Наказ ДАЗВ України від 13 травня 2011 року №6 «Про створення комісії Державного агентства з перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки»

Дата публікації . Друк

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

01030, м.Київ, вул.О.Гончара, 55а, тел.(044) 247-31-05, факс (044) 247-32-36, E-mail: azo@mns.gov.ua


 

НАКАЗ

«13» травня 2011 року

№6

Про створення комісії Державного агентства
з перевірки знань правил, норм і стандартів
з ядерної та радіаційної безпеки

На виконання Законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»,
НАКАЗУЮ:

1. Створити під моїм головуванням комісію Державного агентства України з управління зоною відчуження з перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки (далі – комісія) у такому складі:

Бобро Д.Г., перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ України) – заступник голови комісії;

Проскура М.І., заступник Голови ДАЗВ України – заступник голови комісії;

Рой В.О., провідний інженер регіональної інспекції радіаційної безпеки ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» – секретар комісіЇ;

члени комісії:

від ДАЗВ України:

Зінкевич Л.І., начальник відділу реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;

Михайлець О.А., начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

Джигар В.О., головний спеціаліст відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

Сапогов О.М., головний спеціаліст відділу реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Представник Держатомрегулювання України залучається до складу комісії за погодженням.

2. Комісії керуватися «Порядком перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов’язана з використанням ядерної енергії», затвердженим наказом Мінпаливенерго України 30.11.2009 №673 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 р. під номером 1252/17268.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова         В. Холоша