ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 1 березня 2018 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 01.03.2018

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Арка
Облаштування отворів під встановлення анкерів герметизації на позначці +75.583.
Монтаж балок анкерів герметизації на покрівлях блока В.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині ТБ та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується монтаж системи вихлопних газів від насоса з дизельним приводом, а також фінішне фарбування стін та стель.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Виконується теплоізоляція трубопроводів; триває улаштування гідрометеостанції.

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 22.02.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувалися та виконані такі роботи:

роботи з електричною частиною крана SWP-CR-04: прокладання кабелів для возика, ревізія внутрішніх компонентів шаф, завершення виготовлення рами під електрошафи, завершення вогнезахисного закладання проходок технологічних трубопроводів;
виготовлення макетів кабельних опор для впорядкування кабельних трас BNG;
перепаювання кабельних проходок (зовнішня сторона) BNG;
завершення замірів отворів бетонних конструкцій БМЗ;
завершення усунення зауважень по колодязях приймання зливових вод — бетонування кришок;
улаштування паровідбирання системи РРВ;
виконання перепідключення та налаштування системи автоматизації насосів контрольних баків;
балансування копіювальних маніпуляторів;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм: випробувань технологічних вузлів і систем, навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи з основного технологічного устаткування і допоміжних систем;
усунення зауважень для: апарата нарізання, системи відеонагляду за хнологічним процесом;
проведенням попередніх перевірок ковзаючого тримача;
початок індивідуальних випробувань внутрішньомайданчикового контейнера HI-TRACK;
виконання навантаження HI-TRACK на СМТП і возик TD-06;
попередні перевірки обладнання системи СПГО;
випробування пожежної сигналізації об'єктів СВЯП-2;
пуско-налагоджувальні роботи по СДК 200-літрових діжок (перевірено у ручному та автоматичному режимах);
усунення зауважень за результатами: випробувань люка захисного SWP-CG-02 у приміщенні IS 102C6, випробувань люків MIS-CE-215 та MIS-CE-216, першого етапу дослідницької експлуатації СФЗ. Початок другого етапу дослідницької експлуатації СФЗ.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом до робіт було залучено 146 осіб. Для виконання завдань на майданчику використовувались також три одиниці вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 28.02.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,1

6,42

-

0,2

0,2

200

1434

1434

ДСП «Київський ДМСК»

-

-

-

0,015

0,4

0,165

419

2886

2254

ДСП «Львівський ДМСК»

-

-

0,6

0,1

0,5

0,6

163

1306

1306

ДСП «Одеський ДМСК»

0,00025

-

0,00025

0,045

0,080

0,074

160

1212

1212

ДСП «Харківський ДМСК»

-

3,5

3,6

-

-

-

3225

3225


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 27.02.2018

Згідно з планом заходів бюджетної програми "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів на 2018 рік " (КПКВ 2408090) ДП "НТЦ КПРВ" станом на 29.01.2018 розпочало виконання восьми розробок щодо Проектно-конструкторського забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування і обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та одного проекту за госпрозрахунковою діяльністю.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 26.02.2018

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

     

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

     

КПКВ 2408120

     

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

     

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

3

3,2

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,180

1,650

1,761

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

         61

717

694

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

2

 

10


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 26.02.2018

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 1032;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10630;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7950.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 549.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 105 м3;
прання постільної білизни – 769 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 25;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 10.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2634 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 246 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 403 одиниці засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 26.02.2018

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР і рівнів звільнення (РЗ), радіоактивного забруднення вантажу, персоналу, території, в адміністративно-виробничих приміщеннях не зафіксовано.

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах з 19.02.2018 по 25.02.2018 наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

29

1294

179

лабораторних вимірювань

105

9839

734

оброблених індивідуальних дозиметрів

329

24800

4023

вимірювань на ЛВЛ

32

2900

116

відібраних проб

56

4362

396

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

8

401

61

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

0

т/о 5-ти  меліоративних систем у зоні відчуження

1

651

4

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

0

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

16

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

9

818

110

к/о КСС, СВ у зоні відчуження

4

260

54

тампонаж колодязів

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 01.03.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 60 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти);

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням восьми актів;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели дванадцять вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах шести пересувних джерел викиду засобів ДП «ЦОТІЗ»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели двадцять п’ять фізико-хімічних досліджень умов праці на семи робочих місцях Відділення радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю ДСП «Екоцентр», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки у двох працівників підприємства, провели вступний та первинний інструктаж з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки для одного працівника підприємства, почали складати акт відомчої комплексної перевірки з питань охорони праці та пожежної безпеки по ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології», взяли участь у V національній координаційній нараді з удосконалення попередження і безпечного гасіння лісових пожеж у зоні відчуження в межах проекту технічної допомоги Лісової Служби США;

фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи здійснили коригування (уточнення) Плану реагування сил цивільного захисту Державного агентства України з управління зоною відчуження на надзвичайні ситуації природного характеру (повінь, паводок, льодохід) на 2018 рік; внесли зміни та доповнення до проекту Інструкції з організації гасіння пожеж у лісовому фонді зони відчуження; розробили та подали на затвердження керівникові підприємства план роботи відділу на 2018 рік; провели вступні інструктажі з питань цивільного захисту для працівників підприємства; взяли участь в узгоджувальній нараді за участю представників ДАЗВ та фахівців МВС та ДСНС за темою: обговорення питання законопроекту «Про внесення змін до статті 6 Кодексу цивільного захисту України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління ЗВ і ЗБ(О)В».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 28.02.2018

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

17.04

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

73,5

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

5,63/284,14

Лісовідновлення, га

 

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження

З 22 по 28 лютого 2018 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Було сформовано вісім рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 1.03.2018

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня виконували такі завдання:
у межах перехідних на 2018 рік науково-дослідних робіт опрацьовували історико-етнографічні матеріали польових досліджень, отримані під час експедиції 2017 року до Ріпкинського району Чернігівської області: виконано науковий інвентарний опис вісімнадцятьох етнографічних музейних предметів, підготовлено до паспортизації чотириста сорок фото, розшифровано та систематизовано дев’ять годин аудіозаписів;
виконано роботи:

з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (МАНКУП): введено до фонду користування і страхового фонду аудіодокументів вісімнадцять годин польових записів та до фонду користування і страхового фонду фотодокументів чотириста сорок фото з експедиції “Ріпки-2017”;

зі збереження музейних фондів МАНКУП ДНЦЗКСТК: проведено фронтальну звірку восьмиста сорока археологічних музейних предметів, виявлених під час дослідження Чорнобильського городища у 2016 р., облікові дані внесено до електронної бази даних археологічних музейних предметів; зроблено профілактичну консервацію двадцяти двох музейних пам’яток фондових груп “Одяг”.

Слід додати, що працівники ДНЦЗКСТК взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Трансформація історичної пам’яті” (Вінниця, 22-23 лютого 2018 р.), де виступили з доповідями: “Нищення радянською владою етнічної самобутності українців за усноісторичними свідченнями” (доповідач – заступник директора з наукової роботи, канд. історичних наук Васянович О.О. ), “Механізми конструювання ідентичності радянського селянина у 1920-1940 рр. на прикладі українсько-білоруського пограниччя” (доповідач – завідувач відділу етнології, канд. історичних наук Кондратюк О. В. ), “Антропологія катастрофи: особливості формування та трансляції історичної пам’яті” (доповідач – заступник директора - завідувач МАНКУП, канд. історичних наук Маховська С.Л. ). Тези доповідей опубліковані у спеціальному випуску наукового журналу “ Історичні і політологічні дослідження” (Вінниця, 2018).

Окрім того, розробляються технічні завдання на науково-дослідні роботи, виконання яких розпочнеться у поточному році; підготовлено та здано до Головного управління статистики міста Києва звіт про наукові дослідження і розробки за 2017 рік.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 01.03.2018

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Триває робота з експертами з усунення зауважень до проектної документації по об’єктах:
«Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через річку Уж біля колишнього с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через лісову річку біля колишнього с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Будівництво мосту через річку Ілля біля колишнього села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району Київської області».
26.02.2018 фахівці підприємства взяли участь у засіданні Комісії з питань оцінки інвестиційних проектів Мінприроди України та презентували державні інвестиційні проекти «Будівництво об’єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження» та «Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження», реалізація яких планується у поточному та наступних двох бюджетних періодах (відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571).

Керівники структурних підрозділів підприємства беруть участь у розробленні стратегії підприємства щодо виконання планів на 2018 та наступні роки (за дорученнями ДАЗВ та ДК «УкрДО «Радон»).

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального будівництва відповідно до договорів, виконують роботи щодо виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 26.02.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –86 116.
2. Господарське забезпечення:
обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних доріжок – 240 941 м2;
дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 4 653 851,0 м2;
вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття – 187,0 м3;
дезактивація ЗІЗ методом прання – 9637 кг;
дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 374 кг;
ремонт спецодягу – 426 од.;
ремонт перехідного одягу – 164 од.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію