Відновлювана енергетика

ДАЗВ оголошує про початок приймання заявок на отримання в користування земельних ділянок для будівництва об’єктів сонячної генерації від зацікавлених інвесторів

ДАЗВ оголошує про початок приймання заявок на отримання в користування земельних ділянок для будівництва об’єктів сонячної генерації від зацікавлених інвесторів

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) оголошує про початок приймання заявок на отримання в користування земельних ділянок для будівництва об’єктів сонячної генерації від зацікавлених інвесторів.

Для реалізації першого етапу проекту будівництва об’єктів сонячної генерації в зоні відчуження запрошується широке коло вітчизняних та іноземних інвесторів, яким надається можливість запровадження пілотного проекту, а саме: обрати одну з попередньо визначених земельних ділянок, на кожній з яких можливе розміщення об'єктів сонячної генерації встановленою потужністю до 20 МВт.

Місце розташування земельних ділянок [завантажити]

Вказані ділянки пройшли попередній якісний відбір за такими критеріями:

– прийнятний рівень радіаційного забруднення, який дозволятиме, за умови дотримання правил радіаційної безпеки, здійснювати монтаж та подальше обслуговування генеруючих потужностей;
– максимальна близькість до електромережевої та трансформаторної інфраструктур, яка дозволяє здійснювати безпосереднє підключення генеруючих потужностей;
– мінімальний рівень заліснення майданчиків, який дозволяє здійснювати розміщення генеруючого обладнання з незначними видатками на попередню їх підготовку;
– максимальна близькість майданчиків до дорожньо-транспортної інфраструктури.

Інвесторам, які висловлять зацікавленість у реалізації проекту, буде надана всебічна підтримка з боку ДАЗВ у частині оформлення права довгострокової оренди обраних майданчиків та зміни їхнього цільового призначення на землі енергетики.
Крім того, з боку ДАЗВ потенційним інвесторам буде надана максимальна інформаційна підтримка, яка стосується поточного стану земельних ділянок, електромережевої та трансформаторної інфраструктур, радіологічного стану в зоні відчуження.

Для початку процедури відведення земельної ділянки до листа просимо додати заяву за формою (додаток 1), яку можна завантажити за посиланням, та документи, перелік яких визначений у формі заяви.

Термін подачі заявок - до 1 березня 2017 року.

Переваги надаватимуться кваліфікованим інвесторам, які мають досвід будівництва та експлуатації об'єктів сонячної енергетики.

Інвесторів, які бажають долучитися до даного проекту, просимо звертатися листами зацікавленості у довільній формі, із зазначенням контактних даних та повідомлення про попередній досвід реалізації подібних проектів, на офіційну адресу ДАЗВ: 01033, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

У разі виникнення будь-яких запитань просимо звертатись до ДАЗВ (контактна особа – Павлова Катерина, телефон: +380979746036, e-mail: pavlovadazv@gmail.com).

Запрошуємо всіх до співпраці!
Чорнобиль — територія змін. Чорнобиль — територія енергетики.

State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management аnnounces the call for proposals on the construction of solar power plants and appropriate land property lease

State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management (SAUEZM), coordinated by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, announces the call for proposals on the construction of solar power plants and appropriate land property lease.

To implement the first phase of construction of solar generation facilities on the territory of exclsuion zone, a wide range of domestic and foreign investors are welcomed. The interested investors will be given the opportunity to introduce their pilot project, namely: to select one of the predefined land areas, each of which can accommodate solar generation facilities with the installed capacity of up to 20 MW.

Location of land areas [download]

The above mentioned land areas have been previously selected by the following qualitative criteria:

- acceptable level of radioactive contamination, which permits, meeting the rules of radiation safety, to carry out installation and subsequent maintenance of generating facilities;
- maximum vicinity to the electric grid and transformer infrastructures that allows direct connection of generation capacity;
- the minimum level of wooded areas, which enables the placement of generating equipment with minor costs for its preliminary preparation;
- maximum land areas vicinity to the road and transportation infrastructure.
Investors who have expressed their interest in the project, will be provided with comprehensive support from the side of SAUEZM regarding the long-term lease of selected sites and their conversion into the energy lands.

Furthermore, SAUEZM will provide potential investors with the maximum informational support concerning the current status of land areas, electric grid and transformer infrastructures together with updated radiological situation in the exclusion zone.

In order to start land lease procedure, please submit your application in accordance with the prescribed form (Appendix 1) together with the letter of interest and documents defined in the application form.

Application deadline - 1 March 2017.

Qualified investors experienced in the construction and operation of solar energy facilities would be given priority.

Investors willing to participate in this project should address their letters of interest (in any format, indicating contact information and previous experience in implementation of similar projects) to the official SAUEZM address: 26 Lesya Ukrainka Blvd., Kyiv 01033.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact SAUEZM by phone: +380979746036 or via e-mail: pavlovadazv@gmail.com (contact person – Kateryna Pavlova).

We invite everyone to co-operate with us!

Chornobyl - the territory of change. Chornobyl - the area of energy.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію