ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 27 червня 2018 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 27.06.2018

Арка
Триває демонтаж стінних керамзитобетонних панелей деаераторної для встановлення сталевих конструкцій, призначених для влаштування опор трубопроводів та герметизації між технологічною будівлею та деаераторною етажеркою у осях 63-65, за рядом В1.
Технологічна будівля і допоміжні споруди
• Монтаж таких основних систем:
- система електропостачання;
- система вентиляції, газоочистки й кондиціонування;
- система пожежної безпеки;
- система водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
- система фізичного захисту і контролю доступу;
- інтегрована система управління і контролю;
- система внутрішнього й транспортного сполучення;
- система радіаційного контролю;
• Виконання робіт зі шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливання, фарбування підлог, стін і стель всередині технологічної будівлі та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
• Виконуються електромонтажні роботи;
• Фінішне фарбування стін і стель.

Виконуються роботи з влаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
• Теплоізоляція трубопроводів.

Хід будівництва за проектом СВЯП-2 станом на 13.06.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
- роботи з електричною частиною крану SWP-CR-04 – перевірка електроз'єднань у шафах;
- вимірювання кутів копіювальних маніпуляторів;
- проведення тестів на герметичність копіювальних маніпуляторів;
- балансування копіювальних маніпуляторів;
- налаштування кінцевих вимикачів та налаштування обладнання возиків ВТК-захисних кришок у прим. 305;
- повторна ізоляція трубопроводів СПГО;
- встановлення нового дисплею управління для Ковзаючого тримача;
- комплектація виконавчої та здавальної документації;
- пусконалагоджувальні роботи з основного технологічного устаткування і допоміжних систем;
- попередні перевірки та підготовка до функціональної перевірки стола поводження з пошкодженим паливом (СППП);
- усунення зауважень та налагоджування в частині СКУ ТП системи вентиляції;
- усування зауважень за результатами випробувань СДК 200-літрових бочок;
- усунення зауважень за результатами комплексних випробувань з регулятором системи примусового газового осушування (СПГО), Системи вакуумного осушування (СВО) та Системи заповнення гелієм (СЗГ), Системи подачі азоту;
- усування зауважень за результатами комплексного випробування комплексу очисних споруд (КОС);
- усунення зауважень за результатами індивідуальних випробувань Системи транспортування пеналів (СМТП CHT-TD-02);
- усунення зауважень за результатами індивідуальних випробувань контрольних баків;
- завершено усування зауважень за результатами індивідуальних випробувань возиків ВТК SFP-TD-05 и SFP-TD-06;
- завершено індивідуальні випробування Захвату ВТП;
- завершено індивідуальні випробування копіювальних маніпуляторів SWP-TM-01 і SWP-TM-02.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Усього до робіт було залучено 146 осіб. Для виконання задач на майданчику використовувалася також 1 одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» за період з 20.06.2018 по 27.06.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивацію спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинено тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Вид заходів (робіт)

Підприємство (спецкомбінат)

Приймання на тимчасове зберігання та захоронення РАВ і ДІВ, т

Дезактивація спецодягу та ЗІЗ, т

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звіт

ний

період

Від початку року

За

звіт

ний пері

од

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровсь

кий ДМСК»

-

0,400

21,660

0,000

0,600

0,600

100

4202

4202

ДСП «Київський ДМСК»

-

1,100

0,097

0,064

1,900

1,480

729

9476

9476

ДСП «Львівський ДМСК»

0,03

0,3

0,74

0,1

1,7

1,8

163

3921

3921

ДСП «Одеський ДМСК»

-

0,000

0,03225

0,000

0,310

0,290

164

3920

3920

ДСП «Харківський «ДМСК»

-

21,0

21,1

 

0,4

0,03

 

16125

16125

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2018 рік» (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …» (КПКВ 2408090)

1. Проводяться роботи з перезахоронення РАВ з ПТЛРВ, приймання РАВ та дезактивації автотранспорту і обладнання від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
- приймаються на захоронення упаковки РАВ з заводу по переробці рідких радіоактивних відходів ДСП «Чорнобильська АЕС»;
- на централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) ведуться роботи з переробки кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Ведеться облік РАВ у зоні відчуження, заноситься інформація до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження про радіоактивні відходи, що надходять на захоронення у сховища комплекса виробництв «Вектор». Проводиться обробка, систематизація та узагальнення введеної інформації.

4. Виконуються регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП «ЦППРВ» з вимірюванням рівнів гама- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

Стан виконання основних заходів (робіт) за період з 18.06.2018 по 24.06.2018

Вид заходів (робіт)

Од.

виміру

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ                            

м3

-

-

-

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка»

КПКВ 2408110

м3

-

-

-

КПКВ 2408120

м3

-

-

-

Прийняття на довгострокове зберігання ДІВ на

КВ «Вектор»

КПКВ 2408090

од.

-

-

-

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор»

м3

-

14,16

11,4

Дезактивація спецодягу

т

-

-

2,711

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор».

Проведення технічних оглядів і ремонтів.

од.

ТО

109

2542

2542

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор»

Га

45

45

45

Дезактивація спецтранспорту

од.

2

           -

59


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ)

Інформація станом на 25.06.2018

1. Організаційна робота з підготовки другого планового потоку навчань для фахівців-радіологів за бюджетною програмою КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення». З’ясовувалася потреба в навчанні фахівців-радіологів на липень 2018 року з організаціями Мережі радіаційного контролю, формуванні списків навчальних груп.

2. Навчально-методична робота з підготовки навчальних матеріалів для читання лекцій та проведення практичних робіт за всіма курсами, які читаються під час навчань для фахівців в галузі поводження з РАВ та фахівців-радіологів.

3. Вивчалися матеріали першого варіанту трьох наступних навчальних модулів, розроблених фахівцями Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України (ІПБ АЕС), у рамках виконання технічного проекту U4.01/12E – «Удосконалення національної системи підготовки в області поводження з РАВ, зняття з експлуатації та реабілітації». Були розроблені зауваження та пропозиції щодо навчальних матеріалів та надіслані до ІПБ АЕС та ДАЗВ.

4. Підготовка навчальних посібників та інших матеріалів для використання в навчальному процесі.

5. Проводилася профілактика та поточний ремонт офісної техніки УРУЦ для повноцінної роботи працівників УРУЦ та комп’ютерів комп’ютерного класу для проведення навчального процесу.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «ЧСК»)

Інформація станом на 24.06.2018

1. Показники енерговиробничого центру:
1) виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,
Гкал – 0;
2) централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10340;
3) очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7710.

2. Показники відділення громадського харчування:
1) забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 587.

3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
1) збір та вивезення побутових відходів – 99,0 м3;
2) прання постільної білизни – 664,0 кг;
3) прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.

4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
1) фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, одиниць – 6; на постах – 6;
2) охорона об’єктів зони відчуження, одиниць – 53; на постах – 16.

5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
1) усунуто пошкоджень на обладнанні та мережах, одиниць – 26;
2) проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку, одиниць – 14.

6. Показники відділення транспортного забезпечення:
1) перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено
0 машино-годин;
2) на автомобільні перевезення витрачено 2385 машино-годин;
3) на перевезення вахтового персоналу витрачено 195 машино-годин.

7. Показники метрологічної служби:
1) метрологічне забезпечення виробництва, одиниць засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) – 35.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» (ДСП «Екоцентр»)

Інформація станом на 24.06.2018

1. Під час проведення радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) ЗВіЗБ(О)В за минулий тиждень суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у питній воді центрального водопостачання в пунктах спостережень не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) не було. Перевищень контрольних рівнів не зафіксовано.

3. Під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень контрольних рівнів (КР) і рівнів звільнення (РЗ) радіоактивного забруднення автотранспорту, вантажу, персоналу на КДП зони відчуження, а також території, в адміністративно-виробничих приміщеннях та гуртожитках не зафіксовано.

4. Під час проведення індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах за минулий тиждень наведено у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) та радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ):

- кількість польових вимірювань;

43

1294

655

- кількість лабораторних вимірювань;

248

9839

3728

- кількість оброблених індивідуальних дозиметрів;

322

24800

12181

- кількість вимірювань внутрішнього вмісту радіо-нуклідів в організмі людини;

126

2900

1473

- кількість відібраних проб.

111

4362

1728

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом:

- технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд ЗВіЗБ(О)В в басейні р. Прип'ять;

8

401

194

- контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд ЗВ;

0

20

10

- т/о 5-ти меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В;

19

651

268

- к/о елементів 5-ти меліоративних систем у ЗВ;

0

142

71

- к/о елементів 7-ти меліоративних систем у ЗБ(О)В;

0

230

115

- ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В;

0

16

1

- т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС);

25

818

408

- к/о КСС , СВ ЗВіЗБ(О)В;

0

260

138

- тампонаж колодязів.

15

450

125


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження»
(ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 27.06.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

фахівці відділу розробки та підтримки інформаційних систем підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані та займалися розміщенням інформаційних матеріалів на веб-сайті ДАЗВ;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань щодо Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформація за період з 21.06.2018 по 27.06.2018

Назва робіт

Одиниці виміру

Обсяг

вик. робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства

тис. га

240,6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами

км

255

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації

км

35,54

Розчищення квартальних просік та доріг п/п призначення від вітровальних та сніголам них дерев

км

7

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності

га/м3

1,8 / 237,2

Лісовідновлення

га

-

Про заходи із запобігання браконьєрства в зоні відчуження

З 21.06.2018 по 27.06.2018 фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводилися з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.

Було сформовано вісім рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя.

До патрулювання залучалися автомобілі.

У процесі проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.

 


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформація станом на 27.06.2018

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня виконували наступні завдання:
здійснювалася опрацювання польових матеріалів, зібраних в історико-етнографічних експедиціях 2017 року: розшифровано 9 год. паспортизовано 420 фото, зроблено інвентарний опис 38 музейних предметів;

у межах виконання науково-дослідної роботи «Збір та наукове опрацювання матеріалів з усної історії про Чорнобильську катастрофу» завершено аналіз історіографії та здійснювалося опрацювання і систематизація 7 год. польових матеріалів з експедиції 2016 р.;

триває укладання словника термінів та термінологічних понять традиційної нематеріальної культури районів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи – здійснюється визначення (дефініції) словникових одиниць за темами: «Календарна обрядовість», «Поховальна обрядовість»;

завершено аналіз стану архівної теорії технотронних архівів, нормативної бази та практики формування дослідницьких колекцій аудіовізуальних документів в Україні та світі (у межах виконуваної науково-дослідної роботи);

здійснюється підготовка комплексної експедиції до постраждалих сіл Чернігівської області (методологія, база, обладнання);
у межах виконання НДР «Створення Атласу традиційної календарної обрядовості Середнього Полісся» проводилася систематизація польових матеріалів 2017 року у вигляді структурних таблиць;

проведено роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду: введено до фонду користування та страхового фонду аудіодокументів 30 год. польових записів з експедицій «Ріпки-2017»;

введено до фонду користування відеодокументів 5 год. відеозаписів із експедиції «Поліське-94»;

здійснено науково-технічне опрацювання 240 документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся;

виконано роботи зі збереження музейних фондів: проведено фронтальну звірку 700 заінвентаризованих археологічних музейних предметів (облікові дані внесено до електронної бази даних), виконано профілактичну консервацію 50 музейних пам’яток фондових груп «Одяг», «Тканина»; зроблено фотофіксацію 50 заінвентаризованих музейних пам’яток з експедиції 2013 року;

працівники Центру взяли участь у Дев’ятому міжнародному конгресі україністів та в роботі Круглого столу «Парадигми усної історії», що відбувався в межах Конгресу, де виступили з доповідями: «Катастрофа як предмет антропологічних студій: український досвід та зарубіжні практики», «Міжпоколінна взаємодія: на прикладі еволюції моральних цінностей поліської сільської громади у ХХ столітті», «Сучасний стан збереження народних астрономічних вірувань жителів українсько-білоруського порубіжжя».


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП «УКБЗВ»)

Інформація станом на 27.06.2018

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання статутних функцій замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження у тому числі об’єктів поводження з радіоактивними відходами та контроль якості виконання будівельних робіт, відповідності їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Керівниками підрозділів підприємства виконуються функції з організації планової діяльності підприємства у 2018 році та підготовка проектних рішень на наступні роки за дорученнями ДАЗВ та керівництва ДК «УкрДО «Радон».

Продовжується робота по процедурі з оцінки впливу на довкілля по об’єкту «Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району Київської області» згідно законодавства України.

Продовжується процедура в системі «ProZorro» щодо «Закупівлі робіт» за державні кошти по об’єктах: «Реконструкція мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Реконструкція мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Тендерним комітетом підприємства готується документація щодо «Закупівлі робіт» за державні кошти по об’єкту «Реконструкція лісової пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов’язкового) відселення Поліського району Київської області»; «Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Продовжується збір та узгодження вихідних даних для забезпечення проектування по об’єкту: «Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Виконуються будівельні роботи з реконструкції лісових пожежних станцій Луб’янського та Опачицького лісництв.

Спеціалісти ДСП «УКБЗВ» здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт у зоні відчуження, у тому числі на об’єктах будівництва ЦСВЯП відповідно до договорів.

Фахівцями підприємства виконуються роботи щодо виготовлення технічної документації та супроводу робіт з поточного ремонту на об’єктах зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень вимог з охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки працівниками підприємства не допущено.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація станом на 24.06.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 286 398.
2. Господарське забезпечення: обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних доріжок – 863 588 м2; дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 14 708 415,0 м2; вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття – 649 м3; дезактивація ЗІЗ методом прання – 25 303 кг; дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 749 кг; ремонт спецодягу – 1 364 од.; ремонт перехідного одягу 569 одиниць.
3. Транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ: на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3; на майданчик тимчасового зберігання твердих матеріалів – 217,9 м3; із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на спеціальне приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів – 57 одиниць.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію