ВСІ НОВИНИ

Реалізація проекту ядерної безпеки ЧАЕС

Повна назва проекту – Грантова угода № 006, Проект ядерної безпеки ЧАЕС (Будівництво заводу з переробки рідких радіоактивних відходів).

Проект складається з трьох етапів виконання:

А: підвищення рівня безпеки 3-го енергоблока, постачання устаткування;
В: припинення експлуатації 1-го, 2-го та 3-го енергоблоків, будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива; будівництво заводу з переробки рідких радіоактивних відходів;
С: надання послуг для керівництва проекту, інженерно- конструкторських робіт для частин А та В, інформування громадськості.

Основною метою проекту є надання допомоги при будівництві заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Реалізація проекту здійснюється у рамках фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку, бюджет якого становить 395405050 євро.

Бенефіціаром виступає Державне агентство України з управління зоною відчуження, а реципієнтом – ДСП «Чорнобильська АЕС».

Результати, досягнуті за звітний період

За результатами експертизи отримано окремий дозвіл на експлуатацію ЗПРРВ від 11.12.2014 № 000040/7, виконуються умови окремого дозволу на експлуатацію ЗПРРВ.

Станом на 25.09.2015 на ЗПРРВ:

прийнято 8,8 м3 та перероблено 5,1 м3 кубового залишку;
виготовлено 63 упаковки РАВ;
відправлено на спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) 4 упаковки РАВ. Решта упаковок буде направлена на захоронення до СОПСТРВ після укладення договору з ДСП «ЦППРВ».

На сьогодні персонал ЧАЕС виконує роботи із супроводу укладених контрактів згідно з «Загальним планом закупівель ЗПРРВ». Всі роботи, необхідні для завершення проекту, поділені на пакети робіт, зокрема:

Пакет «А» – Доопрацювання проекту ЗПРРВ (в рамках Контракту, укладеного з ПАТ КІЕП на виконання консультаційних послуг від 11.04.2008 № С-1/9/067, завершено роботи з авторського нагляду).

03 вересня 2015 року підписано Додаткову угоду № 5 без зміни вартості Контракту (зміна об'ємів робіт та продовження терміну надання консультаційних послуг до 11.10.2016), в рамках якої буде виконано розробку індивідуальних технічних вимог протипожежного захисту ЗПРРВ та підтвердження нормованої межі вогнестійкості його будівельних конструкцій.

Пакет «В» – Закупівля, постачання, монтаж, ПНР і введення в експлуатацію ЗПРРВ

Пакет «В-1 – В-6» – Завершення постачання, монтажних робіт та введення в експлуатацію ЗПРРВ

За Контрактом з ТОВ «БК Укрбудмонтаж» від 10.05.2011 № С-1/9/068 завершено будівельно-монтажні роботи по відомих та додаткових модифікаціях згідно з детальним графіком виконання робіт.

Пакет «В-7» – Закупівля мас-спектрометра – роботи завершено.

Пакет «В-8» – Завершення робіт за системою зворотного вивантаження (СЗВ ЗПРРВ) – роботи завершено.

Пакет «В-9» – Завершення робіт за системою радіаційного контролю ЗПРРВ (СРК ЗПРРВ)

За Контрактом з ТОВ НВП «РАДІКО» № С-1/09/086 від 03.03.2011 роботи завершено на 100%.

Пакет «С» – Завершення постачання, монтажу і введення в експлуатацію Автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУ ТП) ЗПРРВ

За Контрактом із ДП «ПТЕМ - Інжиніринг» та ТОВ «ІВЛ Обладнання та інжиніринг» (Україна) від 14.12.2010 № С-1/09/069 роботи завершено на 100%.

Пакет «D» – експертно-консультаційні послуги

Пакет «D-1» – Лабораторія – методики і процедури (затверджено технічну специфікацію на упаковку РАВ).

Пакет «D-2» - Розробка рецептур кінцевого продукту

За Контрактом з Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин і матеріалів (НДІВМ) від 10.02.2011 № С1/09/071 роботи виконано. Реалізація Контракту триває у рамках гарантійних зобов'язань.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію