
* будівля електротехнічних пристроїв – монтаж системи протипожежної сигналізації в приміщеннях. Монтаж кабельних опор, лотків. Монтаж опор трубопроводів протипожежного та госппитного водопостачання;
* шлюз доступу пожежних підрозділів - гідроізоляція покрівлі. Виконуються роботи з монтажу трубопроводів протипожежного та госппитного водопостачання та прокладка електричних кабелів;
* насосна станція пожежогасіння (НСПГ) – грунтовка, шпаклювання та пофарбування стін всередині будівлі.
Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
* зовнішні кабельні траси;
* зовнішні, підземні інженерні мережі;
* басейн збору зливових вод;
* улаштування доріг в локальній зоні.
Монтаж металоконструкцій західної частини Арки: змонтовано 15931,41 тонни.
Монтаж металоконструкцій східної частини Арки: змонтовано 14265,62 тонни.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП  «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на   непідконтрольній   нині   українській   владі   території   (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон»
станом на 3.08.2016

 Підприємство (спецкомбінат) Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн  Дезактивація спецодягу та ЗІЗ, тонн Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів
За
звітний
період
Від початку року За звітний період Від початку року За
звітний
період
Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - 0,5 0,2 0,1 0,7 0,7 100 5002 5002
ДСП «Київський ДМСК» - 0,9 3,23 - 2,5 2,23 182 12760 11118
ДСП «Львівський ДМСК» - 0,4 1,3 - 2,0 2,2 - 4574 4574
ДСП «Одеський ДМСК» - 0,1 0,071 0,02 0,26 0,283 158 4760 4804
ДСП «Харківський ДМСК» - 26,6 59,0 - 0,5 0,5 - 18550 18550


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 3.08.2016

На цей час ДП „НТЦ КПРВ” виконало свої виробничі зобов’язання за бюджетною програмою КПКВК 2408090 на 54%  відповідно до затвердженого графіка, у т. ч. три роботи завершені та передані Замовнику. Виконана 1 робота за госпрозрахунковим договором. Крім того, ДП „НТЦ КПРВ” завершило  роботи з виготовлення документації для будівництва двох об’єктів комплексу виробництв „Вектор”, за якими отримало позитивні експертні висновки, та підготувало документацію за одним об’єктом ПЗРВ „Буряківка”.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) станом на 31.07.2016

1. Проводилися перезахоронення РАВ з ПТЛРВ, приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу по переробці рідких радіоактивних відходів ДСП «Чорнобильська АЕС»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Ведуться роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 Вид заходів (робіт) За
звітний
період
З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 112,2 2400 1839,1
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 112,2 2400 1839,1
КПКВ 2408120 231,1 4280 5164,3
Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць КПКВ 2408090 13 50 78
Дезактивація спецодягу,  тонн - 6,700 6,739

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

120 3685 3685
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 104 3481 3481

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки  відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 31.07.2016

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11540;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8580.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 570.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3211;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятдесяти восьми об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 44;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 8.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 112,2 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 256 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2454 машино-години;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 320 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 28 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 3.08.2016

 Назва роботи Обсяг
виконаних робіт
Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га 240,6
Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км -
Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км -
Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км 27,0
Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3 1,5/360
Лісовідновлення, га -

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 04.08.2016 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці Служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДП «ЦОТІЗ» та ДАЗВ, підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані.

За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження Служби інформації та зовнішніх зв’язків, з 28 липня по 02 серпня 2016 р. зону відчуження відвідало 60 груп. Загальна кількість відвідувачів – 622 особи;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях працівників ВТЗ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили 2 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища та 15 протоколів з атестації 4-х робочих місць за умовами праці ВТЗ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», провели аналіз 2-х протоколів досліджень шкідливих факторів виробничого середовища та підготували висновки на відповідність нормативним документам ВТЗ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», провели перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у одного працівника;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 14 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах пересувних джерел викиду 5 автотранспортних засобів ДСП «УКБЗВ» та ДП «ЦОТІЗ». Оформлено 1 протокол вимірювання вмісту монооксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у випускних газах автомобілів і 1 акт результатів вимірів;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електрону схему землеустрою зони відчуження, підготували інформацію для ДАЗВ щодо вирішення окремих питань з лісового господарства зони відчуження, займались аналізом матеріалів лісовпорядкування на території зони відчуження, уточнювали межі лісосік, пройдених суцільною санітарною рубкою в 2015 - 2016 роках, займались видачею ДСП «Північна Пуща» лісорубних квитків на вибіркову санітарну рубку, проводили кількісну та вартісну оцінку деревини на зазначених вище лісових ділянках за польовими матеріалами, наданими ДСП «Північна Пуща»;

фахівці сектору з радіаційної безпеки з 01 по 04 серпня провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 6-ти актів;

фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи проводили щоденний моніторинг виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на підприємствах та території зони відчуження, надали методичну допомогу (консультацію) фахівцям з ЦЗ:

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» – щодо проведення робіт з удосконалення пересувного пункту радіозв’язку для більшої надійності та стійкості координації дій на території зони відчуження;

ДСП «Чорнобильська АЕС» – щодо запобігання виникненню пожеж на радіоактивно забруднених територіях зони відчуження;

ІПБ АЕС НАНУ – стосовно організованої взаємодії щодо попередження та запобігання виникненню пожеж та аварійних ситуацій на території підприємства, яке працює на радіоактивно забрудненій території.


Державне спеціалізоване підприємство
з управління капітальним будівництвом зони відчуження
(ДСП «УКБЗВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 4.08.2016

ДСП «УКБЗВ»:
забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту у зоні відчуження, а також об’єктів спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідності проектній документації, дотримання державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів;

проводить роботу щодо зняття зауважень ДП «Укрдержбудекспертиза» до проектної документації за проектами «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка»;

продовжує розробку та погодження з експлуатуючими підприємствами проектно-кошторисної документації щодо ремонту:
теплових мереж та їх ізоляції у м.Чорнобиль;
будівлі по вул. Шкільна, 6;
зовнішнього вуличного освітлення території АЛК по вул. Шкільна, 6 та промбази ВЕВС по вул. Радянська, 71.

Тривають роботи щодо документального забезпечення та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, а саме:
проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту;
розроблення проектно-кошторисної документації для поточного ремонту;
погодження та затвердження ПКД.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 4.08.2016

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня здійснювали історико-етнографічне обстеження постраждалих сіл Маневицького району Волинської області (комплексне дослідження народної культури та збір рухомих пам’яток): зроблено понад 300 годин аудіозапису, відзнято 15 годин відеоматеріалів та понад 3000 фото, виявлено 280 предметів музейного значення. Зокрема, проведено відеофіксацію виготовлення  бондарських виробів та роботу коваля у традиційній кузні, виготовлення  пастушої “труби”, виконання автентичних танців, зразків прозового, пісенного фольклору; зроблено відеозапис розповідей представників місцевого духовенства про історію церков. Зафіксовано на фото пам’ятники народної архітектури, сакральні споруди, ландшафти, традиційні поховальні та поминальні атрибути, зразки народного одягу та народного мистецтва (у т.ч. народні ікони). Записано інформацію про місцеві родинні та календарні обряди, звичаєве право та громадський побут тощо.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС» (ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 31.07.2016

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 320649.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 19972152 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 670 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 54432 кг;
хімчистки – 2278 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено РАВ – 1564,3 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію