Наказ ДАЗВ України від 30 травня 2011 року №10 «Про заходи щодо удосконалення, інформаційного наповнення та забезпечення роботи веб-сайту ДАЗВ»

Дата публікації . Друк

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

01030, м.Київ, вул.О.Гончара, 55а, тел.(044) 247-31-05, факс (044) 247-32-36, E-mail: azo@mns.gov.ua


НАКАЗ

«30» травня 2011 року

№10

Про заходи щодо удосконалення,
інформаційного наповнення та забезпечення роботи
веб-сайту ДАЗВ

З метою вдосконалення функціонування веб-сайту Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ) та забезпечення постійного розміщення і оновлення інформації у мережі Інтернет для своєчасного, повного і об'єктивного інформування населення країни, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, світової спільноти про його діяльність
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент надання структурними підрозділами інформації для розміщення на веб-сайті ДАЗВ (далі – Регламент) та Вимоги до матеріалів, які надаються в електронному вигляді, для розміщення на веб-сайті, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів, визначених у додатку 1, з метою дотримання Регламенту:

призначити відповідальних за періодичне надання інформації для оновлення відповідних рубрик на веб-сайті ДАЗВ;
нести персональну відповідальність за якість і своєчасність надання інформації, її достовірність та нерозголошення у ній відомостей, які містять державну таємницю, мають обмежений доступ та є власністю держави;
при підготовці інформації дотримуватися чинного законодавства з питань інформаційної безпеки та при необхідності погоджувати її з Сектором з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту ДАЗВ.

3. Сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю:

організовувати постійне та оперативне наповнення та оновлення сайту і відкриття нових рубрик (за необхідністю);
забезпечити контроль за відповідністю структури інформаційного наповнення веб-сайту вимогам нормативно-правових актів та надання відповідної інформації про хід виконання завдань щодо забезпечення відкритості у діяльності центральних органів виконавчої влади;
забезпечити розміщення інформації на веб-сайті ДАЗВ, яку надають підрозділи.

4. ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» забезпечити організацію адміністрування програмного та апаратного забезпечення і супровід подальшого розвитку веб-сайту.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                   В. Холоша


Додаток 1
до наказу ДАЗВ
від 30 травня 2011 р. №10

РЕГЛАМЕНТ
надання структурними підрозділами інформації для розміщення на
веб-сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження

Тип інформації Джерело інформації Регламент надання та оновлення Відповідальний за оновлення
Останні новини Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Протягом дня з моменту надходження Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Анонси Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю У порядку надходження Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Офіційні повідомлення і заяви Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Протягом дня з моменту оприлюднення заяви Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Інтерв’ю і виступи керівників Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Не пізніше 3 днів після інтерв’ю Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Діяльність в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення Керівники структурних підрозділів У порядку надходження Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Державні закупівлі Сектор капітального будівництва, управління майном і закупівель За фактом та у порядку надходження Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Фінансово-господарська діяльність Фінансово-економічний відділ У порядку надходження Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів.
Сектор організаційно-правових і кадрових питань У порядку надходження Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Антикорупційна діяльність Сектор організаційно-правових і кадрових питань У порядку надходження Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Громадська рада Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю У порядку надходження Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Розпорядок роботи ДАЗВ та час прийому керівництва Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Анонси зустрічей і візитів (міжнародних і місцевих) на урядовому рівні та їх результатів, анонси акцій та інших подій Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Не пізніше, ніж за 2 дні, у надзвичайних випадках – не пізніше ніж за 1 день до початку події Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Сектор організаційно-правових і кадрових питань У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Накази ДАЗВ Керівники структурних підрозділів Протягом дня після підписання наказу Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Громадські обговорення Керівники структурних підрозділів Протягом дня після підготовки проекту нормативно-правового акта Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Керівництво, структура ДАЗВ Сектор організаційно-правових і кадрових питань У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Відомості про наявні вакансії Сектор організаційно-правових і кадрових питань У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції ДАЗВ Сектор організаційно-правових і кадрових питань Проекти та за фактом прийняття Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Про роботу Колегії Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю За фактом Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти Керівники структурних підрозділів У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Аналіз роботи із зверненнями громадян Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Щомісяця Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Електронні форми звітних документів, що подаються суб’єктами господарювання Керівники структурних підрозділів У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ДАЗВ Керівники структурних підрозділів У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Цільові програми у відповідній сфері Керівники структурних підрозділів У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу Керівники структурних підрозділів У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері Керівники структурних підрозділів У порядку змін у змісті інформації Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Довідкова інформація:
Фото-галерея ДАЗВ (матеріали у цифровому вигляді) Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю, ДП" Агентство Чорнобильінтерінформ" По факту Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю
Періодичні видання ДАЗВ Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю, ДП" Агентство Чорнобильінтерінформ" Згідно з періодичністю Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю, ДП" Агентство Чорнобиль-інтерінформ"

Перший заступник Голови
Державного агентства з управління
зоною відчуження                                                                             Д. Бобро


Додаток 2
до наказу ДАЗВ
від 30 травня 2011 р. №10

ВИМОГИ
до матеріалів, які надаються у електронному вигляді
для розміщення на веб-сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження

Текстові матеріали подаються у форматі Word і можуть містити текст, графічні зображення, таблиці, сформовані засобами Word. Документи не можуть містити блоків, що були сформовані іншими програмами.

Таблиці та бази даних подаються у вигляді документів Excel, у форматах *.CSV, *.MDB і можуть містити текст, графічні зображення, сформовані засобами Excel. Документи не можуть містити блоки, що були сформовані іншими програмами.

Типи текстових файлів – *.DOC, *.RTF, *.TXT (Windows з форматуванням).

Шрифт – Times New Roman, 12 кегль шрифта.

Графічні зображення подаються в електронному вигляді окремим файлом типу *.JPG або *.GIF, *.PNG 300 пікселів на дюйм, для "презентаційних" матеріалів *.TIF (PC) некомпресований 300 або більше пікселів на дюйм.

Логотипи, символіка, графіки надаються у векторних форматах - *.WMF, *.CDR, *.AI, схеми - *.VSD.

Формат електронного листа (E-Mail) – plain text у кодуваннях Windows-1251 (Cyr) або KOI8-U без використання Unicode.

Назви файлів наводяться латинськими літерами.

Перший заступник Голови
Державного агентства з управління
зоною відчуження                                                                  Д. Бобро