ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 6.05.2016)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 28.04.2016

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
поставка металоконструкцій на майданчик;
монтаж решіток підлоги Північного гаража (третинні конструкції);
монтаж спеціальних дверей Арки;
попередня збірка модулів та монтаж конструкції шахти ліфта;
монтаж автоматичних домкратів відкидної панелі ВП-5.1, ВП-5.2, ВП-6;
монтаж анкерів ущільнювальної мембрани на відкидну панель ВП-5.2;-
монтаж прогонів внутрішньої та зовнішньої обшивки;
монтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки. Загальний прогрес – 89%;
система вентиляції (підготовка повітроводів до монтажу, монтаж повітроводів, монтаж риштування та опор, підготовка північного вентцентру до монтажу вентиляційних систем та з'єднання з повітроводами). Загальний прогрес – 83%.

Монтаж системи основних кранів (СОК):
* виконано демонтаж обладнання для піддомкрачування мостів;
* нівелювання (регулювання) балок підкранових шляхів;
* нарізання рельсів, свердлення отворів та монтаж рельсів;
* прокладка токопроводів для електроживлення СОК.

Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
* технологічна будівля – улаштування стін та перекриття (армування, опалубка, бетонування), гідроізоляція покрівлі. Загальний прогрес (будівельна частина) – 85%;
* будівля електротехнічних пристроїв – монтаж кабельних опор, лотків, розкладка кабелю і монтаж кінцевих муфт в секціях і приміщеннях трансформаторів, монтаж дверей, улаштування гідроізоляції даху. Загальний прогрес (будівельна частина) – 93,5%;
* шлюз доступу пожежних підрозділів – гідроізоляція покрівлі, встановлення риштування, монтаж опалубки. Загальний прогрес (будівельна частина) – 88%;
* насосна станція пожежогасіння – встановлення риштування, опалубки, арматури – плита покрівлі, гідроізоляція покрівлі. Загальний прогрес (будівельна частина) – 62%;
* центральних щит контролю та управління – улаштування стін та перекриття (армування, опалубка, бетонування).

Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
* зовнішні кабельні траси (укладання кабелю);
* зовнішні, підземні інженерні мережі (водопостачання, електропостачання, каналізація);
* басейн збору зливових вод;
* торцеві стіни Арки;
* стіни галереї шарнірних опор;
14 квітня 2016 р. введено в дослідну експлуатацію зону суворого режиму з особливими умовами доступу території будівництва технологічної будівлі.
Монтаж металоконструкцій західної частини Арки: змонтовано 15570,6 тонни.
Монтаж металоконструкцій східної частини Арки: змонтовано 14181,04 тонни.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольних нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

ЗВІТ
про стан виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон»
на 4.05.2016

 Підприємство (спецкомбінат) Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове зберігання
та захоронення радіоактивних
відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн
 Дезактивація спецодягу
та ЗІЗ, тонн
Дозиметричне та радіометричне
вимірювання, кількість вимірів
За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 200 2931 2931
ДСП «Київський ДМСК» - 0,4 3,15 - 1,2 1,228 395 6158 6158
ДСП «Львівський ДМСК» - 0,3 1,1 0,1 1,1 1,2 228 2613 2613
ДСП «Одеський ДМСК» - 0,1 - - 0,141 0,144 164 2683 2685
ДСП «Харківський ДМСК» 0,8 20,0 24,0 0,1 0,3 0,3 1300 10600 10600

 


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
(ДСП «ЦППРВ»)

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) на 1.05.2016

1. Проводилися приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ з заводу по переробці рідких РАВ ДСП «Чорнобильська АЕС» та проводиться приймання РАВ від ДСП «Харківський ДСМК»;
завершено всі будівельні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи зі спорудження централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) та проводиться відпрацювання технології поводження з ВДІВ в режимі реальної експлуатації, виконується усунення дрібних недоліків, виявлених в ході відпрацювання технології, проводиться тренування експлуатаційного персоналу, проведено комплексні випробування роботи обладнання.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 Вид заходів (робіт) За
звітний 
період
З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 68,4 620 645,6
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 68,4 620 645,6
КПКВ 2408120 100,1 2861 2228,5
Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор» (КПКВ 2408090), одиниць - 10 32
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,057 3,881 3,918
Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць 96     1976 1976
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 100 2156 2156

 


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного
поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання»
(ДП «НТЦ КПРВ»)

Звіт з виконання виробничої діяльності станом на 25.04.2016

Проектні роботи Вартість % виконання
 Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, у тому числі:    
1. Проведення робіт з дообстеження пунктів збору відходів дезактивації Житомирської області, Народицького району (за межами зони відчуження) для прийняття рішень щодо їх реабілітації 475,0 22
2. Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. Робоча документація 1118,5 26
3. Аналіз стану ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС»  та розробка пропозицій з підвищення його безпеки 351,0 28
4. Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції ПЗРВ «Буряківка» з урахуванням зауважень результатів експертизи ЗАБ існуючого ПЗРВ «Буряківка» та ЗАБ після його реконструкції 632,0 22
5. Розробка РКД комірки модуля сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 105,0 29
6. Розробка РКД шлюзу перевантажувального для радіаційно-захисної камери сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 260,0 20
7. Капітальний ремонт та реконструкція існуючих будівель та споруд за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 24Б. Робоча документація  217,7 100

 


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «ЧСК»)

ДСП «ЧСК» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Змін радіаційних показників по основних об’єктах (повітря, поверхневі та підземні води) не виявлено, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

ДОВІДКА
про стан виконання основних заходів (робіт) на 3.05.2016

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 12700;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 9400.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 593.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3211;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятидесяти восьми об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 30;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 16.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 70,2 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 146 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 3234 машино-години;
на автомобільні пасажирські перевезення витрачено 380 машино-години.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 456 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження»
(ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 6.05.2016 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду фахівці Служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ, підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані, брали участь у заходах, присвячених 30-м роковинам Чорнобильської катастрофи.

За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження Служби інформації та зовнішніх зв’язків, з 27 квітня по 05 травня зону відчуження відвідало 78 груп. Загальна кількість відвідувачів – 1116 осіб.

Фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 24 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях працівників ЕВЦ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили один протокол за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели аналіз одного протоколу проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища та підготували висновки на відповідність нормативним документам, а також службову записку про закупівлю електротоварів з метою підключення до електромережі приладів ВСЛ, провели розрахунок споживання води із внутрішнього водопроводу для технологічних потреб ВСЛ, продовжили комплексну перевірку ДСП «ЦППРВ» з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Фахівці відділу з охорони навколишнього середовища за звітний період провели 28 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах пересувних джерел викиду 14 автотранспортних засобів для ДСП "ЧСК", АТ-1.

Фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування за звітний період підготували інформацію для ДАЗВ щодо вирішення окремих питань з лісового господарства зони відчуження, взяли участь у спільному з працівниками ДСП «Північна Пуща» огляді лісових насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок, підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, провели аналіз матеріалів лісовпорядкування на її території.

Фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини та склали п’ять актів.

Фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи вирішували поточні питання діяльності відділу.

Фахівці відділу підготовки рішень з фізичного захисту ядерно- та радіаційно-небезпечних об’єктів та мобілізаційної готовності займалися підготовкою актів та звітно-аналітичних матеріалів за підсумками роботи комісії ДАЗВ з проведення планової цільової перевірки з питань забезпечення фізичного захисту ПЗРВ «3-я черга ЧАЕС» ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», а також за підсумками перевірки ДСП «ЧСК» щодо виконання правил радіаційної безпеки та заходів з фізичного захисту при перевезенні радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення; підготовкою та погодженням документів про створення міжвідомчої комісії та організації її роботи щодо взяття під охорону ядерно-небезпечних об’єктів зони відчуження.


Державне спеціалізоване підприємство
з управління капітальним будівництвом зони відчуження
(ДСП «УКБЗВ»)

Інформація станом на 28.04.2016

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту у зоні відчуження, а також об’єктів спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідністю проектній документації, дотриманням будівельних норм, стандартів, інших нормативних актів.

Завершується експертиза проектної документації щодо зняття зауважень ДП «Укрдержбудексперитиза» за проектом «Перша черга комплексу виробництв «Вектор» для продовження та завершення будівництва.

Підприємство проводить роботу щодо зняття зауважень ДП «Укрдержбудекспертиза» до проектно-кошторисної документації проектів «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС». Коригування» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».

Відбувається доопрацювання державних інвестиційних проектів з урахуванням змін до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 254 «Про внесення змін до Порядку відбору державних інвестиційних проектів» та спрямування до Міністерства екології та природних ресурсів України для розгляду.

Підприємство працює над документальним забезпеченням та технічним супроводом робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, зокрема здійснює:

контрольні обміри на об'єктах поточного ремонту;
розроблення проектно-кошторисної документації (далі – ПКД) для поточного ремонту;
погодження та затвердження ПКД.

Порушень вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки працівниками підприємства не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформаційна довідка станом  на 24.04.2016

Виробнича діяльність:

1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –172466.

2. Господарське забезпечення:

1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 10823988 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 365 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 28512 кг;
хімчистки – 1241 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено РАВ – 763,4 м3.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф
(ДНЦЗКСТК)

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня брали участь у заходах, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, зокрема:

директор ДНЦЗКСТК Омеляшко Р. А. взяв участь у 2-х радіопрограмах Українського радіо (прямий ефір), присвячених питанням збереження культурної спадщини у зоні Чорнобильської катастрофи;

працівники ДНЦЗКСТК взяли участь у пам’ятному заході “Чорнобиль: бій за Україну” у Національному центрі “Український дім”;

силами фахівців підприємства у м. Чорнобиль створена постійно діюча виставкова експозиція “Пам’ять про отчий край”, присвячена народній культурі Чорнобильського Полісся; систематично проводиться екскурсійний супровід виставки;

працівниками ДНЦЗКСТК в рамках Міжнародного проекту Clouded Lands у Мистецькому Арсеналі (м. Київ) створена етнографічно-мистецька фотовиставка “Прекрасний Чорнобиль” (на основі архіву фотодокументів).

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію