Наказ ДАЗВ України від 20 червня 2011 року №24 «Про затвердження складу комісії»

Дата публікації . Друк

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

01030, м.Київ, вул.О.Гончара, 55а, тел.(044) 247-31-05, факс (044) 247-32-36, E-mail: azo@mns.gov.ua


НАКАЗ

«20» червня 2011 року

№24

Про затвердження складу комісії Відповідно до вимог Закону України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” та з метою організації роботи щодо надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт,
НАКАЗУЮ: 1. Створити у Державному агентстві України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ України) комісію у такому складі:

Бірук С.В., завідувач сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту – голова комісії:

члени комісії:

Золотоверх В.М., начальник відділу з питань управління об’єктами зони відчуження та забезпечення її бар’єрної функції;
Михайлець О.А., начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
Гавриленко О.В., завідувач сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту;
Руденко А.В., завідувач сектору організаційно-правових і кадрових питань державного департаменту – Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обовязкового) відселення
Залізняк М.Я., головний спеціаліст сектору капітального будівництва, управління майном і закупівель.

2. Голові комісії організувати роботу та забезпечити розробку «Переліку посад працівників ДАЗВ України, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт» (далі – Перелік посад) відповідно до вимог «Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471.
Перелік посад подати на затверження до 05.07.2011.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова В.          Холоша