АРХІВ НАКАЗІВ

Наказ ДАЗВ України від 6 червня 2011 року №11 Про затвердження «Положення про порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки»

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

01030, м.Київ, вул.О.Гончара, 55а, тел.(044) 247-31-05, факс (044) 247-32-36, E-mail: azo@mns.gov.ua


НАКАЗ

«6» червня 2011 року

№11

Про затвердження «Положення про
порядок перевірки знань правил, норм
і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1162 «Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки», з метою удосконалення процедури проведення перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Положення про порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки» (далі – Положення), що додається.

2. Керівникам підрозділів і спеціалістам Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ України), керівникам і членам екзаменаційних комісій підприємств, що безпосередньо підпорядковані ДАЗВ України; підприємств, що не підпорядковані ДАЗВ України, але виконують роботи підрядників та субпідрядників на ДСП «Чорнобильська АЕС» і спеціалізованих підприємствах з поводження з радіоактивними відходами (РАВ) у зоні відчуження, та посадовим особам експлуатуючих організацій, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також діяльність яких може здійснюватись на підставі ліцензії, незалежно від форм власності, забезпечити виконання цього наказу.

3. Покласти на управління з питань реалізації Чорнобильських програм ДАЗВ України організаційне забезпечення роботи комісії з перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки.

4. Секретарю комісії з перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки ДАЗВ України:

4.1. Подати Положення до Державної інспекції ядерного регулювання України на погодження.

4.2. Після погодження довести Положення до керівників і спеціалістів ДАЗВ України, керівників і членів екзаменаційних комісій підприємств, безпосередньо підпорядкованих ДАЗВ України, та підприємств, що не підпорядковані ДАЗВ України, але виконують роботи підрядників та субпідрядників на ДСП «Чорнобильська АЕС» та спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ у зоні відчуження, посадових осіб експлуатуючих організацій, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також діяльність яких може здійснюватись на підставі ліцензії.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                       В. Холоша

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію