ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 07 червня 2018 року)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 31.05.2018

Арка
• Завершено роботи зі склеювання швів мембрани.
Технологічна будівля і допоміжні споруди
• Монтаж таких основних систем:
- система електропостачання;
- система вентиляції, газоочистки і кондиціонування;
- система пожежної безпеки;
- система водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
- система зв'язку і промислового телебачення;
- система фізичного захисту і контролю доступу;
- інтегрована система управління і контролю;
- система внутрішнього і транспортного сполучення;
- система радіаційного контролю.
• Виконання робіт зі шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливання, фарбування підлог, стін і стель всередині технологічної будівлі та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
• Виконуються електромонтажні роботи;
• Фінішне фарбування стін та стель.

Виконуються роботи з влаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
• Теплоізоляція трубопроводів.

Хід будівництва за проектом СВЯП-2 станом на 31.05.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
- роботи з електричною частиною крану SWP-CR-04 — модифікація кабельного ланцюга.
- вимірювання кутів копіювальних маніпуляторів.
- проведення тестів на герметичність копіювальних маніпуляторів.
- балансування копіювальних маніпуляторів (SFP-TM-222, SWP-TM-02) з представниками GLC.
- завершено модифікацію штифта (збільшення отвору) Захват ВТП.
- встановлення кабельних бирок для кабелів (виконано близько 95%).
- модифікація повітряних колекторів з урахуванням діаметру отворів всмоктувального пристрою.
- комплектація виконавчої та здавальної документації.
- розробка програм випробувань технологічних вузлів і систем.
- пусконалагоджувальні роботи з основного технологічного устаткування і допоміжних систем.
- попередні перевірки індивідуального та комплексного функціонування з імітатором ВТВЗ ковзаючого тримача.
- попередні перевірки та підготовка до функціональної перевірки стола поводження з пошкодженим паливом (СППП).
- усунення зауважень та налагоджування в частині СКУ ТП системи вентиляції.
- усування зауважень за результатами випробувань СДК 200-літрових діжок.
- усунення зауважень за результатами комплексних випробувань з Регулятором системи примусового газового осушування (СПГО), Системи вакуумного осушування (СВО) та Системи заповнення гелієм (СЗГ), Системи подачі азоту, Системи подачі гелію.
- усунення зауважень за результатами комплексних випробувань системи робочого освітлення УПВПЗ.
- усування зауважень за результатами комплексного випробування комплексу очисних споруд (КОС).
- усунення зауважень за результатами індивідуальних випробувань Системи транспортування пеналів (СМТП CHT-TD-02).
- індивідуальні випробування Контрольних баків.
- індивідуальні випробування стелажу Стелаж прим. 304 SFP-SR-101, SFP-SR-07 і захват кришки ДСЕП SFP-HB-101.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Усього до робіт було залучено 144 особи. Для виконання задач на майданчику використовувалась також 1 одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» за період з 30.05.2018 по 06.06.2018 року

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

 

Вид заходів   (робіт)

Підприємство (спецкомбінат)

Приймання на тимчасове зберігання та захоронення РАВ і ДІВ, т

Дезактивація спецодягу та ЗІЗ, т

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,3

21,66

-

0,5

0,5

100

3585

3585

ДСП «Київський ДМСК»

0,001

1,1

0,081

0,035

1,9

1,265

92

9476

7926

ДСП «Львівський ДМСК»

0,07

0,1

0,071

0,3

1,4

1,5

166

3432

3432

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,00025

0,02

0,275

0,274

161

3429

3429

ДСП «Харківський «ДМСК»

5,0

21,0

21,1

0,02

0,4

0,02

3225

16125

16125

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2018 рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …» (КПКВ 2408090)

1. Проводяться роботи з перезахоронення РАВ з ПТЛРВ, прийманню РАВ та дезактивації автотранспорту і обладнання від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
- приймаються на захоронення упаковки РАВ з заводу з переробки рідких радіоактивних відходів ДСП «ЧАЕС»;
- на централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) ведуться роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Ведеться облік РАВ у зоні відчуження, заноситься інформація до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження про радіоактивні відходи, що надходять на захоронення у сховища комплекса виробництв «Вектор». Проводиться обробка, систематизація та узагальнення введеної інформації.

4. Виконуються регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП «ЦППРВ» з вимірюванням рівнів гама- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

Стан виконання основних заходів (робіт) за період з 28.05.2018 по 03.06.2018

Вид заходів (робіт)

Од.

виміру

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ                            

м3

-

   

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка»

КПКВ 2408110

м3

-

   

КПКВ 2408120

м3

-

   

Прийняття на довгострокове зберігання ДІВ на

КВ «Вектор»

КПКВ 2408090

од.

-

   

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор»

м3

0,2

11,34

11,4

Дезактивація спецодягу

т

-

-

2,711

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор».

Проведення технічних оглядів і ремонтів.

од.

ТО

117

2215

2215

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор»

Га

45

45

45

Дезактивація спецтранспорту

од.

               3

           -

32


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ) Інформація станом на 04.06.2018

1. Організаційна робота по підготовці другого планового потоку навчань для фахівців в галузі поводження з РАВ по бюджетній програмі КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів». Розроблені та затверджені навчальний план, розклад занять, узгоджений список слухачів.

2. Організаційна робота по підготовці другого планового потоку навчань для фахівців-радіологів по бюджетній програмі КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення». З’ясовується потреба в навчанні фахівців-радіологів на липень 2018 року з організаціями Мережі радіаційного контролю, формування списків навчальних груп.

3. Навчально-методична робота з підготовки навчальних матеріалів для читання лекцій та проведення практичних робіт по всіх курсах, які читаються під час навчань для фахівців в галузі поводження з РАВ та фахівців-радіологів.

4. Підготовка навчальних посібників та інших матеріалів для використання в навчальному процесі.

5. Проводилася профілактика та поточний ремонт офісної техніки УРУЦ для повноцінної роботи працівників УРУЦ та комп’ютерів комп’ютерного класу для проведення навчального процесу.

6. Проводилося монтування, налагодження, калібрування радіометричних приладів радіометричної лабораторії для проведення практичних робіт. Розроблені лабораторні роботи та налаштовані радіометричні прилади для їх виконання, створені навчально-методичні посібники для проведення лабораторних робіт.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформація станом на 03.06.2018

1. Показники енерговиробничого центру:
1) виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,
Гкал – 0;
2) централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10090;
3) очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7560.

2. Показники відділення громадського харчування:
1) забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 665.

3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
1) збір та вивезення побутових відходів – 87,75 м3;
2) прання постільної білизни – 801,0 кг;
3) прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.

4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
1) фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, одиниць – 6; на постах – 6;
2) охорона об’єктів зони відчуження, одиниць – 53; на постах – 16.

5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
1) усунуто пошкоджень на обладнанні та мережах, одиниць – 18;
2) проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку, одиниць – 12.

6. Показники відділення транспортного забезпечення:
1) перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено
0 машино-годин;
2) на автомобільні перевезення витрачено 2032 машино-годин;
3) на перевезення вахтового персоналу витрачено 192 машино-годин.

7. Показники метрологічної служби:
1) метрологічне забезпечення виробництва, одиниць засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) – 180.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» (ДСП «Екоцентр»)

Інформація станом на 03.06.2018

1. Під час проведення радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) ЗВіЗБ(О)В за минулий тиждень суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у питній воді центрального водопостачання, у приземному шарі атмосфери в пунктах спостережень не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) не було. Перевищень контрольних рівнів не зафіксовано.

3. Під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень контрольних рівнів (КР) і рівнів звільнення (РЗ) радіоактивного забруднення автотранспорту, вантажу, персоналу на КДП зони відчуження, а також території, в адміністративно-виробничих приміщеннях та гуртожитках не зафіксовано.

4. Під час проведеннч індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах за минулий тиждень наведено у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) та радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ):

- кількість польових вимірювань;

20

1294

542

- кількість лабораторних вимірювань;

209

9839

3022

- кількість оброблених індивідуальних дозиметрів;

246

24800

10622

- кількість вимірювань внутрішнього вмісту радіо-нуклідів в організмі людини;

66

2900

1063

- кількість відібраних проб.

91

4362

1405

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом:

- технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд ЗВіЗБ(О)В в басейні р. Прип'ять;

5

401

169

- контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд ЗВ;

0

20

10

- т/о 5-ти меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В;

0

651

218

- к/о елементів 5-ти меліоративних систем у ЗВ;

0

142

71

- к/о елементів 7-ти меліоративних систем у ЗБ(О)В;

0

230

115

- ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В;

1

16

1

- т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС);

6

818

340

- к/о КСС , СВ ЗВіЗБ(О)В;

14

260

138

- тампонаж колодязів.

70

450

110


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 07.06.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані;

фахівці відділу цивільного захисту, охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки і охорони навколишнього середовища розробили низку організаційно-розпорядчих документів, провели індивідуальний дозиметричний контроль працівників підприємства (постановка на ІДК), взяли участь в роботі комісії з вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності відпрацьованих газів автомобілів ДСП «ЦППРВ», провели роботу щодо організації оповіщення та інформування працівників Підприємства та відвідувачів ЗВ (з подальшою евакуацією за межі 10-км ЗВ) стосовно дій при виникненні Великої пожежі на радіоактивно забрудненій території особливої небезпеки, а також надали додатково засоби індивідуального захисту органів дихання; взяли участь в організації забезпечення питною водою залучених рятувальних підрозділів ДСНС, ДСП «Північна Пуща», МВС та інших фахівців ЗВ до гасіння великої лісової пожежі, яка сталася 05 червня 2018 року.

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформація за період з 31.05.2018 по 06.06.2018

Назва робіт

Одиниці виміру

Обсяг

вик. робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства

тис. га

240,6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами

км

75

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації

км

13

Розчищення квартальних просік та доріг п/п призначення від вітровальних та сніголам них дерев

км

6

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності

га/м3

2.67/259.72

Лісовідновлення

га

-

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження

З 31.05.2018 по 06.06.2018 фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.
Перевірки проводилися з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.
Було сформовано сім рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя.
До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.
Під час проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.

 


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформація станом на 07.06.2018

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня виконували наступні завдання:
здійснювалося опрацювання польових матеріалів, зібраних в історико-етнографічних експедиціях 2017 року: розшифровано 7 год. аудіозаписів, підготовлено до паспортизації 150 фото, зроблено науковий інвентарний опис 18 музейних предметів;

у межах виконання науково-дослідної роботи «Збір та наукове опрацювання матеріалів з усної історії про Чорнобильську катастрофу» здійснювався аналіз історіографії та архівних джерел;
триває укладання словника термінів та термінологічних понять традиційної нематеріальної культури районів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи – зроблено визначення (дефініції) словникових одиниць за темами: «Календарна обрядовість Середнього Полісся», «Поховальна обрядовість» (20% від загального обсягу);

проводився аналіз стану архівної теорії технотронних архівів, нормативної бази та практики формування дослідницьких колекцій аудіовізуальних документів в Україні та світі (у межах виконуваної науково-дослідної роботи);

проведено роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду: здійснено науково-технічне опрацювання 80 документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся; проведено експертизу цінності та науково-технічне упорядкування 40 організаційних і науково-дослідних документів, утворених в процесі діяльності ДНЦЗКСТК;

виконано роботи зі збереження музейних фондів: проведено фронтальну звірку 50 заінвентаризованих етнографічних та 400 археологічних музейних предметів (облікові дані внесено до електронної бази даних);

здійснювався інформаційний супровід виставкової експозиції «Пам’ять про отчий край» у м. Чорнобиль;

директор ДНЦЗКСТК взяв участь у комунікативному заході, покликаному проінформувати громадськість про комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, та про включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу», який відбувся 5 червня 2018 р. у Дипломатичній академії України ім. Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформація станом на 07.06.2018

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання статутних функцій замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження у тому числі об’єктів поводження з радіоактивними відходами та контроль якості виконання будівельних робіт, відповідності їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Керівниками підрозділів підприємства виконуються функції з організації планової діяльності підприємства у 2018 році та підготовка проектних рішень на наступні роки за дорученнями ДАЗВ та керівництва ДК «УкрДО «Радон».

Тендерним комітетом підприємства продовжується підготовка документації щодо «Закупівлі робіт» за державні кошти по об’єктах: «Реконструкція мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Реконструкція мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Продовжується робота з процедури оцінки впливу на довкілля за об’єктом «Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району Київської області» згідно законодавства України.

Тендерним комітетом підприємства готується документація щодо «Закупівлі робіт» за державні кошти по об’єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль».

Продовжується збір та узгодження вихідних даних для забезпечення проектування за об’єктами: «Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; «Реконструкція лісової пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов’язкового) відселення Поліського району Київської області»; «Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області», у тому числі з капітального ремонту об’єктів у зоні відчуження.

ДСП «УКБЗВ» зареєструвало декларації про готовність до експлуатації об’єктів капітального ремонту у Державній архітектурно-будівельній інспекції, та очікує кваліфікаційних сертифікатів.
Проводиться розробка стадії «Р» документів по реконструкції залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області.
Виконуються будівельні роботи з реконструкції лісових пожежних станцій Луб’янського та Опачицького лісництв.

Спеціалісти ДСП «УКБЗВ» здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт у зоні відчуження, у тому числі на об’єктах будівництва ЦСВЯП відповідно до договорів.

Фахівцями підприємства виконуються роботи щодо виготовлення технічної документації та супроводу робіт з поточного ремонту на об’єктах зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень вимог з охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки працівниками підприємства не допущено.

 


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація станом на 03.06.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –248 771.
2. Господарське забезпечення: обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних доріжок – 738 668 м2; дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 12 832 926,0 м2; вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття – 559 м3; дезактивація ЗІЗ методом прання – 22 204 кг; дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 674 кг; ремонт спецодягу – 1 184 од.; ремонт перехідного одягу 494 од.
3. Транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ: на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3; на майданчик тимчасового зберігання твердих матеріалів – 176,9 м3; із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на спеціальне приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів – 57 од.

 

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію