ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 15 березня 2018 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 01.03.2018

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка
Облаштування отворів під встановлення анкерів герметизації на позначці +75.583.
Монтаж балок анкерів герметизації на покрівлях блока В.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині ТБ та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується монтаж системи вихлопних газів від насоса з дизельним приводом, а також фінішне фарбування стін та стель.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Виконується теплоізоляція трубопроводів; триває улаштування гідрометеостанції.

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 7.03.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувалися та виконані такі роботи:
роботи з електричною частиною крана SWP-CR-04;
виготовлення макетів кабельних опор для впорядкування кабельних трас BNG;
впорядкування кабельних трас BNG і СВН — різання кабелю, перепаювання роз'ємів;
послаблення болтів і демонтаж пластин ковзання модулів БМЗ (демонтовано 172 одиниці);
усунення зауважень щодо покрівлі та зливоприймачів;
завершення усунення зауважень щодо колодязів приймання зливових вод — бетонування кришок;
завершення улаштування паровідбору з системи РРВ;
перепідключення та налаштування системи автоматизації насосів контрольних баків;
балансування копіювальних маніпуляторів;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи (основне технологічне устаткування і допоміжні системи);
попередні перевірки LAN-системи;
усунення зауважень для апарату різання; усунення зауважень для системи відеонагляду за технологічним процесом;
попередні перевірки ковзаючого тримача;
початок індивідуальних випробувань внутрішньомайданчикового контейнера HI-TRACK;
попередні перевірки обладнання системи СПГО;
пуско-налагоджувальні роботи — перевірка у ручному та автоматичному режимах (СДК 200-літрових діжок);
усунення зауважень за результатами випробувань люка захисного SWP-CG-02 у приміщенні IS 102C6;
усунення зауважень за результатами випробувань люків MIS-CE-215 та MIS-CE-216;
комплексні випробування системи робочого освітлення УПВПЗ;
комплексні випробування системи нормального електропостачання УПВПЗ;
комплексні випробування систем вентиляції УПВПЗ;
індивідуальні випробування захвата для 165-літрових діжок і корзини для РАВ;
усунення зауважень за результатами першого етапу дослідницької експлуатації СФЗ; триває 2-й етап дослідницької експлуатації СФЗ.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом до робіт було залучено 171 особу. Для виконання завдань на майданчику використовувались також дві одиниці вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 14.03.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,1

6,42

0,0

0,3

0,3

200

1851

1851

ДСП «Київський ДМСК»

0,011

0,3

0,011

0,0

0,7

0,397

529

4516

3415

ДСП «Львівський ДМСК»

0,01

0,1

0,61

0,1

0,5

0,6

218

1524

1524

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,00025

0,023

0,101

0,107

144

1516

1516

ДСП «Харківський ДМСК»

-

3,5

3,6

-

0,1

-

3225

6450

6450


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 14.03.2018

Згідно з планом заходів бюджетної програми "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів на 2018 рік " (КПКВ 2408090), ДП "НТЦ КПРВ" виконує вісім розробок щодо Проектно-конструкторського забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування і обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та один проект за госпрозрахунковою діяльністю.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 12.03.2018

.
1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС»;
на централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) тривають роботи по переробці, кондиціюванню та подальшому зберіганню ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

     

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

     

КПКВ 2408120

     

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

     

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

4,3

3,2

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,214

97

881

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

90

45

45

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

-

 

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

-

0,270

2,09


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 12.03.2018

1. Організаційна робота з підготовки планових навчань для фахівців-радіологів за бюджетною програмою КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення». Визначення потреби в навчанні фахівців-радіологів на 2018 рік з організаціями Мережі радіаційного контролю, формування списків навчальних груп.

2. Організаційна робота з підготовки планових навчань для фахівців по поводженню з РАВ у рамках виконання бюджетної програми КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів». Визначення потреби в навчанні фахівців ДК «Укр ДО «Радон» на 2018 рік, формування списків навчальних груп.

3. Навчально-методична робота з підготовки навчальних матеріалів для читання лекцій та проведення практичних робіт по всіх курсах, які читаються під час навчань для фахівців в галузі поводження з РАВ та фахівців-радіологів.

4. Монтаж, налагодження та калібрування радіометричних приладів радіометричної лабораторії для проведення практичних робіт. Розроблення лабораторних робіт, створення навчально-методичних посібників та налаштування різних радіометричних приладів для їх виконання.

5. Підготовка та здача документів для оформлення електронного підпису до Державного казначейства України, підготовка та здача щомісячної звітності. Підготовка документів для отримання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Здача поточних звітів до ДК «Укр ДО «Радон» та ДАЗВ України.


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 12.03.2018

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 736;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 9900;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7500.

2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 633.

3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 93 м3;
прання постільної білизни – 513 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.

4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.

5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 25;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 3.

6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2740 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 230 машино-годин.

7. Показники метрологічної служби:
повірено 465 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 12.03.2018

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР і рівнів звільнення (РЗ), радіоактивного забруднення вантажу, персоналу, території, в адміністративно-виробничих приміщеннях не зафіксовано.

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах з 5.03.2018 по 11.03.2018 наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

41

1294

240

лабораторних вимірювань

119

9839

966

оброблених індивідуальних дозиметрів

459

24800

4659

вимірювань на ЛВЛ

38

2900

169

відібраних проб

56

4362

487

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

9

401

78

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

0

т/о 5-ти  меліоративних систем у зоні відчуження

13

651

25

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

24

230

24

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

16

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

29

818

169

к/о КСС, СВ у зоні відчуження

0

260

60

тампонаж колодязів

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 15.03.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідали сімдесят дві делегації;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням восьми актів;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели тридцять одне вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах шістнадцяти пересувних джерел викиду засобів ДСП «Екоцентр»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели двадцять вісім фізико-хімічних досліджень умов праці на восьми робочих місцях ДСП «ЦППРВ», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у чотирьох працівників підприємства, склали акт відомчої комплексної перевірки з питань охорони праці та пожежної безпеки по ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 14.03.2018

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

11

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

18

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

4,52/533.41

Лісовідновлення, га

-


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 15.03.2018

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня виконували такі завдання:
у межах перехідних на 2018 рік науково-дослідних робіт опрацьовували історико-етнографічні матеріали польових досліджень, отримані під час експедиції 2017 року до Ріпкинського району Чернігівської області: виконано науковий інвентарний опис двадцяти етнографічних музейних предметів, підготовлено до паспортизації п’ятсот фото, розшифровано та систематизовано одинадцять годин аудіозаписів;

опрацювано і систематизовано аудіовізуальні документи наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (МАНКУП): введено до фонду користування і страхового фонду аудіодокументів сорок чотири години польових записів та до фонду користування і страхового фонду фотодокументів п’ятсот фото з експедиції “Ріпки-2017”;
виконано роботи зі збереження музейних фондів МАНКУП ДНЦЗКСТК: проведено фронтальну звірку семиста археологічних музейних предметів, виявлених під час дослідження Чорнобильського городища у 2014 – 2016 рр., облікові дані внесено до електронної бази даних археологічних музейних предметів; зроблено профілактичну консервацію вісімнадцяти музейних пам’яток фондової групи “Тканина”;

підготовлено п’ять доповідей для участі у Другій міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості”, яка відбудеться у Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького у Львові 18-19 квітня 2018 р.;

триває розроблення технічних завдань на науково-дослідні роботи, виконання яких розпочнеться у поточному році;

прочитано лекцію на тему збереження культурної спадщини у зоні Чорнобильської катастрофи для слухачів курсів Інституту державного управління у сфері цивільного захисту – працівників центрального апарату ДСНС та проведено екскурсійний виїзд до зони відчуження з метою ознайомлення з історичними та культурними пам’ятками зони відчуження (виконавець – директор ДНЦЗКСТК Р. А. Омеляшко).


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 15.03.2018

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

З метою подальшої реалізації проектів фахівці підприємства опрацьовують проектну документація по об’єктах:
«Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через річку Уж біля колишнього с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через лісову річку біля колишнього с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Тендерний комітет підприємства оголосив “Відкриті торги” шодо закупівлі робіт за проектом “Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених у наслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва “Вектор”) – коригування” (у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та її експертиза).

Керівники структурних підрозділів підприємства виконують функції щодо планової діяльності підприємства на 2018 рік та здійснюють підготовку проектних рішень на наступні роки за дорученнями ДАЗВ та керівництва ДК УкрДО «Радон».

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт у зоні відчуження, в тому числі на об’єктах будівництва ЦСВЯП (згідно з договорами), виконують роботи щодо виготовлення технічної документації та супроводу робіт з поточного ремонту на об’єктах зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 12.03.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –105 700.
2. Господарське забезпечення:
обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних доріжок – 307 568 м2;
дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 5 789 487 м2;
вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття –235 м3;
дезактивація ЗІЗ методом прання – 11 364 кг;
дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 414 кг;
ремонт спецодягу – 523 од.;
ремонт перехідного одягу – 204 од.
3. Транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено РАВ:
на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3;
на майданчик тимчасового зберігання твердих матеріалів – 48 м3;
із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на спеціальне приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів – 16 од.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію