ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 10 квітня 2020 р.)

Плани та звіти виконаних роботи за тиждень підприємств які відносяться до управління ДАЗВ

1. План роботи Державного підприємства «ЦОТІЗ»
на тиждень з «13» квітні по «17» квітня 2020 року

№ з/п

Найменування

Термін виконання

Відповідальний

за виконання

Примітки

1

Перевірка та коригування звітів по програмам робіт підприємств, що знаходяться в управлінні ДАЗВ за БП 2408110.

до 16 квітня

Манишкіна А. В.

Для формування звіту про використання коштів за 1 квартал 2020 р

2

Підготовка звітів по планам заходів за БП 2408110, 2408120 за 1 кв. 2020 року

до 16 квітня

Манишкіна А. В.

Подається відділу планування та фінансів ДАЗВ

3

Участь у підготовці та наданні ДАЗВ інформації про стан виконання

у ДП «ЦОТІЗ» «Плану заходів щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік», затвердженого наказом Мінекоенерго від 25.03.2020 № 200 та надання пропозицій щодо внесення до нього необхідних змін

15-16.04.2020

Кошовник С.А.,

Лутченко Д.М.

Доручення ДАЗВ

від 07.04.2020

№ 1-1241/3.1-20

Виконання основних заходів (робіт) ДП «ЦОТІЗ»
за тиждень з «06» квітня по «10» квітня 2020 року

№ з/п

Найменування

Термін виконання

Інформація

про виконання

Примітки

1

Організація та доставка пенсії та соціальних виплат самопоселенцям. Також забезпечили хлібом та продуктами харчування людей, які проживають в селах зони відчуження.

08.04.2020

Виконано

 

2

Підготовка документів для оформлення Дозволу Головного Управління Держпродспоживслужби у Київській обл.

квітень

В процесі виконання

 

3

Розрахунок міжкалібрувальних інтервалів еталонних вагів AN-200, набору еталонних гир Г4=6111.1

квітень

В процесі виконання

 

4

Підготовка та надання ДАЗВ звіту про виконання «Плану заходів ДП «ЦОТІЗ» з економії енергоресурсів та енергозбереження на 2018-2020 роки (за березень 2020 року)

07-08.04.2020

Виконано

 

5

Оскарження до суду відповіді ДПС України відповіді на Скаргу ДП «ЦОТІЗ» на податкове повідомлення-рішення від 20.02.2020 року № 0011485304 ГУ ДПС України у Київській області

Після надходження відповіді ДПС України, протягом 10 робочих днів

В процесі виконання

 

 


 

2 .Український радіологічний учбовий центр
План роботи на тиждень
з 06 квітня по 10 квітня 2020 року

Найменування заходу/ Завдання

Дата та час виконання

Відповадальний за виконання

Примітки

Український радіологічний учбовий центр

1

Навчальний процес в УРУЦ призупинений на виконання Постанови КМ України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

з 11.03 по 24.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова Т.С.

 

2

Щоденне подання інформації до ДАЗВ на виконання розпорядження ДАЗВ №Р-186-20 від 03.04.2020р.

з 06.04 по 10.04.2020

Садовнікова Т.С.

 

3

Забезпечення виконання Розпорядження ДАЗВ №Р-187-20 від 03.04.2020р.

10.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова Т.С.

 

4

Забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів №255 від 02.04.2020 на виконання Розпорядження ДАЗВ №р-188-20 від 06.04.2020р.

10.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова Т.С.

 

5

Перегляд та оновлення бази питань комп’ютерної системи атестації фахівців з поводження з РАВ за курсом «Біологічна дія іонізуючих випромінювань».

10.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова Т.С.

 

6

Підготовка та подання електронної звітності з використання коштів за перший квартал 2020 року до Державного казначейства (форма №2, 4-3, 7 за загальним та спеціальним фондам)

07.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова М.Л.

 

7

Підготовка та подання звіту про касове використання бюджетних коштів за перший квартал 2020 року до відділу економіки і фінансів ДАЗВ

09.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова М.Л.

 

8

Підготовка та подання квартального звіту 1-ДФ за перший квартал 2020 року до Державної податкової служби

10.04.2020

Садовнікова М.Л.

 

9

Підготовка та подання Додатку №4 (за ЄСВ) березень місяць 2020р до Державної податкової служби

08.04.2020

Садовнікова М.Л.

 

10

Щочетвергова звітність про залишки коштів та заборгованість до відділу економіки та фінансів ДАЗВ.

09.04.2020

Садовнікова М.Л.

 

Стан виконання плану роботи на тиждень
з 30 березня по 03 квітня 2020 року

Найменування заходу/ Завдання

Дата та час виконання

Відповадальний за виконання

Примітки

Український радіологічний учбовий центр

1

Навчальний процес в УРУЦ призупинений на виконання Постанови КМ України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

з 30.03 по 03.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова Т.С.

Виконано

2

Щоденне подання інформації до ДАЗВ на виконання доручення ДАЗВ №Д-17-20 від 13.03.2020р.

з 30.03 по 03.04. 2020

Садовнікова Т.С.

Виконано

3

Підготовка та подання звіту про виконання річної програми робіт Український радіологічний учбовий центр програми до ДАЗВ України

01.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова Т.С.

Виконано

4

Підготовка та подання Звіту з Плану заходів УРУЦ за перший квартал 2020 року та Пояснень до звіту до відділу економіки і фінансів ДАЗВ

01.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова Т.С.

Виконано

5

Перегляд та оновлення бази питань комп’ютерної системи атестації фахівців з поводження з РАВ за курсом «Взаємодія іонізуючих випромінювань з речовиною».

03.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова Т.С.

Виконано

6

Підготовка та подання квартального звіту з праці за перший квартал 2020 року форма 1-ПВ до відділу економіки і фінансів ДАЗВ

03.04.2020

Зигарь Г.М.

Садовнікова М.Л.

Виконано

7

Підготовка та подання звітності щодо залишків коштів та заборгованість по заробітній платі до відділу економіки та фінансів ДАЗВ станом на 01.04.2020.

01.04.2020

Садовнікова М.Л.

Виконано

8

Щочетвергова звітність про залишки коштів та заборгованість до відділу економіки та фінансів ДАЗВ.

02.04.2020

Садовнікова М.Л.

Виконано

 


 3. План роботи Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф на період 10 – 16. 04. 2020 р.

1. За науково-дослідною роботою (далі – НДР) “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Семенівського району Чернігівської області”: розшифрування та опрацювання 9 год. аудіозаписів;
підготовка до паспортизації 350 фото; паспортизація 250 фото; опрацювання 2 год. відеозаписів (реєстри сцен); креслення двох архітектурних споруд; підготовка аналітичних оглядів за тематичними напрямами «Родинна обрядовість. Весілля», «Народні знання».

2. За НДР “Збір рухомих пам’яток народної культури у Семенівському районі Чернігівської області та їх наукове опрацювання”: науково-інвентарний опис 15 предметів музейного значення фондової групи «Дерево» та 6 предметів фондової групи «Одяг».

3. Завершити підготовку технічних завдань на нові НДР “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Коростенського р-ну Житомирської обл.”, “Збір рухомих пам’яток народної культури у Коростенському р-ні Житомирської обл. та їх наукове опрацювання”, “Поховальна обрядовість Українського Полісся”.

4. За НДР “Створення Атласу традиційної календарної обрядовості Середнього Полісся. Весняно-літній цикл”: опрацювати та систематизувати 2 друк. арк. польових матеріалів, отриманих під час експедиційних досліджень ДНЦЗКСТК у 1996 р., у вигляді таблиць структурного складу явищ календарної обрядовості.

5. За НДР “Археологічне дослідження городища Лелів та середньовічного Чорнобиля”: здійснити інвентарний опис 80 артефактів основного фонду; внести до електронної бази облікові дані на 150 археологічних музейних пам’яток.

6. За НДР “Розробка методологічних та методичних засад формування та ведення архіву аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини (ЧНІФ)”:
розробити проекти інструктивних і організаційно-методичних документів, що регламентують створення та ведення страхових фондів наукових етнографічних аудіовізуальних документів;
доопрацювати версії робочої моделі програмного модуля, розроблені з використанням програмних засобів та методів Python 3, PrintSupport, ReportLab, з метою визначення оптимального варіанту виводу форм архівних облікових документів у інформаційно-пошуковій системі аудіовізуальних документів ЧНІФ.

7. У межах підготовки до видання наративів “Чорнобильська катастрофа в усній історії”: продовжити укладання словника сленгу сталкерів і ліквідаторів аварії на ЧАЕС та відбір фотоматеріалів.

8. Підготовка наукових публікацій та доповідей (тез) для оприлюднення результатів наукових досліджень ДНЦЗКСТК.

9. Виконання робіт з опрацювання і систематизації документів наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
формування сегментів страхового фонду та фонду користування архіву фотодокументів загальною кількістю кожен по 250 фото;
проведення профілактичних заходів щодо збереження 15 архівних відеокасет;
науково-технічне опрацювання документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся:
завершення підготовки елементів довідкового апарату зведеного опису справ постійного зберігання на документи «Зона- IV-2002», зібрані під час Історико-етнографічної експедиції у Чорнобильській зоні відчуження;
розпочати підготовку зведеного опису для експедиції «Зона-V-2003»;

10. Виконання робіт зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
проведення обов’язкових профілактичних заходів зі збереження музейних предметів фондової групи “Одяг” (13 од. зб.) та «Кераміка. Скло. Фарфор» – 100 од. зб.
підготовка до реставрації скрині (Д-6242) (очищення від бруду, обробка від грибка та шашіля)

11. Виконання поточних доручень ДАЗВ.

Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)
(03 по 09 квітня 2020 року)

Відповідно до Паспорта бюджетної програми КПКВК 2408080 “Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи” на 2020 рік, Тематичного плану прикладних науково-дослідних робіт ДНЦЗКСТК на 2020 рік упродовж звітного періоду Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф виконав такі роботи:

За науково-дослідною роботою (далі – НДР) “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Семенівського району Чернігівської області”: розшифровано та опрацьовано 14,7 год. аудіозаписів (13 друк. арк.); підготовлено до паспортизації 350 фото; паспортизовано 250; опрацювання 1 год. відеозаписів (реєстри сцен); зроблено креслення двох архітектурних споруд; розпочато підготовку аналітичного огляду за тематичним напрямом «Родинна обрядовість. Весілля».

За НДР “Збір рухомих пам’яток народної культури у Семенівському районі Чернігівської області та їх наукове опрацювання”: зроблено науково-інвентарний опис 15 музейних предметів фондової групи «Дерево» та 13 предметів фондової групи «Одяг».

За НДР “Розробка методологічних та методичних засад формування та ведення архіву аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини (ЧНІФ)”:
розроблено систему заходів для моніторингу технічного стану та забезпечення збереження страхових фондів та фондів користування аудіовізуальних документів усіх видів;
доопрацьовано версію робочої моделі програмного модуля формування виводу облікових документів, розробленого на базі QPrintSupport.

За НДР “Археологічне дослідження городища Лелів та середньовічного Чорнобиля”: зроблено науковий інвентарний опис 80 артефактів основного фонду; внесено до електронної бази облікові дані на 300 археологічних музейних пам’яток; підготовлено попередній план роботи археологічної експедиції до м. Чорнобиль.

За НДР “Укладання термінологічного словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся”: здійснювалася робота над розділом “Народні знання” – підібрано наративи з польових матеріалів із Житомирської області до дефініцій словникових одиниць (літери Т–Я Словника).

Здійснювалася розробка технічних завдань на науково-дослідні роботи “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Коростенського р-ну Житомирської обл.”, “Збір рухомих пам’яток народної культури у Коростенському р-ні Житомирської обл. та їх наукове опрацювання”, “Поховальна обрядовість Українського Полісся”.

У межах підготовки збірника нормативів “Чорнобильська катастрофа в усній історії” систематизовано польові записи 2006 року (в обсязі 1 друк. арк.) за хронологічним і тематичним принципом з метою формування відповідних покажчиків; розпочато укладання словника сленгу сталкерів та ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Виконано роботи з опрацювання і систематизації документів наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
сформовано сегменти страхового фонду та фонду користування архіву фотодокументів загальною кількістю кожен по 250 фото;
введено до фонду користування відеодокументів 1 год. відеозаписів;
проведено профілактичні заходи щодо збереження 10 архівних відеокасет;
здійснювалося науково-технічне опрацювання документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся:
підготовлено елементи описових статей 140 справ (порядковий номер справи, заголовок справи, анотації документів справ, крайні дати документів справ, кількість документів та кількість аркушів)
тривала робота з вторинною архівною інформацією фонду паперових документів, знайдених у зоні відчуження у 2003 році ¬(підготовка до створення електронних справ та таблиць внутрішніх описів документів).
Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
Здійснювалося упорядкування, систематизація та доповнення зведених електронних інвентарних книг фондових груп «Метал», «Дерево»;
проведено обов’язкові профілактичні заходи зі збереження музейних предметів фондової групи «Одяг» – 19 од. зб. та «Кераміка. Скло. Фарфор» –150 од. зб.
Працівниками Центру здійснювалася підготовка доповідей для участі у наукових конференціях:
Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле та сучасне Волині та Полісся. Любешів та Любешівщина в українській та європейській історії» (Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки) ;
ХV Всеукраїнській конференції «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (Київ, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НАН України, травень 2020 р.);
Доопрацьовано та оновлено інструкцію з охорони праці – «Вступний інструктаж для працівників Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф»


4. ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБ’ЄДНАННЯ «РАДОН»

1. Виконання основних заходів (робіт):

Приймання РАВ та ВДІВ,

тон.

Дезактивація СО і ЗІЗ, тон.

Регламентні дозиметричні та радіометричні вимірювання,

кількість вимірів

за звітний період

з початку року

за звітний період

з початку року

за звітний період

з початку року

0,0

0,0

0,056

1,555

961

13732

2. Здійснюється підготовка партій РАВ (стверджені РАВ, що містять радій-226 та відпрацьовані ДІВ) для перевезення з міжобласних філій та центрального виробничого майданчика ДСП «Об’єднання «Радон» до КВ «Вектор».

3. Продовжується процес переоформлення спеціального автотранспорту, який перейшов на баланс ДСП «Об’єднання «Радон» в наслідок реорганізації державних міжобласних спеціальних комбінатів.

4. Продовжується співпраця з Брістольським університетом з питання проведення характеризації проб ґрунту з подальшим їх відправленням до Великобританії.

5. У зв’язку з пожежною ситуацією у Чорнобильській зоні відчуження здійснюється постійний моніторинг радіаційного стану на пункті захоронення радіоактивних відходів центрального виробничого майданчика ДСП «Об’єднання «Радон» та щоденне інформування ДАЗВ та Держатомрегулювання України.


5. ДСП "Екоцентр" про виконання плану заходів (робіт) відповідно до річного плану
у фізичних обсягах з 30.03.2020 по 05.04.2020 (тижневий)

Пункт у Прогр. робіт

Найменування заходів (робіт)

Одиниця виміру

План на рік

План на звітний період

Факт за звітний період

План з початку року

Факт з початку року

ІІІ

Проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) та радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ)

Загальна кількість вимірювань *

вимірювання

38833

589

625

7171

6905

 - кількість польових вимірювань

вимірювання

16094

204

204

2841

2841

 - кількість лабораторних вимірювань

вимірювання

9839

129

129

1384

1384

 - кількість оброблених індивідуальних дозиметрів

шт.

10000

200

271

2518

2328

 - кількість вимірювань внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини

вимірювання

2900

56

21

428

352

 - кількість відібраних проб

проба

4362

48

48

671

671

І

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом

         

- технічне обслуговування (далі - т/о) водоохоронних споруд ЗВ в басейні р. Прип'ять

тех. обслуг.

401

6

6

105

105

 - контрольний огляд (далі - к/о) водоохоронних споруд ЗВ

контр. огляд

20

0

0

10

10

 - т/о 5-ти меліоративних систем  ЗВіЗБ(О)В

тех. обслуг.

651

2

0

76

74

 - к/о елементів 5-ти меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В

контр. огляд

142

0

0

0

0

 - к/о елементів  7-ми меліоративних систем у ЗБ(О)В

контр. огляд

230

0

0

0

0

 - ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних системах ЗВіЗБ(О)В

тех. обслуг.

10

0

0

0

0

 - т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

тех. обслуг.

818

11

11

222

222

 - к/о КСС ЗВ та свердловин водопостачання (СВ) ЗБ(О)В

контр. огляд

260

2

0

78

76

 - ліквідаційний тампонаж колодязів ЗБ(О)В

шт.

360

0

0

0

0

 - тампонаж КСС ЗВ

шт.

10

0

0

0

0

ПЛАН
виконання заходів (робіт) ДСП "Екоцентр"
у фізичних обсягах відповідно до річного плану з 06.04 по 12.04.2020 (тижневий)

Пункт у Прогр. робіт

Найменування заходів (робіт)

Одиниця виміру

План на рік

План на звітний період

План з початку року

ІІІ

Проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) та радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ)

 

     
 

Загальна кількість вимірювань *

вимірювання

38833

670

7841

 

 - кількість польових вимірювань

вимірювання

13094

210

3051

 

 - кількість лабораторних вимірювань

вимірювання

9839

167

1551

 

 - кількість оброблених індивідуальних дозиметрів

шт.

10000

235

2753

 

 - кількість вимірювань внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини

вимірювання

2900

58

486

 

 - кількість відібраних проб

проба

4362

58

729

І

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом

       

 - технічне обслуговування (далі - т/о) водоохоронних споруд ЗВ в басейні р. Прип'ять

тех. обслуг.

401

8

113

 - контрольний огляд (далі - к/о) водоохоронних споруд ЗВ

контр. огляд

20

0

10

 - т/о 5-ти меліоративних систем  ЗВіЗБ(О)В

тех. обслуг.

651

21

97

 - к/о елементів 5-ти меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В

контр. огляд

142

24

24

 - к/о елементів  7-ми меліоративних систем у ЗБ(О)В

контр. огляд

230

16

16

 - ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних системах ЗВіЗБ(О)В

тех. обслуг.

10

0

0

 - т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

тех. обслуг.

818

23

245

 - к/о КСС ЗВ та свердловин водопостачання (СВ) ЗБ(О)В

контр. огляд

260

4

82

 - ліквідаційний тампонаж колодязів ЗБ(О)В

шт.

360

15

15

 - тампонаж КСС ЗВ

шт.

10

0

0

 

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію