ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 12 квітня 2018 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 11.04.2018

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Арка
Монтаж балок анкерів герметизації на покрівлях блока В.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині ТБ та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується фінішне фарбування стін та стель.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Виконується теплоізоляція трубопроводів; триває улаштування гідрометеостанції.

Хід будівництва за проектом СВЯП-2 станом на 11.04.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику:
виконано роботи з електричною частиною крану крана SWP-CR-04;
завершено роботи з усунення дефекту захвату кришок ДСЕП крана SFP-CR-07, прим. 305;
було виконано:
впорядкування кабельних трас BNG і СВН — різання кабелю, перепаювання рознімів;
попередні перевірки системи ЖРО;
балансування та попередні перевірки копіювальних маніпуляторів; модифікацію стелажа 101 у прим. 304;
встановлення пластикових заглушок на дверях БМХ;
модифікацію поручнів у приміщенні УПВПЗ;
комплектацію виконавчої і здавальної документації;
розробку програм випробувань технологічних вузлів і систем;
пуско-налагоджувальні роботи з основного технологічного устаткування і допоміжних систем;
було здійснено усунення зауважень: до апарата різання;
до системи відеонагляду за технологічним процесом;
за результатами попередніх перевірок нижніх перфораторів у прим. 305;
за результатами випробувань СДК 200-літрових діжок; проведено індивідуальні випробування автоматичної системи зварювання;
за результатами випробувань люків MIS-CE-215 та MIS-CE-216;
за результатами КО системи робочого освітлення УПВПЗ.

Тривають попередні перевірки ковзаючого тримача. Завершено попередні перевірки обладнання системи СПГО — цикл 49 годин висушування.
При попередніх перевірках:
силового маніпулятора ТМ-240 — усунуто проблеми з кабельним барабаном;
стола поводження з пошкодженим паливом — відрегульовано кінцеві вимикачі.

Здійснено:
попередні автономні випробування СКУ ТП контрольних баків;
попередні автономні випробування СКУ ТП системи поводження з ЖРО;
комплексне випробування комплексу очисних споруд (КОС).

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом до робіт було залучено 154 особи. При виконанні завдань на майданчику використовувалась одна одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 10.04.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,2

18,32

-

0,4

0,4

200

2568

2568

ДСП «Київський ДМСК»

0,069

0,5

0,08

0,036

1,1

0,781

402

6158

49,18

ДСП «Львівський ДМСК»

0,03

0,1

0,64

0,2

1,0

1,1

164

2124

2124

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,00025

0,022

0,158

0,166

163

2147

2147

ДСП «Харківський ДМСК»

-

9,9

10

-

0,25

-

700

9675

9675


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 10.04.2018
.

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС»;
на централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) тривають роботи по переробці, кондиціюванню та подальшому зберіганню ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

     

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

     

КПКВ 2408120

     

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

     

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

7,3

6,4

Дезактивація спецодягу,  тонн

-

2,7

2,711

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

112

1292

1292

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

1

 

15


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 12.04.2018

1. Проведення планового потоку підвищення кваліфікації керівного та інженерно-технічного персоналу Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон». Навчання та атестацію успішно пройшли вісімнадцять фахівців з п’яти підприємств ДК «УкрДО «Радон»: ДСП «ЦППРВ», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК».

2. Організаційна робота з підготовки планових навчань для фахівців-радіологів за бюджетною програмою КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення». Визначення потреби в навчанні фахівців-радіологів на 2018 рік з організаціями Мережі радіаційного контролю, формування списків навчальних груп.

3. Навчально-методична робота з підготовки навчальних матеріалів для читання лекцій та проведення практичних робіт по всіх курсах, які читаються під час навчань для фахівців-радіологів.

4. Перегляд, коригування та оновлення бази питань комп’ютерної системи атестації в галузі радіаційного захисту та радіоекології. Налаштування комп’ютерної системи атестації для проведення тестування фахівців.

5. Монтаж, налагодження, калібрування радіометричних приладів радіометричної лабораторії для проведення практичних робіт. Розроблення лабораторних робіт та налаштування різних радіометричних приладів для їх виконання, створення навчально-методичних посібників для проведення лабораторних робіт.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 10.04.2018

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10590;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7940.

2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 570.

3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 67 м3;
прання постільної білизни – 782 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.

4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 53-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.

5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 28;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 8.

6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2450 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 190 машино-годин.

7. Показники метрологічної служби:
повірено 438 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 10.04.2018

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР і рівнів звільнення (РЗ), радіоактивного забруднення вантажу, персоналу, території, в адміністративно-виробничих приміщеннях та гуртожитках не зафіксовано.

У той же час на КДП «Лелів» зафіксоване одне перевищення рівня забруднення автотранспорту (автомобіль «КрАЗ»), що належить ПрАТ «УЕМ».

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах протягом останнього тижня наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

22

1294

314

лабораторних вимірювань

143

9839

1456

оброблених індивідуальних дозиметрів

954

24800

7154

вимірювань на ЛВЛ

146

2900

597

відібраних проб

54

4362

694

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

8

401

109

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

7

20

7

т/о 5-ти  меліоративних систем у зоні відчуження

19

651

93

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

76

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

16

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

12

818

228

к/о КСС, СВ у зоні відчуження

0

260

75

тампонаж колодязів

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 12.04.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідала сто двадцять одна делегація;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням десяти актів;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели п’ятдесят п’ять вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах двадцяти семи пересувних джерел викиду засобів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели двадцять вісім фізико-хімічних досліджень умов праці на восьми робочих місцях ДСП «ЦППРВ», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, склали акт відомчої комплексної перевірки з питань охорони праці та пожежної безпеки ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 11.04.2018

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

15

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

10

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

-

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

0.75/53.9

Лісовідновлення, га

-

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження

З 05 по 11 квітня 2018 р. фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.

Було сформовано сім рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі. У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 12.04.2018

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня виконували такі завдання:

у межах перехідних на 2018 рік науково-дослідних робіт опрацьовували історико-етнографічні матеріали польових досліджень, отримані під час експедиції 2017 року до Ріпкинського району Чернігівської області: розшифровано та систематизовано сім годин аудіозаписів;

опрацьовували і систематизували аудіовізуальні документи наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (МАНКУП): введено до фонду користування і страхового фонду аудіодокументів п’ятдесят годин польових записів та до фонду користування і страхового фонду фотодокументів триста сорок п’ять фото з експедиції “Ріпки-2017”;

виконали роботи зі збереження музейних фондів МАНКУП ДНЦЗКСТК: проведено фронтальну звірку трьохсот п’ятдесяти археологічних музейних предметів, виявлених під час дослідження Чорнобильського городища у 2014 р., облікові дані внесено до електронної бази даних археологічних музейних предметів; зроблено профілактичну консервацію двадцяти п’яти музейних пам’яток фондової групи «Одяг» та «Тканина»;

триває розроблення технічних завдань на науково-дослідні роботи, виконання яких розпочнеться у поточному році та підготовка відповідної документації до звітів про науково-дослідні роботи, завершені у 2017 році, для подання їх до УкрІНТЕІ.

Слід додати, що ДНЦЗКСТК організовує виставку “Поліський Великдень” у Музеї шестидесятництва (м. Київ, вул. Олеся Гончара, 33). В експозиції виставки представлені зразки врятованих скарбів народної культури Українського Полісся, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Виставку можна відвідати з 5 квітня по 3 травня 2018 р. у Музеї шестидесятництва (м. Київ, вул. Гончара, 33).


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 12.04.2018

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Триває процедура «Відкриті торги» закупівлі робіт в системі «ПРОЗОРО» по об’єкту «Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених у наслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор») – коригування».

Керівники підрозділів підприємства виконують функції з організації планової діяльності підприємства у 2018 році та підготовки проектних рішень на наступні роки за дорученнями керівництва ДАЗВ та ДК «Укр.ДО «Радон».

Після проведення державної експертизи пакет документів проекту “Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області” переданий на затвердження відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 18.07.2007 № 950).

ДСП УКБЗВ продовжує роботу з вирішення технічних питань щодо реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єктів капітального ремонту у Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Тривають роботи щодо збору та узгодження вихідних даних для розробки проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту та будівництва об’єктів у зоні відчуження.

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт у зоні відчуження, в тому числі на об’єктах будівництва ЦСВЯП (згідно з договорами), виконують роботи щодо виготовлення технічної документації та супроводу робіт з поточного ремонту на об’єктах зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 10.04.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –156 681.

2. Господарське забезпечення:
обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних доріжок – 472 142 м2;
дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 8 290 408 м2;
вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття –361 м3;
дезактивація ЗІЗ методом прання – 14 451 кг;
дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 514 кг;
ремонт спецодягу – 781 од.;
ремонт перехідного одягу –315 од.

3. Транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено РАВ:
на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3;
на майданчик тимчасового зберігання твердих матеріалів – 102 м3;
із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на спеціальне приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів – 32 од.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію