ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 03 квітня 2020 р.)

 Плани та звіти виконаних роботи за тиждень підприємств  які відносяться до управління ДАЗВ

 

1. ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО - ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК

Звіт про роботу установи за період з 23.03.2020 до 27.03.2020:

- забезпечено повноцінне функціонування установи та всіх її структурних підрозділів, виконання ними своїх основних повноважень та Плану заходів щодо запобігання епідемії (пандемії) коронавірусу COVID-19;

- підготовлено наказ про встановлення режиму надзвичайної ситуації на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

- створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Заповіднику, забезпечено безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та станом на території Заповідника;

- утворено в структурі цивільного захисту Заповідника ланки домедичної допомоги та оповіщення і зв’язку;

- підготовлено та надіслано ДАЗВ пропозиції щодо удосконалення функціональної підсистеми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення з урахуванням оцінки ймовірності виникнення та особливостей попередження цих загроз;

- організовано та проведено рейдові заходи та патрулювання територій суходолу, водно-болотних угідь Заповідника;

- забезпечено виконання всіх фінансово-економічних операцій, своєчасної підготовки і надання звітної документації; інформації та відповідей на доручення;

- підготовлено інформацію для Державної аудиторської служби України за 2017-2020 роки;

- підготовлено щомісячний звіт про стан виконання Указу Президента України від 05.07.2018 р. № 196 “Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами”;

- опрацьовано запит про виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» КПКВК 2401270 на 2020 рік; підготовлена аналітична інформація стосовно бюджетного запиту Заповідника на 2020 рік та розміру затвердженого бюджетного фінансування на 2020 рік за КПКВК 2408110;

- опрацьовано проєкт змін до штатного розпису на 2020 рік № 3

- опрацьовано та направлено партнерам проєкт угоди про консорціум;

- підготовлено проєкт грантової заявки на освітній проєкт для посольства Словаччини;

- продовжено пошук донорських программ, донорів та грантодавців з можливим фінансуванням проєктів, які можливо реалізовувати в рамках діяльності Заповідника;

- підготовлено інформацію в рамках проєкту «Створення спецпідрозділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з нагляду за територією з допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та квадрокоптерів»;

- розроблено річний план робіт з обліку фонових видів тварин та методичні пропозиції до нього;

- підготовлено пропозиції по розширенню мережі автоматичних метеостанцій;

- проведено обробку даних спостережень за гідрологічним режимом малих річок Заповідника;

- підготовлено матеріали для окремих розділів Літопису природи;

- виконано частину робіт з переведення в формат ArcGIS мапи грунтів ЗВіЗБ(О)В;

- підготовлено план розвитку лабораторії екології флори та фауни;

- продовжено роботи над Fire Management Plan;

- підготовлено конспект флори судинних рослин та флори селитебних територій;

- закінчено формування бази даних пошкоджень лісів за 2011-2018 р. у табличній формі для подальшої візуалізації даних засобами ГІС технологій;

- проведено навчання співробітників зони відчуження щодо користування програмним забезпеченям ArcGIS та експлуатації БЛА;

- виконано ряд біотехнічних заходів, відремонтовано споруди для підгодівлі тварин;

- налагоджено віддалений доступ до комп`ютерів адміністрування та мережевого роутеру microtik для захисту локальної мережі від зовнішніх загроз, налагоджено підтримку автоматизованої системи резервного архівування та копіювання даних з персональних комп’ютерів користувачів на віддалений FTP сервер;

- протестовано програмне забезпечення zoom для організації відеоконференцій;

- продовжено реєстрацію дитячих робіт-учасників конкурсу «Чорнобиль. Природа. Відродження»;

- започатковано проведення просвітницьких заходів та акцій у альтернативних традиційному форматах через соцмережі;

- запроваджено інформаційне наповнення проєктів #природа_поза_карантином та #карантин_з_користю;

- підготовлено матеріали до квітневого випуску журналу «Надзвичайна ситуація+»;

- розміщено 11 публікацій на сторінці Заповідника у ФБ.

Плани роботи установи на період з 06.04.2020 до 10.04.2020:

- забезпечення повноцінного функціонування установи і виконання нею основних повноважень; надання технічної підтримки працівникам для забезпечення виробничого процесу в умовах віддаленої роботи;

- виконання Плану заходів щодо запобігання епідемії (пандемії) коронавірусу COVID-19 в Заповіднику;

- завершення розробки нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження в Заповіднику нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку з переходом до уповноваженої особи при проведенні процедур спрощених закупівель з 19 квітня 2020;

- забезпечення проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів;

- подальша реалізація заходів в рамках загальнонаціонального освітньо-просвітницького заходу «Я маю право!»;

- забезпечення виконання камеральних робіт та дослідницьких робіт (в ЗВ):

- проведення маршрутних фенологічних спостережень;

- вивчення інтенсивності та особливостей весняного прольоту птахів;

- картування видів флори та фауни заповідника під час польових виїздів та експедицій за допомогою додатку Survey 123;

- проведення спостережень на постійних фенологічних маршрутах: реєстрація розпускання листя, цвітіння трав’янистих та деревних рослин, міграції перелітних птахів, реєстрація слідів та зустрічей з тваринами та періодів їх життєдіяльності. Реєстрація фенологічних аномалій флори та фауни;

- продовження співпраці з WWF за проєктом моніторингу рисі;

- підготовка матеріалів до Літопису природи щодо радіоактивного забруднення території Заповідника;

- формування бази супутникових знімків території ЧРЕБЗ;

- створення тематичних карт для літопису природи;

- організація заходів з обстеження території заповідника за допомогою квадрокоптера, тепловізора, інших спеціальних засобів, проведення фото-відео зйомки, формування відповідної інформації для внесення в ГІС;

- патрулювання територій суходолу в тому числі водно-болотних угідь, враховуючи погодні умови та можливості пересування в лісових масивах на території ЧРЕБЗ, з метою недопущення вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. (Корогодське, Опачичське, Дитятківське, Лубянське, Денисовецьке, Котовське, Паришівське лісництва);

- проведення благоустрою на території бази с. Оташів;

- забезпечення виконання робіт із створення оглядових майданчиків для спостереження за птахами;

- проведення скайп-конференції з представником ЮНЕП щодо подальшого фінансування ІІІ-го етапу проекту організації Заповідника;

- підготовка матеріалів в рамках освітніх онлайн проєктів та інформаційних матеріалів;

- прийом та реєстрація дитячих робіт-учасників конкурсу «Чорнобиль. Природа. Відродження»;

- проведення відео-семінару на тему: «Антикорупційна експертиза документів. Корупціогенні фактори при виготовленні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів»;

- виконання інших планових та позапланових доручень.


 

2. Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

План роботи Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф на період 03 – 09. 04. 2020 р.

1. За науково-дослідною роботою (далі – НДР) “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Семенівського району Чернігівської області”: розшифрування та опрацювання 9 год. аудіозаписів;
підготовка до паспортизації 350 фото; паспортизація 330 фото; опрацювання 1 год. відеозаписів (реєстри сцен); креслення двох архітектурних споруд; підготовка аналітичного огляду за тематичним напрямом «Родинна обрядовість. Весілля».

2. За НДР “Збір рухомих пам’яток народної культури у Семенівському районі Чернігівської області та їх наукове опрацювання”: науково-інвентарний опис 15 предметів музейного значення фондової групи «Дерево».

3. За НДР “Укладання термінологічного словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся”: робота над розділом “Народні знання” – підбір наративів до дефініцій словникових одиниць (літери Г – С Словника).

4. За НДР “Археологічне дослідження городища Лелів та середньовічного Чорнобиля”: інвентарний опис 180 артефактів основного фонду; внесення до електронної бази облікові дані на 300 археологічних музейних пам’яток; планування експедиції до м. Чорнобиль в травні – червні 2020 р. – визначення етапів та об’єму робіт.

5. За НДР “Розробка методологічних та методичних засад формування та ведення архіву аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини (ЧНІФ)”: розробка заходів для моніторингу технічного стану та забезпечення збереження страхових фондів та фондів користування аудіовізуальних документів усіх видів; доопрацювання версій робочої моделі програмного модуля, розроблених з використанням програмних засобів та методів Python 3, PrintSupport, ReportLab, з метою визначення оптимального варіанту виводу форм архівних облікових документів у інформаційно-пошуковій системі аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду.

6. Розробка технічних завдань на нові науково-дослідні роботи “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Коростенського р-ну Житомирської обл.”, “Збір рухомих пам’яток народної культури у Коростенському р-ні Житомирської обл. та їх наукове опрацювання”, “Поховальна обрядовість Українського Полісся”.

7. У межах підготовки до видання наративів “Чорнобильська катастрофа в усній історії”: систематизація 1 друк. арк. експедиційних матеріалів 2006 року за хронологічним і тематичним принципом (для створення відповідних покажчиків); відбір фотоматеріалів; укладання словника сленгу сталкерів та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

8. Підготовка наукових публікацій та доповідей (тез) для оприлюднення результатів наукових досліджень ДНЦЗКСТК.

9. Виконання робіт з опрацювання і систематизації документів наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
формування сегментів страхового фонду та фонду користування архіву фотодокументів загальною кількістю кожен по 250 фото;
введення до фонду користування відеодокументів 1 год. відеозаписів;
проведення профілактичних заходів щодо збереження 10 архівних відеокасет;
науково-технічне опрацювання документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся:

– підготовка зведеного опису справ постійного зберігання на документи «Зона-IV-2002», зібрані під час Історико-етнографічної експедиції у Чорнобильській зоні відчуження; формування елементів описової статті (порядкового номеру справи, заголовка справи, анотації документів справи, крайніх дат документів справи, кількість документів та кількість аркушів); підготовка елементів довідкового апарату опису (титульного аркушу, змісту, передмови, списку скорочень, географічного покажчика);

– робота з вторинною архівною інформацією фонду паперових документів, знайдених у зоні відчуження у 2003 році: підготовка до створення електронних справ та таблиць внутрішніх описів документів.

10. Виконання робіт зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
упорядкування, систематизація та доповнення зведених електронних інвентарних книг фондових груп «Метал», «Дерево»;
проведення обов’язкових профілактичних заходів зі збереження музейних предметів фондової групи “Одяг” (13 од. зб.).

11. Виконання поточних доручень ДАЗВ.

Звіт у період з 27 березня по 02 квітня 2020 року, відповідно до наказу ДНЦЗКСТК від 18.03.2020 № 8 «Про організацію роботи на період дії карантину», працівники установи працювали в умовах карантинно-обмежувальних заходів – переважно у форматі дистанційної роботи та за допомогою доступних телекомунікаційних засобів.

За перехідною науково-дослідною роботою (далі – НДР) “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Семенівського району Чернігівської області”: розшифровано та опрацьовано 18,5 год. аудіозаписів (понад 18 друк. арк.); зроблено креслення двох об’єктів народного будівництва; підготовлено до паспортизації 326 фотознімків (створено фотомініатюри, проведена тонокольорокорекція); опрацьовано 1,5 год. відеозаписів (сформовано реєстри сцен); підготовлено аналітичний огляд за напрямом “Прозовий фольклор”.

За перехідною НДР “Збір рухомих пам’яток народної культури у Семенівському районі Чернігівської області та їх наукове опрацювання” сформовано інвентарний список фондової колекції «Дерево» (45 предметів); зроблено науково-інвентарний опис 14 музейних предметів фондової групи «Одяг».

За перехідною НДР “Розробка методологічних та методичних засад формування та ведення архіву аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини (ЧНІФ)”:

розроблено порядок передачі на зберігання копій аудіовізуальних документів до страхового фонду та їх обліку, створено схеми відповідних технологічних циклів;

проведено апробацію версій робочої моделі програмного модуля, розроблених з використанням програмних засобів та методів Python 3, PrintSupport, ReportLab, з метою визначення оптимального варіанту виводу форм архівних облікових документів у інформаційно-пошуковій системі аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду;

визначено напрями подальшого доопрацювання програмного модуля.

За перехідною НДР “Археологічне дослідження городища Лелів та середньовічного Чорнобиля” зроблено науковий інвентарний опис 86 артефактів основного фонду; внесено до електронної бази даних облікові дані на 300 археологічних музейних пам’яток.

За перехідною НДР “Укладання термінологічного словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся” здійснювалася робота над розділом “Народні знання” – підібрано наративи до дефініцій словникових одиниць (літери А–В Словника).

Здійснювалася розробка технічних завдань на науково-дослідні роботи “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Коростенського р-ну Житомирської обл.”, “Збір рухомих пам’яток народної культури у Коростенському р-ні Житомирської обл. та їх наукове опрацювання”, “Поховальна обрядовість Українського Полісся”.

У межах підготовки збірника наративів “Чорнобильська катастрофа в усній історії” систематизовано польові записи 2006 року (в обсязі 1,5 друк. арк.) за хронологічним і тематичним принципом з метою формування відповідних покажчиків; здійснювався відбір фотоматеріалів.

Виконано роботи з опрацювання і систематизації документів наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:

створено 326 копій оригінальних фотодокументів для страхового фонду та фонду користування;
здійснено формування електронних інформаційних таблиць внутрішніх описів на документи архівних справ «Зона-ХІІ-2005», зібраних під час діяльності Історико-етнографічної експедиції у Чорнобильській зоні відчуження у 2005 р. (сформовано 47 справ на 554 документи);

проводилася робота з вторинною архівною інформацією фонду документів з паперовою основою, знайдених у зоні відчуження у 2003 році: підготовлено до створення електронних справ та внутрішніх описів документи офіційного походження.

Працівниками Центру здійснювалася підготовка доповідей для участі у наукових конференціях:

– ХV Всеукраїнській конференції «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (Київ, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НАН України, травень 2020 р.);

– Міжнародній науковій конференції “Lore Makers, Law Breakers: Tradition, Change, and People” (Естонія, Тартуський університет, 23-25 вересня 2020 р.).

Підготовлено презентацію доповіді “Нові дослідження городища Чорнобиль” для участі у роботі ІІ археологічного з’їду, (м. Малин Житомирська обл., вересень 2020 р.).

Працівниками Центру підготовлено три статті та подано до друку у наукових виданнях: “Народна творчість та етнографія”, “Слово і час”.

Створена нова редакція сторінки ДНЦЗКСТК у Facebook, де представлено матеріали про діяльність ДНЦЗКСТК та розширену інформацію про постійно діючу експозицію в м. Чорнобиль “Пам’ять про отчий край”.

Проведено вебінар “Фольклор і моральна паніка в часи епідемії” на платформі фейсбук-сторінки Creative Women Space (30.03. 2020 р.).

Завершено роботу над Положенням про комісію з питань охорони праці в ДНЦЗКСТК.

Розроблено План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в ДНЦЗКСТК.


 

3.ДСП "Екоцентр"

ЗВІТ
ДСП "Екоцентр" про виконання плану заходів (робіт) відповідно до річного плану
у фізичних обсягах з 23.03.2020 по 29.03.2020 (тижневий) 

Пункт у Прогр. робіт

Найменування заходів (робіт)

Одиниця виміру

План на рік

План на звітний період

Факт за звітний період

План з початку року

Факт з початку року

ІІІ

Проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) та радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ)

Загальна кількість вимірювань *

вимірювання

38833

589

405

6582

6280

- кількість польових вимірювань

вимірювання

16094

247

247

2637

2637

- кількість лабораторних вимірювань

вимірювання

9839

119

119

1255

1255

- кількість оброблених індивідуальних дозиметрів

шт.

10000

167

20

2318

2057

- кількість вимірювань внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини

вимірювання

2900

56

19

372

331

- кількість відібраних проб

проба

4362

56

56

623

623

І

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом

- технічне обслуговування (далі - т/о) водоохоронних споруд ЗВ в басейні р. Прип'ять

тех. обслуг.

401

8

8

99

99

- контрольний огляд (далі - к/о) водоохоронних споруд ЗВ

контр. огляд

20

2

2

10

10

- т/о 5-ти меліоративних систем ЗВіЗБ(О)В

тех. обслуг.

651

17

17

73

73

- к/о елементів 5-ти меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В

контр. огляд

142

0

0

0

0

- к/о елементів 7-ми меліоративних систем у ЗБ(О)В

контр. огляд

230

0

0

0

0

- ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних системах ЗВіЗБ(О)В

тех. обслуг.

10

0

0

0

0

- т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

тех. обслуг.

818

17

17

211

211

- к/о КСС ЗВ та свердловин водопостачання (СВ) ЗБ(О)В

контр. огляд

260

5

5

76

76

- ліквідаційний тампонаж колодязів ЗБ(О)В

шт.

360

0

0

0

0

- тампонаж КСС ЗВ

шт.

10

0

0

0

0

 

ПЛАН
виконання заходів (робіт) ДСП "Екоцентр"
у фізичних обсягах відповідно до річного плану з 30.03 по 05.04.2020 (тижневий)

Пункт у Прогр. робіт

Найменування заходів (робіт)

Одиниця виміру

План на рік

План на звітний період

План з початку року

ІІІ

Проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) та радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ)

Загальна кількість вимірювань *

вимірювання

38833

589

6582

 - кількість польових вимірювань

вимірювання

13094

204

2841

 - кількість лабораторних вимірювань

вимірювання

9839

129

1384

 - кількість оброблених індивідуальних дозиметрів

шт.

10000

200

2518

 - кількість вимірювань внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини

вимірювання

2900

56

428

 - кількість відібраних проб

проба

4362

48

671

І

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом

- технічне обслуговування (далі - т/о) водоохоронних споруд ЗВ в басейні р. Прип'ять

тех. обслуг.

401

6

105

 - контрольний огляд (далі - к/о) водоохоронних споруд ЗВ

контр. огляд

20

0

10

 - т/о 5-ти меліоративних систем  ЗВіЗБ(О)В

тех. обслуг.

651

3

76

 - к/о елементів 5-ти меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В

контр. огляд

142

0

0

 - к/о елементів  7-ми меліоративних систем у ЗБ(О)В

контр. огляд

230

0

0

 - ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних системах ЗВіЗБ(О)В

тех. обслуг.

10

0

0

 - т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

тех. обслуг.

818

11

222

 - к/о КСС ЗВ та свердловин водопостачання (СВ) ЗБ(О)В

контр. огляд

260

2

78

 - ліквідаційний тампонаж колодязів ЗБ(О)В

шт.

360

0

0

 - тампонаж КСС ЗВ

шт.

10

0

0

 


4.ДСП «Північна Пуща»
про виконання робіт за минулий тиждень та план робіт на наступний тиждень
Стан виконання планів за минулий тиждень з 25.03.20р. - по 31.03.20р.

назва заходу

Одиниця виміру

Виконання плану по ДСП "Північна Пуща"

 

Рубки формування та оздоровлення лісів

факт

Га

5

 

м³

400

 

Відтворення лісів

Факт

Га

30

 

Патрулювання лісів, перелогових земель ,водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та бракон'єрства

Факт

тис. га

240,6

 

Утримання огорожі периметру зони відчуження

Факт

км

57,54

 

Ліквідовано випадків лісових пожеж

Факт

шт

7

 

Плани-роботи на наступний тиждень відповідно до річного плану

 

назва заходу

Одиниця виміру

Виконання плану по ДСП "Північна Пуща"

 

Рубки формування та оздоровлення лісів

План

га

5

 

м³

400

 

Патрулювання лісів, перелогових земель ,водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та бракон'єрства

План

га

240,6

 
 
 

Утримання огорожі периметру зони відчуження

План

га

57,54

 
 5. Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"
План роботи на тиждень
з 06.04.2020 по 10.04.2020

№ п/п

Найменування заходу/завдання

Дата та час виконання

Відповідальний за виконання

Примітки

ДСП ЧАЕС

1.

-

-

-

 

 

Аналіз виконання протокольних доручень оперативних нарад
з керівниками структурних підрозділів ДАЗВ/керівниками підприємств
та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ
з 25.03.2020 по 01.04.2020

№ п/п

Завдання

Відповідальна особа

Термін виконання

Відмітка про виконання

Примітка

1.

ПД-КДП-7-20 від 28.02.2020

Калашник С.В.

щотижнево

Виконано

п. 6

ДСП “ЧАЕСнадавати щотижневу інформацію щодо введення в дослідно-промислову експлуатацію НБК та СВЯП-2, а також інформацію щодо заходів для мінімізації ризиків невчасного введення в експлуатацію зазначених об'єктів

Стельмах Д.А.

Поплигін С.В.

Хоменко Д.В.

щотижнево

Виконано.

Вихідний лист  №1570/24000000 від 01.04.2020

2.

ПД-КДП-8-20 від 13.03.2020

Калашник С.В.

щотижнево

Виконано

п. 8

Надавати плани-роботи на наступний тиждень відповідно до річного плану та інформувати про стан виконання планів підпорядкованих підприємств за минулий тиждень.

Надавати пропозиції щодо запланованих заходів (на наступний тиждень), які потребують висвітлення на офіційному сайті ДАЗВ. Інформацію надавати через СЕВ та на електронні адреси alexbelyi.dazv@gmail.com та sai@dazv.gov.ua

Медвідь В.Г.

щотижнево

Виконано.

Інформацію надано на електронну адресу alexbelyi.dazv@gmail.com

 


6. ДСП «Об’єднання «Радон» за період з 26.03.2020 по 01.04.2020.

1. Виконання основних заходів (робіт):

Приймання РАВ та ВДІВ,

тон.

Дезактивація СО і ЗІЗ, тон.

Регламентні дозиметричні та радіометричні вимірювання,

кількість вимірів

за звітний період

з початку року

за звітний період

з початку року

за звітний період

з початку року

0,0

0,0

0,081

1,499

967

12771

 

2. Здійснюється підготовка партій РАВ (стверджені РАВ, що містять радій-226) для перевезення з Харківської міжобласної філії до КВ «Вектор». 

3. Прийнято участь в сертифікаційних випробуваннях на радіаційно-захисні властивості пакувального комплекту транспортного ПКТІА-190, які є кінцевим етапом випробувань.        

 4. Продовжується процес переоформлення спеціального автотранспорту, який перейшов на баланс ДСП «Об’єднання «Радон» в наслідок реорганізації державних міжобласних спеціальних комбінатів.

5. Продовжується співпраця з Брістольським університетом з питання проведення характеризації проб ґрунту з подальшим їх відправленням до Великобританії.


 

7.ДСП « ЦППРВ»
ПЛАН РОБОТИ НА ТИЖДЕНЬ 06.04.2020-10.04.2020

Найменування заходу/Завдання

Дата та час виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

                            Виробничі підрозділи

   

Збір, обробка та передача до Служби оперативного управління Координаційного центру ДСП «ЦОТІЗ» інформації відповідно до Окремого доручення ДАЗВ Р-180 від 26.03.2020р

Щодня

Олійник В.В.

начальник зміни ВВ  

Обслуговування ПуСО «Лелів», роботи з дезактивації автотранспорту та обладнання

постійно

Щука В.В.

начальник ЦДТОМтаЕС

  Управління та організація функціонування критично важливих виробничих підрозділів підприємства під час запровадження заходів карантинних обмежень відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».      

Протягом тижня

Олійник В.В.

начальник зміни ВВ

  Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами – 93 Гкал, обслуговування обладнання та тепломереж

Постійно

Савчук М.М.

начальник ЦТЗ

Виробництво питної і технічної води, централізоване водопостачання – 11247 м3, обслуговування обладнання та мереж

Постійно

Савчук М.М.

начальник ЦТЗ

Очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі – 8447 м3, обслуговування обладнання та мереж

Протягом тижня

Савчук М.М.

начальник ЦТЗ

  Проведення лабораторно-виробничого контролю показників вмісту забруднювальних речовин у зворотних водах та здійснення моніторингу стічних вод, лабораторний аналіз стічних вод

Протягом тижня

Козак Н.Л.

начальник ВХБЛ

Обслуговування підстанцій, повітряних кабельних ліній, обладнання та мереж

Протягом тижня

Бойко Ф.А.

начальник ЦРО

 Приймання на захоронення  відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання та твердих РАВ від ДСП «Об’єднання «Радон»

Згідно погодженого графіка

Піха О.П.

начальник КВ «Вектор»

      

         Служба технічного розвитку та ліцензійної роботи

  Перегляд Технологічного регламенту експлуатації установки з дезактивації металопрокату, виробів з пластмас, кабельної продукції, металевого брухту, вузлів машин та механізмів

До 24.04.2020

Касмініна Т.Д.

начальник

ВТПВ

Актуалізація Критеріїв приймання деревини для спалювання на установці (Інсинератор)

        До 20.04.2020

Вторнікова Є.Є.

начальник ВУПтаЗРАВ

Коригування Звіту з аналізу безпеки спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ). Редакція 3

До 20.04..2020

Вторнікова Є.Є.

начальник ВУПтаЗРАВ

   Розробка ЗАБ експлуатації ЦСВДІВ в частині проведення комплексних («гарячих») випробувань

10.04.2020

Вторнікова Є.Є

начальник ВУПтаЗРАВ

    

        

   Служба технічного нагляду та організації                   виробництва

Надання звіту щодо виконання заходів з реалізації проектів капбудівництва і капремонту об’єктів( Д-13-20)

щочетверга

Зеневич І.П.

начальник СТНтаОБ

Служба фізичного, цивільного захисту та пожежної безпеки

      Проведення інструктажів з працівниками підприємства щодо запобіжних заходів із зниження ризику інфікування коронавірусною інфекцією

06.04.2020-10.04.2020

Удовенко К.В. інженер СФЦЗ та ПБ

Штаб з ліквідації наслідків НС

  Здійснення контролю за усуненням порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, виявлених під час перевірки гуртожитків ДСП «ЦППРВ»

Протягом тижня

Гудков О.П.

начальник СФЦЗ та ПБ

 Розробка алгоритму дій при можливому випадку захворювання спільно з ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України»

06.04.2020

Назаренко С.І.

заступник

начальника СФЦЗ та ПБ

Висвітлити на сайті

 Технічне обслуговування  інженерно-технічних засобів (ІТЗ) фізичного захисту КВ "Вектор".

Протягом тижня

Сичов В.М. пров. інженер з ФЗ

Робота по корегуванню об’єктової проектної загрози

Протягом тижня

Янута В.Л.

начальник ВФЗ

 

 

Аналіз  виконання плану роботи підприємства ДСП «ЦППРВ» за період з 30.03.2020   по  03.04.2020  року

 

Завдання

Відповідальна особа

Термін виконання

Відмітка про виконання

Прим.

 

  Проведення спільної наради про хід виконання Плану заходів щодо запобігання епідемії (пандемії) коронавірусу

Рейхтман Ю.І.

В.о. директора,

Гудков О.П.

начальник СФЦЗ та ПБ

31.03.20

Виконано

Висвітлити на сайті

Коригування «Плану дій ЦЗ підприємства  на особливий період».  Проведення інструктажів з працівниками підприємства щодо запобіжних заходів із зниження ризику інфікування коронавірусною інфекцією.

Гудков О.П.

начальник СФЦЗ та ПБ,

керівники підрозділів

30.03.20-

02.04.20

Виконано

 

  Оформлення документації щодо отримання ліцензії для проведення робіт з вогнезахисту

Гудков О.П.

начальник СФЦЗ та ПБ

02.04.20

Виконано

  Надання звіту щодо виконання заходів з реалізації проектів капбудівництва і капремонту об’єктів( Д-13-20)

Зеневич І.П.

начальник СТНтаОБ

щочетверга

Виконується постійно

Експлуатація ПЗРВ:

 - приймання РАВ на ПЗРВ «Буряківка»  від  ДСП «ЧАЕС» ~ 38м3

Матаков А.Л.

начальник ЦПРАВтаЕС

30.03.20-04.04.20

Виконано

Обслуговування ПуСО «Лелів», роботи з дезактивації автотранспорту та обладнання

Щука В.В.

начальник ЦДТОМтаЕС

виконано

Виконується постійно

 Виробництво питної  і технічної води, обслуговування обладнання та мереж

Ситник О.В.

начальник ЦВЗ

Виконуєть

ся постійно

 

Аналіз використання робочого часу та підготовка організаційних документів підприємства на період карантину

Кіріченко       Ю.В.

начальник ВОПтаЗП

Протягом тижня

Виконано

  Робота з підготовки матеріалів до сьомої Національної доповіді України за Об’єднаною конвенцією про безпеки поводження з ВЯП та РАВ буванню підземних питних вод

Шевченко К.С

начальник СРБ

та ОНС

До 30.04.20

В процесі виконання

Розробка Індивідуальної програми підготовки на посаду Корікова О.М.

Шевченко К.С.

начальник СРБ

та ОНС

До 02.04.20

Виконано

Здійснення обміну засобів індивідуального дозиметричного контролю оперативного та чергового персоналу підприємства

Харитоненко І.А.

Інженер 1 кат. СРБ та ОНС

До 04.04.20

Виконано

Підготовка проектів документів щодо здійснення державної реєстрації проекту U4.01/14B1

Сапогов О.М.

начальник СТРтаЛР

02.04.20

Виконано

Розроблення Технічного рішення щодо організації відведення стоків з майданчика №100-1 ПЗРВ "Буряківка"

Касмініна     Т.Д.

начальник

ВТПВ

02.04.20

Виконано

Актуалізація Звіту з аналізу безпеки експлуатації установки з дезактивації транспорту, обладнання, матеріалів ПУСО «Лелів»

Вторнікова Є.Є.

начальник ВУПтаЗРАВ

02.04.20

Виконано

  Розробленн  методики управління протокалами

Жиденко В.М.

начальник ВЛтаУДП(Я)

02.04.20

В процесі виконання

 Підготовлено відповідь на ДАЗВ щодо звернення ДП «НАЕК «Енергоатом» про проблемні питання у сфері поводження з РАВ АЕС

Сапогов О.М.

начальник СТРтаЛР

01.04.20

Вих.

№ 13-1/230-779  від 01.04.20

 


8. ДП ЦОТІЗ
ПЛАН
основних заходів (робіт) ДП «ЦОТІЗ»
на тиждень з 06.04 по 10.04.2020 року

 

№ з/п

Найменування

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Примітки

1

Організація та доставка пенсії самопоселенцям, які проживають в зоні відчуження

08.04.2020

Свенціцька О.Е.

2

Підготовка документів для оформлення Дозволу Головного Управління Держпродспоживслужби у Київській обл.

квітень

Боярчук О.М.

3

Розрахунок міжкалібрувальних інтервалів еталонних вагів AN-200, набору еталонних гир Г4=6111.1

квітень

Боярчук О.М.

5

Підготовка та надання ДАЗВ звіту про виконання «Плану заходів ДП «ЦОТІЗ» з економії енергоресурсів та енергозбереження на 2018-2020 роки (за березень 2020 року)

07-08.04.2020

Кошовник С.А.,

Шевченко М.В.

наказ ДАЗВ від 19.01.2018 № 4

6

Оскарження до суду відповіді ДПС України відповіді на Скаргу ДП «ЦОТІЗ» на податкове повідомлення-рішення від 20.02.2020 року № 0011485304 ГУ ДПС України у Київській області

Після надходження відповіді ДПС України, протягом 10 робочих днів

Мартиненко О.Є.

Золотоверх О.О.

 

7

З метою забезпечення виконання пункту 2 постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 (зі змінами) , доручення ДАЗВ від 13.03.2020 № Д-17-20, протоколу № 5 засідання Кабінету Міністрів України від 14.03.2020, надаватиме інформацію до оперативних чергових про здійснення заходів щодо запобігання поширенню COVID-2019

Щоденно до 12:00

На протязі дії карантину

 

 

Виконання основних заходів (робіт) ДП «ЦОТІЗ»
за тиждень з 30.03 по 03.04.2020 року

 

№ з/п

Найменування

Термін виконання

Інформація про виконання

Примітки

1

Розрахунок міжкалібрувальних інтервалів еталонного лічильника електричної енергії СТО-1N7D №136, еталону електричного струму В1-9 №23191

 

виконано

2

Підготовка проекту звіту 1-ПВ (звіт з праці)

 

підготовлено

3

Підготовка проекту плану заходів
ДП «ЦОТІЗ» до 34-х роковин Чорнобильської катастрофи та проекту наказу ДП «ЦОТІЗ»

про його затвердження

 

в роботі

Наказ ДАЗВ

від 10.03.2020 № 48-20

4

Опрацювання звернення Асоціації Чорнобильських туроператорів щодо організації поста охорони

в м. Прип’ять та підготовка пропозицій ДАЗВ (сектор режиму)

 

в роботі

Лист ДАЗВ від 23.03.2020

№ 1-1020/10-20

5

Забезпечення виконання «Плану заходів щодо запобігання епідемії (пандемії) коронавірусу COVID-19  в зоні відчуження та зоні (обов’язкового) відселення  на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ»

Постійно

виконується

6

Підготовка цивільно-правових угод (ЦПУ) для укладення їх із супроводжуючими на наступний квартал

7

Підготовка актів виконаних робіт супроводжуючих осіб за лютий-березень 2020 року.

8

Підготовка узгодження та укладання договору на здійснення технагляду за будівництвом ФЕС (вул. Радянська, 67)

в роботі

Договір підготовлено, проте у зв’язку з карантинними заходами у зоні відчуження підписання - недоцільно

9

Узгодження з  Колективним малим підприємством «МОНОЛІТ» питання щодо продовження виконання робіт на об’єкті «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область» в умовах карантину

10

Підготовка та подання до Господарського суду м. Києва позову про стягнення попередньої оплати сплаченої відповідно до умов Договору № 210 від 11.06.2019 року та неустойки за порушення умов Договору № 210 від 11.06.2019 року. (ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ»)

У зв’язку з карантинними заходами суди позови не приймають або перекосять на після карантинний термін

11

Опрацювання пропозицій Асоціації Чорнобильських туроператорів щодо запровадження нових маршрутів та облаштування локацій для відвідувачів зони відчуження.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію