ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 26.10.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 19.10.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка, монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання і каналізації;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Тривають підготовчі роботи та випробування системи основних кранів. Завершуються роботи з улаштування зовнішньої та внутрішньої обшивки.

Тривають роботи з системою вентиляції Арки та допоміжних споруд (монтаж опор, повітроводів і вентиляційного обладнання).

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди:
ТБ: монтаж кабельних коробів, прокладання кабелю; монтаж воріт; монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж повітроводів системи вентиляції; шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі; монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій; підготовка до випробувань захватів для контейнерів РАВ за допомогою 20-тонного крана.

Будівля електротехнічних пристроїв – монтаж системи пожежної сигналізації, вентиляції, монтаж електротехнічного обладнання; тривають монтажні роботи систем гарячого водопостачання та теплопостачання.
Шлюз доступу пожежних підрозділів – монтаж повітроводів вентиляції, улаштування зовнішнього фасаду, внутрішнє облаштування; монтаж повітроводів вентиляційної системи.
Насосна станція пожежогасіння – демонтаж риштування.
Майданчик дизельної електростанції електропостачання – підключення електрообладнання; встановлення пункту заправки палива з ємністю запасу дизельного палива.
Очисні споруди і насосна станція зливової каналізації – підготовка до індивідуальних випробувань.
Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК – завершення монтажу трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

Улаштування доріг і тротуарів у локальній зоні – 100 %.

Хід будівництва СВЯП-2 станом на 17.10.2017

Будівля установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ):
триває встановлення щитового обладнання МАГАТЕ;
триває засипання захисного дробу дверей SFP-SD-06 приміщення 603;
виконуються роботи з перевстановлення клапанів на трубопроводах рідких радіоактивних відходів;
виконується маркування технологічних трубопроводів;
продовжуються роботи зі збирання електричної шафи крана CR-04, прокладка кабельних ліній;
завершено монтаж вантажопідйомної траверси на крані SFP-CR-01;
завершено монтаж локальних засобів пожежогасіння в електричних шафах;
тривають роботи з вогнезахисту кабельних ліній.

Також на об'єкті:
виконувались:
регламентні роботи з благоустрою будмайданчика, зокрема: прополювання щебеневих покриттів, скошування трави, полив, підтримання в чистоті асфальтних покриттів;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи по основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;

було завершено:
функціональні випробування (ФВ) крана SFP-СR-11 приміщення 501;
випробування корзин приміщення 109В/111В;
ФВ талей MIS-CR-14, MIS-CR-06 SFP-CR-301, PWS-CR-301\1, PWS-CR-301\2;
автономні випробування СКУТП системи поводження з ТП, ДСЕП, ТРО;
випробування захисних дверей SWP-SD-01;
індивідуальні випробування системи автономного електропостачання;
індивідуальні випробування системи «Аварійне електроосвітлення УПВПЗ»;
комплексні випробування СФЗ;
індивідуальні та комплексні випробування зовнішнього освітлення СФЗ;
комплексні випробування СРК;
комплексні випробування системи господарсько-побутової каналізації та КНС (усунення зауважень);
випробування станції контролю діжок (СКД), субпод Canberra.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом у роботах було задіяно 192 особи. Для виконання завдань на майданчику використовувалась одна одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 25.10.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

1,0

3,15

-

1,0

1,0

200

7070

7070

ДСП «Київський ДМСК»

0,312

2,4

3,3

0,308

2,4

3,094

450

16148

15892

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,5

0,5

0,1

2,9

2,9

217

6315

6315

ДСП «Одеський ДМСК»

-

0,097

0,138

-

0,394

0,564

150

6570

6570

ДСП «Харківський ДМСК»

-

39,6

105,1

-

0,55

0,55

-

23850

23850


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 25.10.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 14 робіт та виконує 8 робіт. За госпрозрахункові кошти виконано 7 договірних робіт, виконуються ще 2.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 23.10.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

181,6

4026

4207,8

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

181,6

4026

4207,8

КПКВ 2408120

177,5

4780

4528,7

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

320

1154

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

20,02

60

83,72

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,300

9,160

9,341

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

112

4822

4822

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

3960

3960


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ)

Інформація про діяльність станом на 26.10.2017

Триває підготовка викладачів УРУЦ до читання лекцій та проведення практичних робіт під час навчань на курсах підвищення кваліфікації фахівців-радіологів та фахівців у сфері поводження з РАВ у жовтні 2017 року.

Розробляється методичне керівництво для виконання лабораторної роботи з радіометричним приладом під час навчального процесу.

Проводиться:
профілактичний ремонт приладів радіаційного контролю для використання в практичних роботах під час навчального процесу;
коригування та оновлення бази питань комп'ютерної системи атестації для фахівців-радіологів;
коригування та оновлення бази питань комп'ютерної системи атестації для фахівців в галузі поводження з радіоактивними відходами;
організаційна робота з підготовки третього планового потоку навчань фахівців-радіологів у жовтні 2017 року.
З 02.10.2017 по 06.10.2017 в УРУЦ проведений другий плановий потік підвищення кваліфікації фахівців в галузі поводження з РАВ – керівного та інженерно-технічного персоналу підприємств ДК «УкрДО «Радон». У навчаннях брали участь та успішно пройшли атестацію 28 фахівців шести підприємств ДК «Укр ДО «Радон»: ДСП «ЦППРВ», ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК».


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 23.10.2017

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 7920;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 6580.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 531.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 104 м3;
прання постільної білизни – 665 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 25;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 10.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 182 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 342 машино-години;
на автомобільні перевезення витрачено 2488 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 190 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 334 одиниці засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 23.10.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР радіоактивного забруднення персоналу не зафіксовано.
У той же час 18.10.2017 зафіксовано перевищення КР на КДП «Лелів» при обстеженні приватного автомобіля марки «мерседес», який перебуває у зоні відчуження від СП «НОВАРКА».
У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю зафіксовано перевищення КР внутрішнього вмісту радіонуклідів у організмі у двох працівників ДСП «Північна Пуща»: 9117 та 9103 Бк. Встановлений на підприємстві КР – 6000 Бк.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

22

1294

1072

лабораторних вимірювань

178

9839

8016

оброблених індивідуальних дозиметрів

364

24700

19812

вимірювань на ЛВЛ

89

3100

2337

відібраних проб

79

4362

3713

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

6

401

322

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

19

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

22

651

561

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

21

230

218

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

12

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

17

818

679

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

0

378

322

тампонаж колодязів

0

110

110

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

2

116

114

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

0

15

13


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 26.10.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 65 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 15 актів;фахівці відділу цивільного захисту та спец роботи провели заняття з персоналом підприємства на теми: основні небезпечні хімічні речовини, що використовуються та зберігаються у зоні відчуження і негативно впливають на здоров’я персоналу підприємства; правила поведінки та дії персоналу при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах з викидом в природне середовище небезпечних речовин; заходи з ліквідації наслідків аварії на хімічно-небезпечних об’єктах; використання найпростішого укриття для захисту персоналу від небезпечних чинників, що можуть впливати на здоров’я та життя персоналу, його характеристика та спроможність;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях енерго-виробничого центру ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань радіаційної безпеки у одного працівника, склали акт відомчої перевірки ДСП «Північна Пуща» з питань охорони праці та пожежної безпеки, провели відомчу комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки на ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 25.10.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

108

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

6

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

8

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

3,7/746,7

Лісовідновлення, га

27,7

З 19 по 25 жовтня 2017 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 26.10.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом звітного періоду здійснювали опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій до постраждалих районів Українського Полісся, а також опрацювання і збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся (МАНКУП), зокрема:
розшифровано та систематизовано 10 годин польових аудіозаписів (понад 11 друк. арк.), зроблено науковий інвентарний опис 30-ти музейних предметів із експедиції 2016 р. до населених пунктів Маневицького райну Волинської області;

зроблено графічне відтворення 8-ми фрагментів кераміки, виявлених під час археологічного дослідження городища літописного міста Чорнобиль у 2017 році;

проведено збір польових етнографічних матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся у 15-ти селах Коростенського та Малинського районів Житомирської області – опитано 70 респондентів, записано 34 годин історико-етнографічної інформації;

у межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся” та “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” триває формування рукописів монографічних досліджень;

здійснюється розробка робочої документації та створення програмного продукту Чорнобильського науково-інформаційного фонду;

опрацьовано та підготовлено до експертизи цінності 150 архівних документів на паперовій основі, зібраних у зоні відчуження під час експедицій 1999–2010 рр.;

триває розробка туристичного маршруту в зоні відчуження;

проведено інформаційний супровід виставкової експозиції “Пам’ять про отчий край” під час візиту до зони відчуження Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака з представниками засобів масової інформації України;

проведено презентацію збірника «МАР’ЇНКА: етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 1920-х рр.» у м. Мар’їнка Донецької області.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів:
проведено фронтальну звірку 1500-т археологічних музейних предметів основного фонду, виявлених під час розкопок Чорнобильського городища у 2014 – 2016 рр., облікові дані внесено до електронної бази даних археологічних музейних предметів;
зроблено профілактичну консервацію 40-ка музейних пам’яток фондових груп “Одяг”, “Тканина” та вжито дезинсекційно-консерваційних заходів щодо збереження 7-ми музейних предметів фондової групи “Дерево”.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 26.10.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом «Реконструкція лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області” від 24.10.2017 № 01-09-17/ПРОЕКСП.

Готується пакет документації для звернення до державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо отримання дозволу на будівельні роботи.

Триває робота з експертами ДП “Укрдержбудекспертиза” щодо зняття зауважень до проектів “Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області”, “Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Кірова (ТК 113) до будівлі по вул. Кірова,42, м. Чорнобиль” та інших.

Отримано дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція (консервація) сховища № 21 ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області”. Завершуається підготовка до виконання будівельних робіт на майданчику.

Узгоджуються технічні питання у Державній архітектурно-будівельній інспекції України для отримання дозволів на виконання будівельних робіт по об’єктах капітального будівництва зони відчуження відповідно до скоригованого переліку об’єктів капітального будівництва на 2017 рік.

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту та будівництва.

Виконуються роботи щодо виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.

 


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 23.10.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 485 168.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 26 283 992 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 955 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 76 714 кг;
хімчистки – 3247 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 3736 м3; на МТСТМ &ndash

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію